Ağu
25
2020

EBS – Genel Muhasebe Döküman Sıra Atamaları

Merhaba Arkadaşlar EBS üzerinde Genel Muhasebe Dokuman Sıra atamalarını asagıdaki script ile gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle Dokuman Sıralarını Tanımlamak için Genel Muhasebe -> Kurulum -> Finansal Yönetim -> Sıralar -> Doküman – > Tanımla segmesine gidilir. Dokuman Sırası tanımlanır.

İkinci adımda script üzerinde referans alınan Dokuman Sıra adı ,Yeni olusturulan Dokuman Sıra Adı ,Başlangıç ve Bitiş tarihi gibi verileri doldurup çalıştırdıgınızda Sıra atamaları otomatik olarak yapılacaktır. (NOT: csr_gl_doc_ass cursor’ün deki dönen verilerinizde emin olun işlemlerinizi basarılı sekilde tamamlandıktan sonra COMMIT işlemi yapmayı unutmayın.)

/* Formatted on 25/08/2020 15:16:25 (QP5 v5.287) */
DECLARE
  p_old_sob  NUMBER := 1005;
  p_new_sob  NUMBER := 9003;
  p_resp_id  NUMBER := 51629;
  l_seq_id  NUMBER;
 
  --gl_doc_seq_assing (p_old_sob number, p_new_sob number, p_resp_id number, p_doc_seq_id NUMBER)
 
  CURSOR csr_gl_doc_ass
  IS
   SELECT *
    FROM fnd_doc_sequence_assignments
    WHERE   application_id = 101
       --AND start_date = to_date ('01.01.2016', 'dd.mm.rrrr')
       --AND end_date = to_date ('31.12.2016', 'dd.mm.rrrr')
       AND end_date IS NULL
       AND set_of_books_id = p_old_sob  --referans alınan diger sıralar
       AND category_code IN (SELECT je_category_name
                   FROM gl_je_categories) --diğer sistemden alınan categorilerin bu tarafta olanları insertlensin
                              ;
BEGIN
  fnd_global.apps_initialize (0, p_resp_id, 101);
 
  BEGIN
   SELECT doc_sequence_id
    INTO l_seq_id
    FROM fnd_document_sequences
    WHERE name = 'FIS_2017_XX';    -- yeni acilmis olan dokuman sıra adi
  EXCEPTION
   WHEN OTHERS
   THEN
     l_seq_id := NULL;
     RETURN;
  END;
 
  FOR rec IN csr_gl_doc_ass
  LOOP
   INSERT INTO fnd_doc_sequence_assignments (method_code,
                        start_date,
                        end_date,
                        set_of_books_id,
                        creation_date,
                        category_code,
                        created_by,
                        last_update_date,
                        last_updated_by,
                        last_update_login,
                        doc_sequence_id,
                        application_id,
                        doc_sequence_assignment_id)
      VALUES (NULL,
          '01.01.2017',              --Başlangıç Tarihi
          NULL,                    --Bitiş Tarihi
          p_new_sob,
          SYSDATE,
          rec.category_code,
          fnd_global.user_id,
          SYSDATE,
          fnd_global.user_id,
          fnd_global.login_id,
          l_seq_id,
          rec.application_id,
          fnd_doc_sequence_assignments_s.NEXTVAL);
  END LOOP;
END;

Barış Kurtuluş Korkmaz

Oracle Applications Developer at Dboptimize
2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu. Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı Üzerinde Senior
Teknik Danışman Olarak Profesyonel Kariyerine Devam Etmektedir.İlgi
alanları Java Development, Oracle Database Administration, Database
Development, Web & Mobil Development' dır.
Barış Kurtuluş Korkmaz

Latest posts by Barış Kurtuluş Korkmaz (see all)Yorum yapın

*