Oca
13
2015

Sistem Üzerinde Çalışan Taleplerin Ne Kadar Sürede Tamamlandığını Listeleyen Sorgu Örneği

Merhaba,

Oracle üzerinde çalışan taleplerin ne kadar sürede tamamlandığını, ne zaman başladığını ve ne zaman bittiğini aşağıdaki sorguyu kullanarak listeleyebilirsiniz.

 

SELECT  f.request_id,
     pt.user_concurrent_program_name user_concurrent_program_name,
     f.actual_start_date actual_start_date,
     f.actual_completion_date actual_completion_date,
      FLOOR ( ( (f.actual_completion_date - f.actual_start_date)
           * 24
           * 60
           * 60
           )
          / 3600
         )
     || ' HOURS '
     || FLOOR ( ( ( (f.actual_completion_date - f.actual_start_date)
             * 24
             * 60
             * 60
            )
           -  FLOOR ( ( ( f.actual_completion_date
                    - f.actual_start_date
                   )
                  * 24
                  * 60
                  * 60
                  )
                 / 3600
                )
            * 3600
           )
          / 60
         )
     || ' MINUTES '
     || ROUND (( ( (f.actual_completion_date - f.actual_start_date)
            * 24
            * 60
            * 60
           )
          -  FLOOR ( ( ( f.actual_completion_date
                   - f.actual_start_date
                  )
                 * 24
                 * 60
                 * 60
                 )
                / 3600
               )
           * 3600
          - ( FLOOR ( ( ( ( f.actual_completion_date
                     - f.actual_start_date
                    )
                   * 24
                   * 60
                   * 60
                   )
                  -  FLOOR ( ( ( f.actual_completion_date
                          - f.actual_start_date
                          )
                         * 24
                         * 60
                         * 60
                        )
                       / 3600
                       )
                   * 3600
                 )
                / 60
                )
            * 60
           )
          )
         )
     || ' SECS ' time_difference,
     DECODE (p.concurrent_program_name,
         'ALECDC', p.concurrent_program_name || '[' || f.description
         || ']',
         p.concurrent_program_name
        ) concurrent_program_name,
     DECODE (f.phase_code,
         'R', 'Running',
         'C', 'Complete',
         f.phase_code
        ) phase,
     f.status_code
  FROM apps.fnd_concurrent_programs p,
     apps.fnd_concurrent_programs_tl pt,
     apps.fnd_concurrent_requests f
  WHERE f.concurrent_program_id = p.concurrent_program_id
   AND f.program_application_id = p.application_id
   AND f.concurrent_program_id = pt.concurrent_program_id
   AND f.program_application_id = pt.application_id
   AND pt.LANGUAGE = USERENV ('Lang')
   AND f.actual_start_date IS NOT NULL
ORDER BY f.actual_completion_date - f.actual_start_date DESC;

Kaan Sertaç Bozatlı

Blog yöneticisi ve aynı
zamanda yazardır. 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel kariyerine
Oracle ERP Application Developer olarak
devam etmektedir.
Mail: kbozatli@gmail.com
LinkedIn: Profili Görüntüleyin
Kaan Sertaç Bozatlı

Latest posts by Kaan Sertaç Bozatlı (see all)Yorum yapın

*