Haz
23
2016

Sipariş Yönetimi İşlem Kısıtlamaları

Merhaba,

Sipariş Yönetimi modülünde, Sipariş Ekranı, Anlaşma Ekranı ve Teklif Ekranı işlem kısıtlamaları standart kurulumlarla sağlanabilmektedir.

Örnek olması açısından, “Booked” edilmiş bir sipariş satırının iptalini engellemek için aşağıdaki gibi kurulum yapabilirsiniz.

İşlem Kuralları Ekranı açılır.

Sorumluluk: Sipariş Yöneticisi Yetkili Kullanıcısı
Menü Adımı: Kur > Kurallar > Güvenlik > İşlem Kuralları

1

Uygulama Yazılımı: Sipariş Yönetimi(1)
Nesne: Sipariş Satırı (Sipariş satırının iptaline izin verilmeyeceği için)

“Kısıtlamalar” bloğunda yapılan tanımlamalar aşağıdaki gibidir.
Operasyon: İptal (iptal işlemi yapıldığında hata verileceği için)
Özellik: Operasyon, İptal seçildiği için bu alana veri girişi yapılmayacaktır.
Kullanıcı Eylemi: İzin Verilmedi (Booked edilmiş sipariş satırının iptaline izin verilmeyeceği için)
Uygulama Yeri: Niteleyici Özelliği boş bırakılmıştır. Hem sipariş ekranında hem de teklif ekranında aynı kontrol çalışacaktır. Eğer sadece sipariş ekranında bu kısıtlama yapılacak ise Niteleyici Özelliği “Gönderim” seçilmelidir.
Sistem Değişiklikleri: Boş bırakılmıştır. Bu alan belirtilen bir “Özellik” için veya “Güncelle” operasyonu için uygulanır. Öndeğeri, “Eklemeden Sonra Hiçbir Zaman” dır.
Kullanıcı Değişiklikleri: Bu alan belirtilen bir “Özellik” için veya “Güncelle” operasyonu için uygulanır. Öndeğeri, “Eklemeden Sonra Hiçbir Zaman” dır.
Etkin: Tanımlanan kısıtın aktifliği için seçilir.

Koşullar bloğunda yapılan tanımlamalar aşağıdaki gibidir.
Grup No: Numara girilir.
Kapsam: “Herhangi Biri” seçildi. Eğer doğrulama koşullarında belirtilen kayıt kümesi çoklu kayıtlar için seçilebilirse, en az bir tanesi kısıta takılırsa hiçbirine izin vermez. “Tümü” seçilmiş olsaydı, tüm satırlar belirtilen koşula takılırsa sistem kısıtlama koyacaktır.
Kayıt Kümesi: Temel Verili “Satır” doğrulama kümesi seçilmiştir. Eğer istenirse tanımlama yapacağınız kısıtlamaya göre yeni bir doğrulama kümesi tanımlayabilirsiniz.
“Doğrulama Kümesi” tanımı için menü adımı: Kur > Kurallar > Güvenlik > Kayıt Kümeleri
Değil: İşaretlenmemiştir. Doğrulama Şablonundaki girilen değer değil ise anlamı vardır. Örneğimizde “Booked” edilmiş sipariş satırı ise hata vermesi istenmektedir.
Doğrulama Şablonu: “Kaydedildi” seçilmiştir. Booked edilmiş (Kaydedilmiş) sipariş satırının iptalinin yapılmasına sistem izin vermeyecek. Koşulunuza göre yeni bir Doğrulama Şablonu tanımlanabilir.
“Doğrulama Şablonu” tanımı için menü adımı: Kur > Kurallar > Güvenlik > Doğrulama Şablonları
Etkin: Tanımlanan koşulun aktifliği için etkin seçeneği işaretlenir.
Kullanıcı Mesajı: Kısıta takılan işlem sonrası kullanıcıya verilecek mesaj yazılır. Test için “TEST PELIN” yazılmıştır.

Uygulanabilir bloğunda, hangi sorumluluklarda bu kontrollerin çalışması istenirse girilebilir. Örneğimde “Tüm sorumluluklar” olarak belirttim.

2

6

Test için sipariş girildi ve “Booked” edildi. Kaydedilmiş sipariş satırı iptal edilmeye çalışıldı.

3

4

Tamam butonuna basıldığı sistemin hata verdiği görüldü. Hata mesajı ise, işlem kısıtlama kurulumunda tanımlanan “TEST PELIN” kullanıcı mesajı olduğu görüldü.

5

Umarım faydalı olmuştur.Yorum yapın

*