Şub
25
2014

Alacaklar Muhasebesinde Alınan Ödeme Oluşturmak İçin Kullanılan Script Örneği

DECLARE
p_return_status VARCHAR2 (1000);
x_return_status VARCHAR2 (4000);
x_message_count NUMBER;
x_msg_data VARCHAR2 (4000);
p_cr_id NUMBER;
BEGIN
fnd_global.apps_initialize (user_id => 1097, 
resp_id => 50239,
resp_appl_id => 222
);

ar_receipt_api_pub.create_cash (
p_api_version => 1,
x_return_status => x_return_status,
x_msg_count => x_message_count,
x_msg_data => x_msg_data,
p_currency_code => ‘INR’,
p_amount => 50000,
p_receipt_number => ‘PDC/1’, –> alınanan ödemenin makbuz numarası
p_receipt_date => SYSDATE, –> alınan ödemenin tarihi
p_gl_date => SYSDATE, –> muhasebe tarihi
p_customer_id => 2046, –> select * from ra_customers
p_customer_site_use_id => 1072, –> müşterinin faturalama adresi select * from hz_cust_site_uses_all
p_deposit_date => SYSDATE, –> kaparo tarihi
p_receipt_method_id => 1000, –> ödeme yöntemi
p_cr_id => p_cr_id –> geriye dönecek olan cash_receipt_id
);
DBMS_OUTPUT.put_line (x_return_status || CHR (10) || x_msg_data);
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*