Ağu
7
2017

Oracle EBS Performans Yönetimi Tablo Yapısı ve Bazı İpuçları

Performans Yönetimi modülünde best practice için temel adımları aşağıdaki gibi belirleyebiliriz. Tablo yapısı bu adımlara göre simultane olarak anlatılacaktır. Öte yandan bu adımlar, Performans Yönetimi modülündeki 2 tip performans yönetim planı üzerinden oluşturulmuştur.

Hedef Belirleme/Güncelleme Planları ve Yılsonu Değerlendirme Planları için best practice adımları farklılaşmaktadır. Aşağıda bu işlem adımları ve işlemlerin hangi sayfalarda yapıldığı bilgileri verilmiştir.

Hedef Belirleme/Güncelleme için temel best practice adımları;

1.Adım: Hedef kütüphanesinin oluşturulması (Global İKYS Yöneticisi>Kariyer Yönetimi>Hedef Kütüphanesi)

Hedef kütüphanesine eklenen her hedef için PER_OBJECTIVES_LIBRARY tablosuna kayıt atılır. Kütüphanedeki hedeflerle ilgili tüm detaylar bu tabloda tutulur.

2.Adım: Performans planının açılması (Global İKYS Yöneticisi>Kariyer Yönetimi>Performans Yönetimi Planları)

Performans planları PER_PERF_MGMT_PLANS tablosunda tutulur. Plan açılırken 3.adımdaki (İşlem adımı) Mevcut Şablonu Seç kısmından eklenen değerlendirme şablonları ile ilgili tüm detaylar PER_APPRAISAL_PERIODS tablosunda PLAN_ID bilgisi ile çoklanarak tutulur.

3.Adım: Hedeflerin çalışanlara atanması (Çalışan Self Servis>Performans Yönetimi)

Sadece hedef belirleme yada güncellemeyi içeren bir performans planı açıldığında plan popülasyonundaki herkes için birer scorecard oluşturulur. Bu scorecard detayları PER_PERSONAL_SCORECARDS tablosunda tutulan PLAN_ID ve PERSON_ID gibi kritik bilgiler ile kişi ve plan bazında sorgu çekilebilir. Bu tablodaki STATUS_CODE alanında scorecardların onay sürecinde hangi noktada olduğu tespit edilir.

Öte yandan her çalışana atanan bu scorecardlarda hangi hedeflerin olduğu (kime hangi hedeflerin atandığı) bilgileri PER_OBJECTIVES tablosunda tutulur. Bu tablodaki SCORECARD_ID bilgisi ile kişi bazındaki hedeflerin detaylarına ulaşılabilir. Ayrıca bu tablodaki COPIED_FROM_LIBRARY_ID alanı da hedeflerin hedef kütüphanesindeki ID’ lerini tutmaktadır.

Yılsonu Değerlendirme için temel best practice adımları;

1.Adım: Değerlendirme ölçeklerinin tanımlanması (Global İKYS Yöneticisi>Kariyer Yönetimi>Değerlendirme Cetvelleri)

Değerlendirme cetvelleri ile ilgili detaylar PER_RATING_SCALES tablosunda tutulur. Her bir değerlendirme cetvelinin düzeyleri ise PER_RATING_LEVELS tablosunda RATING_SCALE_ID’lerle ile tutulur.

2.Adım: Yetkinliklerin tanımlanması (Global İKYS Yöneticisi>Kariyer Yönetimi>Yetkinlikler)

Sisteme tanımlanan her yetkinlik için PER_COMPETENCES tablosuna kayıt atılır.

Yetkinliklerin detaylı KFF (anahtar esnekalan) bilgilerine PER_COMPETENCE_DEFINITIONS tablosundan ulaşılır. PER_COMPETENCES tablosundaki COMPETENCE_DEFINITION_ID alanı ile bu iki tablo ilişkilendirilebilir.

3.Adım: Yetkinlik tiplerinin tanımlanması (Global İKYS Yöneticisi>Kariyer Yönetimi>Yetkinlik Tipleri)

Yetkinliklerin yetkinlik tipi bilgileri PER_COMPETENCE_ELEMENTS tablosundaki COMPETENCE_TYPE alanında tutulur.

