Browsing articles tagged with "pl sql - orasistem | Oracle E-Business Suite Paylaşım Platformu"
Nis
26
2020

Clob XML Ayrıştırılması XPATH

Merhaba, XML formatındaki clob veri yapısındaki verinin ayrıştırılması ve veri yapısından istenilen değerlerin okunması için örnek xpath ile plsql kodları aşağıdaki gibidir. <tns:main xmlns:tns=”https://www.orasistem.com/consultant/developers”><tns:consultant><tns:name title=”princible” contacttype=”phone” phonenumber=”5067705857″>mustafa</tns:name><tns:surname>korkmaz</tns:surname><tns:age>38</tns:age></tns:consultant><tns:consultant><tns:name title=”senior” contacttype=”email” emailaddress=”bkorkmaz@orasistem.com”>barış</tns:name><tns:surname>korkmaz</tns:surname><tns:age>27</tns:age></tns:consultant></tns:main> clob olrak verilen xml veri yapısına uygun olan yapı xmltype ile önce xml le çevirilir. Ardından xpath ile istenilen veriler içerisinden okunur. Ayrıca aşağıdaki extract […]

May
22
2019

Oracle SQL ile sütunları satırlara çevirme

Geçenlerde, devam eden bir projemizde Oracle SQL ile, bir tablodaki kolonların nasıl satırlara çevrilebileceği ile ilgili bir ihtiyaç hasıl oldu. Kısaca anlatalım. Aşağıdaki gibi bir tablomuz olduğunu varsayalım. PK KOLON1 KOLON2 KOLON3 KOLON4 KOLON5 SATIR1 Değer1-1 Değer1-2 Değer1-3     SATIR2 Değer2-1         SATIR3 Değer3-1 Değer3-2 Değer3-3 Değer3-4   SATIR4 Değer4-1 Değer4-2 […]

Kas
6
2015

Trigger’ların Çalışma Sırası

Merhabalar, Başlıkta bahsettiğim üzere oracle da aynı anda tetiklenen iki triggerda çalışma sıralaması belirleyebiliyoruz. Örnek olarak aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz. create or replace trigger trigger_test before insert on mytab for each row follows trigger_test_2 begin . . . end;/ create or replace trigger trigger_test_2 before insert on mytab for each row precedes trigger_test begin . . […]

Oca
17
2015

Eşzamanlı Programların Hangi Sorumluluklardan Çalıştırılabileceğini Gösteren Sorgu

Selamlar, Sistem üzerinden oluşturduğunuz Taleplere güvenlik => sorumluluk => talepler sekmesinden sorumluluk atanır. Bu durumda bir talep ismi vererek hangi sorumluluklara bağladığınızı gösteren sorgu örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Keyifli Hafta sonları. SELECT DISTINCT fcpt.user_concurrent_program_name, fcpt.description, frt.responsibility_name, request_group_name FROM apps.fnd_concurrent_programs_tl fcpt, apps.fnd_request_groups frg, apps.fnd_request_group_units frgu, apps.fnd_responsibility fr, apps.fnd_responsibility_tl frt WHERE fcpt.concurrent_program_id = frgu.request_unit_id AND frg.request_group_id = frgu.request_group_id […]

Şub
26
2014

Sayıyı Para türüne Göre Yazıyla Gösteren Fonksiyon

Merhaba, İnternette bu işlemi yapan birçok fonksiyon bulabilirsiniz.Size kendi yazdığımız fonskiyonu paylaşmak istiyorum. select APPS.XXTT_PARA_YAZIYLA(252302.23) from dual Çıktı olarak : YALNIZ# İKİYÜZELLİİKİBİNÜÇYÜZİKİ# TL.. # YİRMİÜÇ# KRS. dur değerini verir   CREATE OR REPLACE FUNCTION APPS.”XXTT_PARA_YAZIYLA” ( p_sayi NUMBER, p_currency IN VARCHAR2 DEFAULT ‘TRL’, p_ozel IN VARCHAR2 DEFAULT ‘N’ ) RETURN VARCHAR2 IS l_virgulden_once INTEGER; l_virgulden_sonra INTEGER; […]

Şub
26
2014

Banka Oluşturma Script API

CREATE OR REPLACE PROCEDURE APPS.xxxt_ap_bank_branches_cnv_prc ( ERRBUF OUT VARCHAR2, RETCODE OUT VARCHAR2 ) AS l_branch_id NUMBER := 0; CURSOR csr_bankbranches IS SELECT A.BANK_NAME, A.BRANCH_NAME bank_branch_name, A.BANK_NO bank_number, A.BRANCH_NO BANK_NUM, NULL bank_branch_type, ‘BANK’ institution_type, NULL END_DATE, NULL eft_user_number, NULL eft_swift_code, NULL edi_id_number, NULL ece_tp_location_code, NULL description, NULL from XXXT.XXXT_BANK_BRANCH_CODES A; BEGIN FOR v_bankbranch IN csr_bankbranches LOOP […]

Şub
25
2014

Teslim Almasi Yapılan Satınalma Siparişlerini(PO) listeleyen SQL

select pv.vendor_name as vendor, to_date (rt.transaction_date, ‘DD-MM-YYYY’) as receipt_date, rt.subinventory as subinventory_code, (select organization_name from apps.org_organization_definitions where organization_id = rt.organization_id) as organization_name, rsh.receipt_num as receipt_number, rsh.attribute_category as attribute_category, rsl.quantity_received as quantity_received, rsl.item_description as item_description, pha.segment1 as po_number, plla.quantity as po_quantity, fu.description from po.rcv_transactions rt, po.rcv_shipment_headers rsh, po.rcv_shipment_lines rsl, po.po_vendors pv, po.po_headers_all pha, po.po_line_locations_all plla, po.po_lines_all […]

Sayfalar:12»