Browsing articles in "Alacaklar Muhasebesi (AR)"
May
27
2020

Tanımlı olmayan ülkelerin eklenmesi

Merhabalar, Oracle standardı ile gelen ülkeler haricinde ülkelerin eklenmesi gibi bir gereksinim için aşağıdaki script işinizi görebilir. Script çalıştırılmadan önce  ; Sistem Yöneticisi -> Yükle -> Bölgeler menüsünden yeni ülke eklenir. DECLARE l_master_geography_rec hz_geography_pub.master_geography_rec_type; CURSOR c_fnd_ter IS SELECT territory_code, territory_short_name FROM fnd_territories_vl ter WHERE NOT EXISTS (SELECT geography_code FROM hz_geographies WHERE geography_code = ter.territory_code AND […]

Oca
29
2018

Alacaklar Ödemelerinde Tahsile Verme İşleminin “Başlatılan Onay” Statüsünde Kalması

Merhaba, Ar ödemelerinde tahsile verme işleminin “Başlatılan Onay” statüsünde kaldığında aşağıdaki şekilde ilerletilebilir.     SELECT * FROM  AR_BATCHES_all WHERE BATCH_APPLIED_STATUS=’STARTED_APPROVAL’; select * from  AR_BATCHES_all where BATCH_APPLIED_STATUS=’STARTED_APPROVAL’; AR_BATCHES_all tablosundaki kayıtların batch_applied_status COMPLETED_CREATION ve OPERATION_REQUEST_ID = null yapılır. Tahsile vermeler ekranından Onayla denildiğinde yeni talep no oluşur ve ödemeler Tahsile Verildi statüsüne gelecektir.

Ara
30
2017

Alacaklar Muhasebesi Hesaba Mahsup Ödeme Eşleme

Merhaba, AR_RECEIPT_API_PUB.Apply_on_account apisinin kullanarak hesaba mahsup eşleme işlemi yapan script örneği aşağıdaki gibidir.     DECLARE v_return_status VARCHAR2 (1); v_msg_count NUMBER; v_msg_data VARCHAR2 (240); v_count NUMBER; v_receipt_number VARCHAR2 (240) := ‘SHAREORACLEAPPS’; v_org_id NUMBER := 93; p_count NUMBER; v_context VARCHAR2 (100);   FUNCTION set_context ( i_user_name IN VARCHAR2, i_resp_name IN VARCHAR2, i_org_id IN NUMBER ) RETURN […]

Kas
28
2016

Faturanın Tersi ile Eşlenerek Kapatılması (Fatura Alacaklandırma) İşlemi

Merhaba, Bu yazımda Alacaklar Faturasının tersini oluşturup eşleyerek kapatma işleminin public api ile yapılması aktarmaya çalışacağım. ra_customer_trx_all tablosunda INV (Satış tipli pozitif fatura) tipli olarak oluşturulan faturanın tersi işle eşlenerek kapatılması işlemi faturanın ne kadarlık tutarı alacaklandırılacaksa belirlenir. Bu tutarın belirlenme işleminin objesi l_cm_lines_tbl arw_cmreq_cover.cm_line_tbl_type_coverl_cm_lines_tbl arw_cmreq_cover.cm_line_tbl_type_cover cm_line_tbl_type_covercm_line_tbl_type_cover bu obje üzerinde belirlenen tutar kadarlık bir faturanın […]

Oca
3
2016

Müşterinin Açık Faturalarının Görüntülenmesi Hakkında

Merhaba , Bu yazımda Alacaklar faturaların müşterileri üzerinden hareketle, eşlenmemiş , halen açıkta olan (ar_payment_schedules_all.status = ‘OP’) faturaların durumlarınının görüntülenebileceği örnek sql aşağıdaki gibidir. SELECT aps.* FROM ra_customer_trx_all ra, ra_customer_trx_lines_all rl, ar_payment_schedules_all aps, ra_cust_trx_types_all rt, hz_cust_accounts hc, hz_parties hp, hz_cust_acct_sites_all hcasa_bill, hz_cust_site_uses_all hcsua_bill, hz_party_sites hps_bill, ra_cust_trx_line_gl_dist_all rct WHERE 1 = 1 AND ra.customer_trx_id = rl.customer_trx_id […]

Tem
24
2015

Sipariş Satırını Faturalandıran Program Scripti

Merhaba, Sevkiyat işlemleri tamamlanmış olan sipariş satırını faturalandıran, standart iş akışı apisiyle oluşturulan aynı zamanda işlemleri debug etmeninizi de sağlayacak script örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Tşk..       /* Formatted on 2015/07/24 15:06 (Formatter Plus v4.8.8) */ DECLARE l_resultout VARCHAR2 (2400); BEGIN oe_debug_pub.initialize; oe_debug_pub.debug_on; mo_global.init (’ONT’); mo_global.set_policy_context (’S’, 86); — org_id fnd_global.apps_initialize (0, 50778, 660); […]

Haz
15
2015

Alacaklar Ödeme Bilgileri ve Eşlenmesi ile ilgili Tablolar

Merhaba, R11 Alacaklar Muhasebesi Modülünde Bir ödeme girildiğinde ve bu ödemelerin eşlemesi yapıldığında(kısmi yada tam) kullanılan ana tablolar aşağıdaki gibidir;   AR_CASH_RECEIPTS_ALL  => Ödemelerin detaylarını Başlık bazında gösteren Tablodur. AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL  => Ödemenin Hangi Faturalar ile eşlendiğinin detayını gösterir. AR_CASH_RECEIPT_HISTORY => Ödemenin Tarihsel Geçmişini gösterir. XXTC_AR_BATCHES_ALL    => Bir veya Birden çok çek içeren bordro bilgilerini […]

Sayfalar:12345»