İpucu: PER_COMPETENCE_ELEMENTS tablosundaki COMPETENCE_TYPE alanında; “COMPETENCE_TYPE” adlı arama tablosundaki(lookup type) Kod bilgisi tutulur.

4.Adım: Yetkinliklerin çalışanlara atanması

Bu işlem 3 farklı yerden yapılabilir. Yetkinlik gereksinimleri sayfası (Global İKYS Yöneticisi>Kariyer Yönetimi>Yetkinlik Gereksinimleri), Kişi kartı yetkinlik profili (Global İKYS Yöneticisi>Kişi Gir ve Sakla>Diğerleri>Yetkinlik Profili) ve Yetkinlik şablonu ile (İK Profesyonel V4.0>Performans Yönetimi>Yetkinlik Şablonlarını Yönet). Çalışanlara atanan yetkinliklerin hangi yöntemle yapıldığı PER_COMPETENCE_ELEMENTS tablosundaki TYPE alanına bakılarak tespit edilir.

İpucu: Bu alan REQUIREMENT ise Yetkinlik Gereksinimleri sayfasından, PERSONAL ise Kişi kartı yetkinlik profilinden eklendiği anlaşılır.

5.Adım: Anketlerin oluşturulması (İK Profesyonel V4.0>Performans Yönetimi>Anket Yönetimi – Eski ve Yeni)

Anketlerle ilgili detaylar HR_QUESTIONNAIRES tablosunda tutulur.

Anketlere eklenen sorular da HR_QUEST_FIELDS tablosunda tutulur.

6.Adım: Şablonların oluşturulması

Yetkinlik şablonunun oluşturulması (İK Profesyonel V4.0>Performans Yönetimi>Yetkinlik Şablonlarını Yönet) ve hedef şablonunun oluşturulması (İK Profesyonel V4.0>Performans Yönetimi>Hedef Şablonlarını Yönet) sayfalarından eklenen şablonlar PER_ASSESSMENT_TYPES tablosunda tutulur.

Değerlendirme şablonunun oluşturulması (İK Profesyonel V4.0>Performans Yönetimi>Değerlendirme Şablonlarını Yönet) sayfasından eklenen şablonlar ise PER_APPRAISAL_TEMPLATES tablosunda tutulur.

7.Adım: Performans planının açılması (İK Profesyonel V4.0>Performans Yönetimi>Performans Yönetimi Planları)

Hedef Belirleme/Güncelleme’ nin 2.adımındaki ifadeler geçerlidir.

8.Adım: Değerlendirmelerin yapılması

8.1. Değerlendirme içeren bir performans yönetim planı açıldığında plan popülasyonundaki herkes için PER_APPRAISALS tablosunda birer appraisal satırı oluşturulur. Bu tablonun plan ile ilişkisi PLAN_ID alanında tutulur. Ayrıca Hedef Belirleme/Güncelleme planında olduğu gibi burada da her bir çalışan için PER_PERSONAL_SCORECARDS tablosunda scorecardlar oluşur.

Bu tablodaki bazı önemli alanlar;

APPRAISEE_PERSON_ID alanında değerlendirilen çalışanın person_id’ si,

APPRAISAL_SYSTEM_STATUS alanında değerlendirme formunun onay sürecindeki statüsü,

OVERALL_PERFORMANCE_LEVEL_ID alanında performans sonuç puanı,

MAIN_APPRAISER_ID alanında çalışanı değerlendiren yöneticinin person_id’si tutulur.

8.2. Değerlendirme içeren bir performans yönetim planı açıldığında oluşan her bir appraisal için PER_ASSESSMENTS tablosuna hedef ve yetkinlikler için birer satır oluşturulur.

İpucu: Değerlendirme şablonu tanımında “Yetkinlikleri Değerlendir” ve “Amaçları Değerlendir” checkbox’ları işaretlenmiş ise yani çalışanın hem yetkinlik hem de hedefleri değerlendirilecekse PER_ASSESSMENTS tablosuna yetkinlik ve hedef için birer satır atılır.

