Nis
29
2020

İnsan Kaynakları Özel Bilgileri Eklenmesi

Merhabalar;

Aşağıda paylaşılan api ile kişi kartı özel bilgiler segmesi içerisinde tarih bazlı yeni detaylar oluşturabilirsiniz.
Api üzerindeki cursor içerisinde yeni oluşacak detayların segment ve attribute  bilgilerinin doğru şekilde alındığına emin olun.


 
DECLARE
CURSOR csr_bk
IS
SELECT ppa.person_id,
'BANKA BILGILERI' banka_bilgi,
ppa.analysis_criteria_id,
pac.segment1,
pac.segment2,
pac.segment3,
pac.segment4,
pac.id_flex_num
FROM per_analysis_criteria pac, per_person_analyses ppa
WHERE 1 = 1
AND pac.analysis_criteria_id = ppa.analysis_criteria_id
AND pac.id_flex_num = --ozelbilgi kategori numarası
AND ppa.date_to IS NULL
AND ppa.person_id = --person_id
 
l_segment1 VARCHAR2 (500);
l_segment2 VARCHAR2 (500);
l_segment3 VARCHAR2 (500);
l_segment4 VARCHAR2 (500);
 
l_analysis_criteria_id NUMBER;
l_person_analysis_id NUMBER;
l_person_id NUMBER;
l_pea_object_version_number NUMBER;
l_ise_giris_tarihi DATE;
l_cep_no VARCHAR2 (20);
px_analysis_criteria_id NUMBER;
px_person_analysis_id NUMBER;
px_pea_object_version_number NUMBER;
i NUMBER := 0;
BEGIN
FOR bk IN csr_bk LOOP
l_segment1 := bk.segment1;
l_segment2 := bk.segment2;
l_segment3 := bk.segment3;
l_segment4 := bk.segment4;
 
apps.hr_sit_api.create_sit (p_validate => FALSE,
p_person_id => bk.person_id,
p_business_group_id =>
--p_business_group_id --> hr_organization_units tablosundan org bazlı alınabilir,
p_id_flex_num => bk.id_flex_num,
p_date_from => TO_DATE ('21.12.2019',
'dd.mm.rrrr'),
p_effective_date => TO_DATE ('21.12.2019',
'dd.mm.rrrr'),
p_segment1 => l_segment1,
p_segment2 => l_segment2,
p_segment3 => l_segment3,
p_segment4 => l_segment4,
p_analysis_criteria_id => px_analysis_criteria_id,
p_person_analysis_id => px_person_analysis_id,
p_pea_object_version_number => px_pea_object_version_number
);
 
COMMIT;
 
--DBMS_OUTPUT.put_line (' açıldı ');
 
px_analysis_criteria_id := NULL;
px_person_analysis_id := NULL;
px_pea_object_version_number := NULL;
i := i + 1;
END LOOP;
 
DBMS_OUTPUT.put_line ('i :' || i);
DBMS_OUTPUT.put_line ('Yeni bilgiler acildi!!');
END;

Barış Kurtuluş Korkmaz

Oracle Applications Developer at Dboptimize
2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu. Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı Üzerinde Senior
Teknik Danışman Olarak Profesyonel Kariyerine Devam Etmektedir.İlgi
alanları Java Development, Oracle Database Administration, Database
Development, Web & Mobil Development' dır.
Barış Kurtuluş Korkmaz

Latest posts by Barış Kurtuluş Korkmaz (see all)Yorum yapın

*