May
27
2015

İade KDV oranının sipariş satırına varsayılan olarak getirilmesi

Merhaba,

İade siparişlerinde, vergi kodunun “%IADE KDV” olarak otomatik gelmesi ihtiyacıyla ilgili aşağıdaki örnek kod kullanılabilir.

 
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY APPS.XXPELIN_OM_UTILS_PKG AS
 
FUNCTION xxpelin_get_iade_kdv (p_database_object_name  IN VARCHAR2,
               p_attribute_code     IN VARCHAR2)
  RETURN VARCHAR2
IS
  l_count  VARCHAR2 (200);
BEGIN
  SELECT COUNT (name)
   INTO l_count
   FROM oe_transaction_types_tl tt, oe_transaction_types_all x
  WHERE   1 = 1
     AND tt.name LIKE '%_ade%'
     AND x.order_category_code = 'RETURN'
     AND x.transaction_type_id = tt.transaction_type_id
     AND ONT_LINE_DEF_HDLR.g_record.line_type_id =
         tt.transaction_type_id
     AND tt.language = SYS_CONTEXT ('USERENV', 'LANG');
 
 
 
  IF l_count> 0
  THEN
   RETURN '%8 SATISTAN IADE KDV';
  ELSE
   RETURN OE_DEFAULT_PVT.GET_TAX_CODE (p_database_object_name,
                     p_attribute_code);
  END IF;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   RETURN SQLERRM;
END xxpelin_get_iade_kdv;
 
END XXPELIN_OM_UTILS_PKG;
/

Bu obje oluşturulduktan sonra Order Management modülünde öndeğer belirleme kurallarının tanımlandığı ekranda aşağıdaki gibi kurulum yapıp, Araçlar > Öndeğer İşleyici Paketi Oluştur seçeneğinden yapılan işlemin derlemesinden sonra iade sipariş işlem tipi seçilmiş sipariş satırı için otomatik olarak IADE KDV oranının dolduğu görülebilir.

 

orasistemYorum yapın

*