Bu tablodaki bazı önemli alanlar;

ASSESSMENT_TYPE_ID alanında PER_ASSESSMENT_TYPES tablosundaki hedef ve yetkinlik şablonlarının ID’si,

TOTAL_SCORE alanların hedef ve yetkinliklerin ayrı ayrı ortalama puanları,

APPRAISAL_ID ve PERSON_ID alanlarında da ilgili plana göre ilk başta açılan appraisal bilgisi ve değerlendirilen kişi bilgileri tutulur.

8.3. Değerlendirmesi yapılan her bir yetkinliğin puanı PER_COMPETENCE_ELEMENTS tablosunda TYPE alanı ASSESSMENT olan ve ilgili planın appraisalları ile oluşan PER_ASSESSMENTS tablosundan ASSESSMENT_ID’lerle çekilerek bulunur.

Örneğin aşağıda 805 plan_id’ li bir planın yetkinlik puanlamalarına aşağıdaki sorgu ile ulaşılabilir.

SELECT * FROM PER_COMPETENCE_ELEMENTS

WHERE TYPE=’ASSESSMENT’

AND ASSESSMENT_ID IN (SELECT ASSESSMENT_ID FROM PER_ASSESSMENTS

WHERE APPRAISAL_ID IN (SELECT APPRAISAL_ID FROM PER_APPRAISALS

WHERE PLAN_ID=805))

8.4. Değerlendirmesi yapılan her bir hedefin detaylarına aşağıdaki sorgu ile ulaşılabilir. Bu sorgu ile ulaşılan tablodan hedefin gerçekleşen değeri ve yapılan yorumlara ulaşılır.

SELECT * FROM PER_OBJECTIVES

WHERE SCORECARD_ID IN (SELECT SCORECARD_ID FROM PER_PERSONAL_SCORECARDS

WHERE PLAN_ID=805)

Ancak her bir hedefe verilen puanlara PER_PERFORMANCE_RATINGS tablosundan ulaşılır. Bu tablodaki OBJECTIVE_ID alanı ile her bir hedefe verilen puanlara ulaşılabilir.

8.5. Performans değerlendirme formlarında çalışanın kendisi için doldurduğu anket sonuçlarına aşağıdaki sorgu ile ulaşılabilir. Burada da görüldüğü gibi çalışanlar için APPRAISAL_ID bilgisi HR_QUEST_ANSWERS tablosundaki TYPE_OBJECT_ID alanında tutulur.

 

SELECT * FROM HR_QUEST_ANSWER_VALUES

WHERE QUESTIONNAIRE_ANSWER_ID IN (SELECT QUESTIONNAIRE_ANSWER_ID FROM HR_QUEST_ANSWERS

WHERE TYPE_OBJECT_ID IN (SELECT APPRAISAL_ID FROM PER_APPRAISALS

WHERE PLAN_ID=805))

Öte yandan yöneticilerin çalışanları için doldurduğu anket sonuçlarına aşağıdaki sorgu ile ulaşılabilir. Görüldüğü gibi yöneticiler için APPRAISAL_ID bilgisi PER_PARTICIPANTS tablosunda PARTICIPANT_ID alanında tutulur.

SELECT * FROM HR_QUEST_ANSWER_VALUES

WHERE QUESTIONNAIRE_ANSWER_ID IN

(SELECT QUESTIONNAIRE_ANSWER_ID FROM HR_QUEST_ANSWERS

WHERE TYPE_OBJECT_ID IN (SELECT PARTICIPANT_ID FROM PER_PARTICIPANTS

WHERE PARTICIPATION_IN_ID IN (SELECT APPRAISAL_ID FROM PER_APPRAISALS

WHERE PLAN_ID=805)))

şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


1 Yorum+ Yorum Ekle

  • Şafak bey, gayet başarılı olan bu makalelerinizin devamını dilerim.

Yorum yapın

*