Browsing articles in "Oracle Workflow"
Tem
27
2017

WorkFlow invalid Object Hatasının Çözümü

Merhaba, Bu yazımda, workflow ‘ un bağımlı olduğu db objelerinden bazılarının compile edilmesi veya invalid e düşmesi sonucunda alınan hatalar ile ilgilidir. Objelerin Db tarafında valid olmasının ardından hatanın yeni wf eventlerinde de devam etmesi sonucunda aplikasyon makinasının apache listener agent ‘ ının bounce (restart) edilmesi gerekmektedir. Script aşağıdaki gibidir.   R11 cd $COMMON_TOP/admin/scripts/INSTANCE_NAME R12 […]

Nis
26
2016

Start WF Components Script

Merhabalar, Sistem yöneticisi iş akışlarında Agent listener bileşenlerini aşağıdaki script ile Start veya Stop edebilirsiniz. DECLARE p_retcode    NUMBER; p_errbuf     VARCHAR2 (100); m_mailerid   fnd_svc_components.component_id%TYPE; BEGIN   SELECT   component_id INTO   m_mailerid FROM   fnd_svc_components WHERE   component_name = ‘Workflow Inbound Notifications Agent Listener’;     fnd_svc_component.start_component (m_mailerid, p_retcode, p_errbuf);   COMMIT; DBMS_OUTPUT.put_line (p_retcode); DBMS_OUTPUT.put_line (p_errbuf); END;   –************************************************************   […]

Ağu
29
2015

Worfklowda Tanımlanan bir Rol İçin Kullanıcı Ataması

Merhabalar, Bazı zamanlarda workflowda bildirimleri birden çok kişiye atmak zorunda kalabiliyoruz.Bunun için rollerin üzerine kullanıcı atarak birden çok kişiye bildirimin gitmesini sağlayabilirsiniz. Rol tanımlamak için örnek olarak aşağıdaki scriptten yararlanılabilinir. declare begin wf_directory.createadhocrole (role_name             =><‘XXBILDIRIM’> ,role_display_name        => <‘XXBILDIRIM’> ,LANGUAGE                       => NULL ,territory                      => NULL ,role_description               => ‘MAIN_ROLE’ ,notification_preference    => ‘MAILHTML’ ,role_users    […]

Tem
2
2015

İş Akışı Hataya Düştüğünde Yeniden Gönderme Scripti

Merhabalar, Wf ler hataya düştüğü zaman aşağıdaki script ile yeniden gönderim sağlanır.   DECLARE CURSOR xx_errors IS SELECT sta.item_type item_type, sta.activity_result_code RESULT, pra.process_name || ‘:’ || pra.instance_label process_activity_label, sta.process_activity instance_id, sta.item_key item_key FROM wf_item_activity_statuses sta, wf_process_activities pra WHERE sta.activity_status = ‘ERROR’ AND sta.process_activity = pra.instance_id AND sta.item_type = ‘XXWF’; BEGIN FOR csr IN xx_errors LOOP […]

Nis
29
2015

PL SQL den Workflow Procesi Çalıştırmak

DECLARE v_itemtype VARCHAR2 (30) := ‘TPLEAVE’; –Item Type Internal Nam v_process VARCHAR2 (30) := ‘DEFAULT_PROCESS’; –Process Name v_itemkey VARCHAR2 (30); BEGIN SELECT rcv_transactions_s.NEXTVAL INTO v_itemkey FROM DUAL; –Assign a item key   wf_engine.createprocess (v_itemtype, v_itemkey, v_process); –Creates a new runtime process for an application item. wf_engine.setitemattrtext (v_itemtype, v_itemkey, ‘EMPLOYEE’, ‘OPERATIONS’); –Input Parameter wf_engine.setitemattrtext (v_itemtype, v_itemkey, […]

Oca
13
2015

WorkFlow Could Not Load From Database Hatasının Çözümü

Merhaba,   Workflow geliştirme ortamında dosyalardan birini seçip open dedikten sonra karşımıza gelen “Could not load from database Error ”   hatasının giderilmesi için aşağıdaki 2 update işleminin yapılması gerekmektedir.   UPDATE wf_local_roles SET notification_preference = ‘QUERY’ WHERE notification_preference = ‘DISABLED’ ;update wf_local_roles set notification_preference = ‘QUERY’ where notification_preference = ‘DISABLED’ ;   UPDATE fnd_user_preferences […]

Sayfalar:12»