Tem
27
2020

HTML Görüntüsü için Unicode Dönüşümü

Merhaba,

* CLOB formatındaki xml in HTML olarak transform edildikten sonra HTML in düzgün görüntülenmesi için gerekli olan HTML Unicode dönüşümlerinin yapıldığı bir workarround fonksiyon aşağıdaki gibidir. XML in transform işlemine girmeden önce karakterlerin HTML unicode dönüşümlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Türkçe karakterler dönüşüme dahildir.

 
  FUNCTION replc3 (p_stringval IN VARCHAR2)
   RETURN VARCHAR2
  IS
   l_stringval  VARCHAR2 (32767);
  BEGIN
   l_stringval := REPLACE (p_stringval, UNISTR ('\0130'), 'İ');  --?
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0131'), 'ı');  --?
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D6'), 'Ö');  --Ö
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F6'), 'ö');  --ö
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00DC'), 'Ü');  --Ü
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00FC'), 'ü');  --ü
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C7'), 'Ç');  --Ç
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E7'), 'ç');  --ç
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\011E'), 'Ğ');  --?
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\011F'), 'ğ');  --?
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\015E'), 'Ş');  --?
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\015F'), 'ş');  --?
   --***********************************************************************
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (160), ' ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (226), 'a');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (233), 'e');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (174), '®');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (169), '©');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (163), '£');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (165), '¥');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\20AC'), '€');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, CHR (181), 'µ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\001D'), '-');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0080'), '€');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0081'), '');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0082'), '‚');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0083'), 'ƒ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0084'), '„');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0085'), '…');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0086'), '†');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0087'), '‡');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0088'), 'ˆ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0089'), '‰');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\008A'), 'Š');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\008B'), '‹');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\008C'), 'Œ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\008D'), '');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\008E'), 'Ž');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\008F'), '');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0090'), '');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0091'), '‘');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0092'), '’');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0093'), '“');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0094'), '”');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0095'), '•');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0096'), '–');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0097'), '—');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0098'), '˜');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0099'), '™');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\009A'), 'š');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\009B'), '›');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\009C'), 'œ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\009D'), '');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\009E'), 'ž');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\009F'), 'Ÿ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A0'), ' ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A1'), '¡');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A2'), '¢');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A3'), '£');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A4'), '¤');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A5'), '¥');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A6'), '¦');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A7'), '§');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A8'), '¨');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00A9'), '©');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00AA'), 'ª');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00AB'), '«');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00AC'), '¬');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00AD'), '­');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00AE'), '®');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00AF'), '¯');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B0'), '°');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B1'), '±');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B2'), '²');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B3'), '³');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B4'), '´');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B5'), 'µ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B6'), '¶');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B7'), '·');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B8'), '¸');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00B9'), '¹');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00BA'), 'º');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00BB'), '»');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00BC'), '¼');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00BD'), '½');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00BE'), '¾');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00BF'), '¿');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C0'), 'À');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C1'), 'Á');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C2'), 'Â');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C3'), 'Ã');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C4'), 'Ä');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C5'), 'Å');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C6'), 'Æ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C7'), 'Ç');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C8'), 'È');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00C9'), 'É');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00CA'), 'Ê');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00CB'), 'Ë');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00CC'), 'Ì');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00CD'), 'Í');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00CE'), 'Î');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00CF'), 'Ï');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D0'), 'Ð');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D1'), 'Ñ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D2'), 'Ò');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D3'), 'Ó');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D4'), 'Ô');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D5'), 'Õ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D6'), 'Ö');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D7'), '×');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D8'), 'Ø');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00D9'), 'Ù');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00DA'), 'Ú');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00DB'), 'Û');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00DC'), 'Ü');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00DD'), 'Ý');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00DE'), 'Þ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00DF'), 'ß');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E0'), 'à');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E1'), 'á');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E2'), 'â');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E3'), 'ã');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E4'), 'ä');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E5'), 'å');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E6'), 'æ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E7'), 'ç');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E8'), 'è');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00E9'), 'é');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00EA'), 'ê');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00EB'), 'ë');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00EC'), 'ì');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00ED'), 'í');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00EE'), 'î');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00EF'), 'ï');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F0'), 'ð');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F1'), 'ñ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F2'), 'ò');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F3'), 'ó');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F4'), 'ô');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F5'), 'õ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F6'), 'ö');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F7'), '÷');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F8'), 'ø');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00F9'), 'ù');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00FA'), 'ú');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00FB'), 'û');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00FC'), 'ü');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00FD'), 'ý');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00FE'), 'þ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\00FF'), 'ÿ');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0003'), '');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0008'), '');
   l_stringval := REPLACE (l_stringval, UNISTR ('\0006'), '');
   RETURN l_stringval;
  END replc3;

* CLOB : 4GB ‘ a kadar karakter formatında veri tutan veri yapısı.

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


1 Yorum+ Yorum Ekle

 • İhtiyacım olan bir fonksiyondu. Paylaşım için teşekkürler.

Yorum yapın

*