Şub
19
2019

Kullanıcı – Sorumluluk – Güvenlik Profili scripti

Merhaba,

Aşağıdaki script ile belli bir departmandaki aktif çalışanlara ait kullanıcılara atanmış sorumluluklar, bu sorumluluklara bağlı menü (alt menülere girmeden) ve fonksiyonlar ve bu sorumluluklara atanmış güvenlik profili değerleri (HR: Security Profile) listelenebilir. Ayrıca, her bir güvenlik profiline ait, eğer var ise, atanmış organizasyon hiyerarşileri de görüntülenebilir. Menü ve fonksiyonları görüntülerken de, hariç bırakılmış (Menu Exclusions ekranından) kayıtları ayrıca görebilirsiniz.

Not: Bu arada, farklı bir bakış açısıyla daha önce Mustafa Korkmaz üstadımızın hazırlamış olduğu linkteki scripti de mutlaka inceleyin derim.SELECT ad_soyad,
    org,
    responsibility_name,
    prompt,
    yetki,
    SECURITY_PROFILE_NAME,
    ORGANIZATION_HIERARCHY
 FROM (SELECT emp.ad_soyad,
        emp.org,
        fr.responsibility_name,
        fme.prompt,
        'Var' yetki,
        sec.SECURITY_PROFILE_NAME,
        sec.ORGANIZATION_HIERARCHY
     FROM fnd_responsibility_vl fr,
        fnd_menu_entries_vl fme,
        fnd_user_resp_groups_direct fug,
        fnd_user fus,
        (SELECT paf.person_id,
            paf.employee_number,
            paf.first_name || ' ' || paf.last_name ad_soyad,
            hou.name org
         FROM per_all_people_f paf,
            per_all_assignments_f pas,
            hr_all_organization_units hou
         WHERE   pas.person_id = paf.person_id
            AND pas.assignment_type = 'E'
            AND pas.primary_flag = 'Y'
            AND pas.organization_id = hou.organization_id
            AND hou.name = :p_department
            AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN paf.effective_start_date
                        AND paf.effective_end_date
            AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN pas.effective_start_date
                        AND pas.effective_end_date) emp,
        (SELECT fv.level_id,
            fv.LEVEL_VALUE,
            sp.SECURITY_PROFILE_NAME,
            sp.ORGANIZATION_HIERARCHY
         FROM fnd_profile_options fo,
            fnd_profile_option_values fv,
            PER_SECURITY_PROFILES_V sp
         WHERE   fv.level_id = 10003 -- sorumluluk bazlı tanımlanan profil değerleri için
            AND fo.profile_option_id = fv.profile_option_id
            AND fo.profile_option_name = 'PER_SECURITY_PROFILE_ID'
            AND fv.PROFILE_OPTION_VALUE =
               TO_CHAR (sp.SECURITY_PROFILE_ID)) sec
     WHERE   fr.menu_id = fme.menu_id
        AND fme.grant_flag = 'Y'
        AND fme.prompt IS NOT NULL
        AND fug.responsibility_id = fr.responsibility_id
        AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN fr.start_date
                    AND NVL (fr.end_date,
                        TRUNC (SYSDATE) + 1)
        AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN fug.start_date
                    AND NVL (fug.end_date,
                        TRUNC (SYSDATE) + 1)
        AND fus.user_id = fug.user_id
        AND fus.employee_id = emp.person_id
        AND fr.responsibility_id = sec.LEVEL_VALUE(+)
    UNION ALL
    -- exclusions
    (                           -- for sub menus
     SELECT emp.ad_soyad,
        emp.org,
        fr.responsibility_name,
        fm.user_menu_name prompt,
        'Alt Menü Hariç' yetki,
        NULL SECURITY_PROFILE_NAME,
        NULL ORGANIZATION_HIERARCHY
      FROM fnd_responsibility_vl fr,
        fnd_resp_functions frf,
        fnd_menus_vl fm,
        fnd_user_resp_groups_direct fug,
        fnd_user fus,
        (SELECT paf.person_id,
            paf.employee_number,
            paf.first_name || ' ' || paf.last_name ad_soyad,
            hou.name org
          FROM per_all_people_f paf,
            per_all_assignments_f pas,
            hr_all_organization_units hou
         WHERE   pas.person_id = paf.person_id
            AND pas.assignment_type = 'E'
            AND pas.primary_flag = 'Y'
            AND pas.organization_id = hou.organization_id
            AND hou.name = :p_department
            AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN paf.effective_start_date
                        AND paf.effective_end_date
            AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN pas.effective_start_date
                        AND pas.effective_end_date)
        emp
     WHERE   fr.responsibility_id = frf.responsibility_id(+)
        AND frf.action_id = fm.menu_id
        AND frf.rule_type = 'M'
        AND fug.responsibility_id = fr.responsibility_id
        AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN fr.start_date
                    AND NVL (fr.end_date,
                         TRUNC (SYSDATE) + 1)
        AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN fug.start_date
                    AND NVL (fug.end_date,
                         TRUNC (SYSDATE) + 1)
        AND fus.user_id = fug.user_id
        AND fus.employee_id = emp.person_id
     UNION ALL
     --for functions
     SELECT emp.ad_soyad,
        emp.org,
        fr.responsibility_name,
        fff.user_function_name prompt,
        'Fonksiyon Hariç' yetki,
        NULL SECURITY_PROFILE_NAME,
        NULL ORGANIZATION_HIERARCHY
      FROM fnd_responsibility_vl fr,
        fnd_resp_functions frf,
        fnd_form_functions_vl fff,
        fnd_user_resp_groups_direct fug,
        fnd_user fus,
        (SELECT paf.person_id,
            paf.employee_number,
            paf.first_name || ' ' || paf.last_name ad_soyad,
            hou.name org
          FROM per_all_people_f paf,
            per_all_assignments_f pas,
            hr_all_organization_units hou
         WHERE   pas.person_id = paf.person_id
            AND pas.assignment_type = 'E'
            AND pas.primary_flag = 'Y'
            AND pas.organization_id = hou.organization_id
            AND hou.name = :p_department
            AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN paf.effective_start_date
                        AND paf.effective_end_date
            AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN pas.effective_start_date
                        AND pas.effective_end_date)
        emp
     WHERE   fr.responsibility_id = frf.responsibility_id(+)
        AND frf.rule_type = 'F'
        AND frf.action_id = fff.function_id
        AND fug.responsibility_id = fr.responsibility_id
        AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN fr.start_date
                    AND NVL (fr.end_date,
                         TRUNC (SYSDATE) + 1)
        AND TRUNC (SYSDATE) BETWEEN fug.start_date
                    AND NVL (fug.end_date,
                         TRUNC (SYSDATE) + 1)
        AND fus.user_id = fug.user_id
        AND fus.employee_id = emp.person_id))


şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


Yorum yapın

*