Kas
20
2017

Performans Değerlendirme Planlarını Güncelleyen Procedure

Performans Değerlendime ya da Hedef Yönetim planlarının bitiş tarihlerinin ötelenmesi için aşağıdaki prosedür kullanılabilir.

Bu procedure compile edildikten sonra, gerekli setupları (Plan Adı ve Plan Bitiş Tarihi parametreleri) içeren bir eşzamanlı tanımlamayı unutmayın 🙂

 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_plan_end_date (
  errbuf    OUT  VARCHAR2,
  retcode   OUT  VARCHAR2,
  p_plan_id     NUMBER,
  p_end_date     VARCHAR2
)
IS
-- Performans planı bitiş tarihini öteleyen eşzamanlıdır. Plan ve plan bitiş tarihi seçildiğinde per_perf_mgmt_plans ve per_appraisal_periods tablolarını update
--eder.
  l_plan_type    VARCHAR2 (500);
  l_plan_end_date  DATE;
  l_end_date    DATE     := fnd_date.canonical_to_date (p_end_date);
  l_err_msg     VARCHAR2 (4000);
BEGIN
  BEGIN
--"Ek Performans Yönetimi Planı Detayları" DFF tanımında attribute2 alanına plan tipi setup'ı yapılır
   SELECT NVL (attribute2, 'XX'), end_date
    INTO l_plan_type, l_plan_end_date
    FROM per_perf_mgmt_plans
    WHERE plan_id = p_plan_id;
  EXCEPTION
   WHEN OTHERS
   THEN
     l_plan_type := NULL;
     l_err_msg := SQLERRM;
     retcode := '2';
     errbuf := l_err_msg;
  END;
 
  IF l_end_date <= l_plan_end_date
  THEN
   retcode := '1';
   errbuf :=
     '**Hata: Seçilen bitiş tarihi, plan bitiş tarihinden küçük olmamalı';
  ELSE
--SCR, sadece hedeflerin güncellendiği plan tiplerini ifade eder
   IF l_plan_type = 'SCR'
   THEN
     BEGIN
      UPDATE per_perf_mgmt_plans
        SET end_date = l_end_date,
          obj_setting_deadline = l_end_date
       WHERE plan_id = p_plan_id;
     EXCEPTION
      WHEN OTHERS
      THEN
        l_err_msg := SQLERRM;
        retcode := '2';
        errbuf := l_err_msg;
     END;
--APPR, performans puanlamalarının yapıldığı plan tiplerini ifade eder
   ELSIF l_plan_type IN ('APPR')
   THEN
     BEGIN
      UPDATE per_perf_mgmt_plans
        SET end_date = l_end_date
       WHERE plan_id = p_plan_id;
 
      UPDATE per_appraisal_periods
        SET end_date = l_end_date,
          task_end_date = l_end_date
       WHERE plan_id = p_plan_id;
     EXCEPTION
      WHEN OTHERS
      THEN
        l_err_msg := SQLERRM;
        retcode := '2';
        errbuf := l_err_msg;
     END;
   END IF;
 
   retcode := '0';
   COMMIT;
  END IF;
 
  fnd_file.put_line (fnd_file.LOG, l_end_date || p_plan_id);
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   l_err_msg := SQLERRM;
   retcode := '2';
   errbuf := l_err_msg;
END;

şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


Yorum yapın

*