Kas
20
2017

KFF Yapısında Çapraz Doğrulama Fonksiyonalitesi

Oracle EBS’te kullanıcıların anahtar esnekalan segmentlerine girdikleri değerlerin sayfada kontrol edilmesi için çapraz doğrulama işlevi kullanılır. Kullanıcılar, esnekalan segmentleri için tanımladığınız kurallara uymayan bir veri girdiğinde, çapraz doğrulama ile sayfa kaydedilmeden ekranda hata mesajı gösterilmesi sağlanabilmektedir.

Örnek: Kişi kartındaki özel bilgi tiplerinden Banka Bilgileri’nin IBAN Numarası adlı segmenti için bir kural konulması ile ilgili örnek yapalım.

1.ADIM: Çapraz doğrulama işlemi için öncelikle sözkonusu anahtar esnekalanın “Esnekalan Tanımını Dondur” checkbox’ı kaldırılıp “Segmentleri Çapraz Doğrula” checkbox’ ı işaretlenir ve sayfa kaydedilir.

Uygulama Yazılım Geliştiricisi>Esnekalan>Anahtar>Segmentler

2.ADIM: Daha sonra Uygulama Yazılım Geliştiricisi>Esnekalan>Anahtar>Çapraz Doğrulama sayfasına gidilir ve işlem yapacağımız esnekalan bulunur ve kural tanımlamaları yapılır.

İpucu: Çapraz Doğrulama sayfasında sadece “Segmentleri Çapraz Doğrula” checkbox’ ı işaretli olan esnekalanlar görüntülenecektir.

IBAN numarası bilindiği gibi; ilk 2 hanesi harflerden, kalan haneleri rakamlardan oluşan ve toplamda 26 haneli bir veridir. Bu kurala ilişkin tanımlamalar aşağıda gösterilmiştir.

Bu ekrandaki alanları sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Çapraz Doğrulama Kuralları başlığında;

Adı: Bir esnekalana istenildiği kadar kural tanımlanabilir. Bu kurallara öncelikle bu alandan bir isim verilir. Bu alan zorunludur.

Tanımlama: Kuralın amacını açıklayıcı bir metin girilir.

Hata Mesajı: Kurala uymayan bir veri girdiğinde kullanıcıya gösterilecek hata mesajı içeriği bu alana girilir. Bu alan zorunludur.

Hata Segmenti: Eklenen kuralın esnekalanın hangi segmenti ile ilgili olduğu girilir.

İlk ve Son: Eklenen kuralın hangi tarihler arasında geçerli olacağı girilir. Bu alanlar boş bırakılırsa kural her zaman geçerli olacaktır.

Çapraz Doğrulama Kuralı Elemanları başlığında;

Tip: Kural iki tipte oluşturulabilir. Dahil Et dendiğinde İlk ve Son alanlarına(bu alanlar aşağıda açıklanmıştır) girilenleri kapsamayan veriler girilemeyecektir. Hariç Tut dendiğinde ise İlk ve Son alanlarına girilenleri kapsayan veriler girilemeyecektir.

İlk: Bu alana tıklandığında esnekalana ait tüm segmentler görüntülenecektir. Aşağıdaki ekran görüntüsü; örneğimizdeki verileri içermektedir. Görüldüğü gibi Iban Numarası alanı ile ilgili en alt ve en üst değerler bu alanlara girilir.

Son: İlk alanına tıklanınca girilen veriler bu kısma yansıyacaktır.

3.ADIM: Esnekalan tanımı tekrar dondurulur ve derlenir.

Yapılan bu işlemlerin kullanıcıya nasıl yansıdığını aşağıda görelim. Bunun için Global İKYS Yöneticisi>Kişiler>Kişi Gir ve Sakla sayfasına gidilir ve herhangi bir çalışanın kişi kartındaki Özel Bilgiler’ e girilir.

Bu şekilde kaydedilirse kural dışı bir tanımlama olduğu için aşağıdaki gibi ekranda daha önceden tanımladığımız hata mesajı gösterilecektir.

şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


Yorum yapın

*