Browsing articles tagged with "sql - orasistem | Oracle E-Business Suite Paylaşım Platformu"
May
22
2019

Oracle SQL ile sütunları satırlara çevirme

Geçenlerde, devam eden bir projemizde Oracle SQL ile, bir tablodaki kolonların nasıl satırlara çevrilebileceği ile ilgili bir ihtiyaç hasıl oldu. Kısaca anlatalım. Aşağıdaki gibi bir tablomuz olduğunu varsayalım. PK KOLON1 KOLON2 KOLON3 KOLON4 KOLON5 SATIR1 Değer1-1 Değer1-2 Değer1-3     SATIR2 Değer2-1         SATIR3 Değer3-1 Değer3-2 Değer3-3 Değer3-4   SATIR4 Değer4-1 Değer4-2 […]

Şub
26
2014

Sayıyı Para türüne Göre Yazıyla Gösteren Fonksiyon

Merhaba, İnternette bu işlemi yapan birçok fonksiyon bulabilirsiniz.Size kendi yazdığımız fonskiyonu paylaşmak istiyorum. select APPS.XXTT_PARA_YAZIYLA(252302.23) from dual Çıktı olarak : YALNIZ# İKİYÜZELLİİKİBİNÜÇYÜZİKİ# TL.. # YİRMİÜÇ# KRS. dur değerini verir   CREATE OR REPLACE FUNCTION APPS.”XXTT_PARA_YAZIYLA” ( p_sayi NUMBER, p_currency IN VARCHAR2 DEFAULT ‘TRL’, p_ozel IN VARCHAR2 DEFAULT ‘N’ ) RETURN VARCHAR2 IS l_virgulden_once INTEGER; l_virgulden_sonra INTEGER; […]

Şub
26
2014

Banka Oluşturma Script API

CREATE OR REPLACE PROCEDURE APPS.xxxt_ap_bank_branches_cnv_prc ( ERRBUF OUT VARCHAR2, RETCODE OUT VARCHAR2 ) AS l_branch_id NUMBER := 0; CURSOR csr_bankbranches IS SELECT A.BANK_NAME, A.BRANCH_NAME bank_branch_name, A.BANK_NO bank_number, A.BRANCH_NO BANK_NUM, NULL bank_branch_type, ‘BANK’ institution_type, NULL END_DATE, NULL eft_user_number, NULL eft_swift_code, NULL edi_id_number, NULL ece_tp_location_code, NULL description, NULL from XXXT.XXXT_BANK_BRANCH_CODES A; BEGIN FOR v_bankbranch IN csr_bankbranches LOOP […]

Şub
25
2014

Teslim Almasi Yapılan Satınalma Siparişlerini(PO) listeleyen SQL

select pv.vendor_name as vendor, to_date (rt.transaction_date, ‘DD-MM-YYYY’) as receipt_date, rt.subinventory as subinventory_code, (select organization_name from apps.org_organization_definitions where organization_id = rt.organization_id) as organization_name, rsh.receipt_num as receipt_number, rsh.attribute_category as attribute_category, rsl.quantity_received as quantity_received, rsl.item_description as item_description, pha.segment1 as po_number, plla.quantity as po_quantity, fu.description from po.rcv_transactions rt, po.rcv_shipment_headers rsh, po.rcv_shipment_lines rsl, po.po_vendors pv, po.po_headers_all pha, po.po_line_locations_all plla, po.po_lines_all […]

Şub
25
2014

Alacaklar Muhasebesinde Alınan Ödeme Oluşturmak İçin Kullanılan Script Örneği

DECLARE p_return_status VARCHAR2 (1000); x_return_status VARCHAR2 (4000); x_message_count NUMBER; x_msg_data VARCHAR2 (4000); p_cr_id NUMBER; BEGIN fnd_global.apps_initialize (user_id => 1097,  resp_id => 50239, resp_appl_id => 222 ); ar_receipt_api_pub.create_cash ( p_api_version => 1, x_return_status => x_return_status, x_msg_count => x_message_count, x_msg_data => x_msg_data, p_currency_code => ‘INR’, p_amount => 50000, p_receipt_number => ‘PDC/1’, –> alınanan ödemenin makbuz numarası p_receipt_date […]

Şub
24
2014

Basit SQL Tuning/SQL Optimization

1) Sql sorgusunda ‘*’ yerine gerçek kolon adları kullanmak daha hızlı sonuçlar vericektir. SELECT id, first_name, last_name, age, subject FROM student_details; ——- SELECT * FROM student_details; 2) HAVING tüm satırlar seçildikten sonra filtreleme yapar. Gereksiz kullanımdan kaçınmalıyız. SELECT subject, count(subject) FROM student_details WHERE subject != ‘Science’ AND subject != ‘Maths’ GROUP BY subject; ———— SELECT […]

Şub
24
2014

PL/SQL 10g de LISTAGG Fonksiyonunun kullanımı

PL/SQL 11G Versiyonunda SELECT LISTAGG (order_number, ‘, ‘) WITHIN GROUP (ORDER BY order_number) “Order Number” FROM oe_order_headers_all WHERE ROWNUM < 10; Şeklinde bir sorgu çalıştırdığımızda yanyana aralarında virgulle ayrılmış tek satırda 10 kayıt görürüz. Ancak Listagg fonksiyonunu 10 G de maalesef çalıştıramıyoruz.Bunun yerine aşağıdaki fonksiyon aynı işlevi görür. SELECT RTRIM ( XMLAGG (XMLELEMENT (e, order_number, ‘,’).EXTRACT (‘//text()’)), ‘,’) […]

Sayfalar:12»