Kas
20
2017

Performans Değerlendirme Süreçleri ile İlgili Bazı İpuçları

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PLAN YÖNETİMİ GÖREVLERİ

İK Profesyonel V4.0 > Plan Yönetimi sayfasından ulaşılan görevleri aşağıda kısa kısa açıkladık.

Plan için En Üst Yöneticileri Değiştir (Change the Top Supervisor for Plan): Bu madde sadece Hiyerarşi Tipi’ nde Yönetici seçilen planlar için kullanılabilir. Böyle bir planda seçilen Yönetici tanımını değiştirmek için kullanılır.

Çalışanları Kaydet (Enroll Workers): Yayınlanmış bir plana yeni çalışanları (örneğin yeni işe giren ya da görevi değişen) çalışanları eklemek için kullanılır.

Çalışan için Hedef Belirlemeyi Uzat (Extend Objective Setting for Worker): Belirli çalışanlar için hedef ayarlama bitiş tarihini uzatma amaçlı kullanılır. Ancak bu seçenek sadece “İşleme Hedef Ayarını Dahil Et “ seçeneği işaretli olan planlarda kullanılabilir.

Kurumsal Karneleri Yenile (Refresh Score Cards): Çalışanların çeşitli sebeplerden ötürü kurumsal karnelerindeki hedeflerinde değişiklik yapılmak istendiğinde kullanılır. Örneğin terfi eden bir çalışanın kurumsal karnesine yeni hedefler eklenmek istendiğinde bu seçenekle plan ve çalışan bazında işlem yapılabilir. Bu işlem yapıldıktan sonra “Toplu Değerlendirmeyi Oluşturmayı Çalıştır” adlı işlem de yapılmalıdır.

Kurumsal Karneleri Kaldır (Remove Score Cards): Herhangi bir çalışanın kurumsal karnesi tamamen silinmek istendiğinde kullanılır. Örneğin işten çıkan/çıkacak ya da performans değerlendirme sisteminde dahil edilmek istenmeyen bir çalışanın karnesi sistemden silinmek istendiğinde kullanılır. Bu işlem yapıldığında çalışan self servis sorumluluğu ile sisteme girdiğinde ilgili planı göremeyecektir. Not: Bu profil performans değerlendirme appraisal kayıtlarını da silmekte kullanılabilir.

Değerlendirmeleri Yeniden Aç (Reopen Appraisals): Onay Bekleyen ya da Tamamlandı olarak görünen değerlendirmelerin yöneticiler tarafından yeniden değerlendirilmesi istendiğinde bu işlem yapılır. Bu işlem yapılan çalışanların kurumsal karneleri Devam Eden Değerlendirmeler tablosunda görüntülenecektir. Sadece APPRFEEDBACK ve COMPLETED statüsündeki değerlendirmeler için geçerlidir ve süreci 1.yöneticinin değerlendirme yapacağı aşamaya geri çeker. Değerlendirme PENDINGAPPR statüsünde iken işlem çalışmaz.

Kurumsal Karneleri Yeniden Aç (Reopen Score Cards): “Bu dönem dışındaki değişikliklere izin ver” checkbox’ının işaretli olduğu ve hedef ayarlama bitiş tarihi henüz gelmemiş olan (dolayısıyla yıl sonu değerlendirmeleri henüz başlamamış olan) planlarda, hedef ayarlama süreci tamamlanmış olan belirli bir çalışanın kurumsal karnesinin yöneticiye tekrar açılması için kullanılır.

Değerlendirme Özetini Yenile İşlemini Çalıştır (Run Refresh Appraisal Summary): Yöneticilerin çalışanlarının değerlendirme sonuç puanlarıyla ilgili verileri görüntülediği Değerlendirme Özeti sayfasındaki verilerin plan bazında anlık olarak çekilmesi amacıyla bu işlem çalıştırılır.

Transfer Hedefleri  (Transfer Objectives): Bir plandan bir başka plana hedef ve yetkinliklerin aktarılmasını sağlar. Kaynak plan sadece yıl sonu değerlendirmelerini içeriyorsa ve aktarım yapılacak plan da sadece hedef ayarlamalarını içeriyorsa hedeflerin transfer edilmesi işlemi gerçekleştirilemez.

Sonlandırılan Çalışanların Değerlendirmelerini Güncelle (Update Appraisals of Terminated Workers): Çalışanın kendisi ya da ana değerlendiren işten ayrıldığında kullanılır. İK Adminlerine; ana değerlendiren, toplam puan ve sonuç yorumlarına müdahale edebilme imkanı sağlar.

***

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE KULLANILAN BAZI ÖNEMLİ PROFİLLER VE AÇIKLAMALARI

İK: Global Yetkinlik Esnekalan Yapısı (HR:Global Competence Flex Structure): Yetkinlik KFFi için tanımlanmalıdır.

İK: Değerlendirilen Katılımcı Ekleyebilir (HR: Appraisee Can Add Participants): Çalışanların kendi değerlendirmelerine katılımcı ekleyebilmesini sağlar.

Not: Bu yetki aynı zamanda Değerlendirme Şablonu detayındaki “Değerlendirilen İzinleri” başlığındaki “Katılımcı Ekle” checkbox’ I işaretlenerek değerlendirme şablonu bazlı da yapılabilir.

İK: Kişiye Performans Ölçümü Yetkinlikleri Uygula (Apply Assessment Competencies to Person): Çalışanın kişi kartındaki yetkinlik profili sayfasının, tamamlanan her bir değerlendirmeden sonra güncellenmesini sağlar.

İK: Performans Yönetimi Kaynak Tipi (Performance Management Source Type): Çalışanın kişi kartındaki yetkinlik profili sayfasının hangi kaynaktan gelen verilere göre güncelleneceğini belirler.

HR: Değerlendirilen Tarafından Eklenen Amaç Detaylarında Güncellemelere İzin Ver (HR: Allow Updates to Objective Details Added by Appraisee): Ana değerlendiricilerin; çalışanlar tarafından eklenen hedeflerde veya hedeflerin detayında değişiklikler yapabilmesini sağlar.

İK: Toplam Yetkinlik ve Hedef Puanlarındaki Ondalık Sayıları Yuvarla (HR :Round Off Decimals in Total Competency and Objective Scores): Toplam hedef ve yetkinlik puanlarının virgülden sonra kaç haneye kadar gösterileceğini belirler.

İK: Değerlendirme Döneminden Sonra Performans Yönetim Planı Değerlendirmelerini Güncelle (HR: Update PMP Appraisals After the Appraisal Period): Değerlendirme dönemi bitiş tarihi ile plan bitiş tarihi arasındaki dönemde de değerlendirmelere devam edilmesi sağlanır.

şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


Yorum yapın

*