Tem
24
2015

Sipariş Satırını Faturalandıran Program Scripti

Merhaba,

Sevkiyat işlemleri tamamlanmış olan sipariş satırını faturalandıran, standart iş akışı apisiyle oluşturulan aynı zamanda işlemleri debug etmeninizi de sağlayacak script örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Tşk..

 
 
 
/* Formatted on 2015/07/24 15:06 (Formatter Plus v4.8.8) */
DECLARE
  l_resultout  VARCHAR2 (2400);
BEGIN
  oe_debug_pub.initialize;
  oe_debug_pub.debug_on;
  mo_global.init ('ONT');
  mo_global.set_policy_context ('S', 86);             -- org_id
  fnd_global.apps_initialize (0, 50778, 660); --> user,resp_id,resp_appl_id
  oe_invoice_wf.invoice_interface ('OEOL', 8373, 290682, 'RUN', l_resultout);
                                        --> itemtype   IN   VARCHAR2
-->,  itemkey (oe_order_lines_all.line_id)   IN   VARCHAR2
--> actid    IN   NUMBER üçlüsünü yaz !
  DBMS_OUTPUT.put_line (l_resultout);
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
   DBMS_OUTPUT.put_line ('debug_count : ' || oe_debug_pub.g_debug_count);
 
   FOR i IN 1 .. oe_debug_pub.g_debug_count
   LOOP
     DBMS_OUTPUT.put_line (  'Number : '
                || TO_CHAR (i)
                || ' :: '
                || oe_debug_pub.g_debug_tbl (i)
               );
   END LOOP;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*