Şub
9
2018

SSHR izin tarih çakışma kontrollerinde iptal statülü kayıtlar

Bildiğiniz üzere, SSHR ekranlarından izin talebi yapılırken, onayda bekleyen izin kayıtları tarih çakışmalarında dikkate alınır. Ancak daha önceden yapılmış bir izin talebi WF’dan İptal Edildi statüsüne çekildiyse, bu tip izin kayıtlarının tarih çakışma kontrollerine girmesini engellemek gerekir.

Aşağıda, onayda bekleyen izinlerle ilgili tarih çakışma kontrolünü sağlayacak olan sorgunun bu case’in de dahil olduğu halini paylaşıyorum.

 

SELECT COUNT (*)
INTO l_pending_appr
FROM hr_api_transactions t,
hr_api_transaction_steps ts,
hr_api_transaction_values tv1,
hr_api_transaction_values tv5
WHERE t.selected_person_id = :p_person_id
AND t.status = ‘Y’
AND t.transaction_id = ts.transaction_id
AND ts.api_name = ‘HR_LOA_SS.PROCESS_API’
AND tv1.name = ‘P_DATE_START’
AND ts.transaction_step_id = tv1.transaction_step_id
AND tv5.name = ‘P_DATE_END’
AND ts.transaction_step_id = tv5.transaction_step_id
AND ( tv1.date_value BETWEEN :p_date1 AND :p_date2
OR tv5.date_value BETWEEN :p_date1 AND :p_date2
OR :p_date1 BETWEEN tv1.date_value AND tv5.date_value
OR :p_date2 BETWEEN tv1.date_value AND tv5.date_value)
and not exists
( select 1
from WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES wi2
where wi2.ACTIVITY_RESULT_CODE in (‘#FORCE’ , ‘CANCELLED’)
and t.item_key = wi2.item_key
and wi2.ITEM_TYPE=’HRSSA’
and wi2.end_date = (select max(wi.end_date)
from WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES wi
where wi.ACTIVITY_RESULT_CODE in (‘#FORCE’ , ‘CANCELLED’)
and t.item_key = wi.item_key
and wi.ITEM_TYPE=’HRSSA’))             

şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


Yorum yapın

*