Tem
11
2019

Satınalma Siparişlerini Onay Statüsüne Getiren Script

Merhabalar;
Aşagıda paylaştıgım prosedür ile satın alma siparişlerinin onaylanması işleminde hataya düşen,işlemde kalan veya iş akışında ilerlemeyen satınalma siparişlerini onaylandı statusüne getirebilirsiniz.
*P_PO_HEADER_ID degeri için satınalma siparişinin header_id’sini çalıştırma scriptine in degeri olarak atayıp işlemlerinizi ilerletebilirsiniz.
*Prosedürü bir eş zamanlı haline getirip sistem üzerinden kullanabilir veya database üzerinden calıştırma kodu ile işlemlerinizi manuel sekilde ilerletebilirsiniz.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE xxdbo_retry_wf_poapprv (
p_po_header_id IN NUMBER, –satınalma sipariş numarasının id’si
retcode OUT NUMBER,
errbuff OUT VARCHAR2)
AS
l_return_status VARCHAR2 (1);
l_message VARCHAR2 (100);
BEGIN
IF p_po_header_id IS NOT NULL
THEN
BEGIN
UPDATE po_headers_all
SET authorization_status = ‘APPROVED’,
approved_flag = ‘Y’,
approved_date = SYSDATE
WHERE po_header_id = p_po_header_id;

UPDATE po_line_locations_all
SET approved_flag = ‘Y’, approved_date = SYSDATE
WHERE po_header_id = p_po_header_id;

l_message := ‘Sipariş Onaylandı !’;
l_return_status := ‘S’;
retcode := 1;
errbuff := ‘Sipariş Onaylandı !’;
DBMS_OUTPUT.put_line (
‘RETURN_STATUS: ‘
|| l_return_status
|| ‘ ‘
|| ‘MESSAGE: ‘
|| l_message);
fnd_file.put_line (fnd_file.LOG, errbuff);
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
l_return_status := ‘E’;
l_message := ‘Sipariş Onaylanırken hata oluştu !’;
errbuff := ‘Sipariş Onaylanırken hata oluştu !’;
retcode := 2;
DBMS_OUTPUT.put_line (
‘RETURN_STATUS: ‘
|| l_return_status
|| ‘ ‘
|| ‘MESSAGE: ‘
|| l_message);
fnd_file.put_line (fnd_file.LOG, errbuff);
END;
END IF;
END;

Barış Kurtuluş Korkmaz

Oracle Applications Developer at Dboptimize
2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu. Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı Üzerinde Senior
Teknik Danışman Olarak Profesyonel Kariyerine Devam Etmektedir.İlgi
alanları Java Development, Oracle Database Administration, Database
Development, Web & Mobil Development' dır.
Barış Kurtuluş Korkmaz

Latest posts by Barış Kurtuluş Korkmaz (see all)Yorum yapın

*