Browsing articles tagged with "OE_DEFAULT_PVT - orasistem | Oracle E-Business Suite Paylaşım Platformu"
May
27
2015

İade KDV oranının sipariş satırına varsayılan olarak getirilmesi

Merhaba, İade siparişlerinde, vergi kodunun “%IADE KDV” olarak otomatik gelmesi ihtiyacıyla ilgili aşağıdaki örnek kod kullanılabilir.   CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY APPS.XXPELIN_OM_UTILS_PKG AS   FUNCTION xxpelin_get_iade_kdv (p_database_object_name IN VARCHAR2, p_attribute_code IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 IS l_count VARCHAR2 (200); BEGIN SELECT COUNT (name) INTO l_count FROM oe_transaction_types_tl tt, oe_transaction_types_all x WHERE 1 = 1 AND […]