May
2
2014

Sipariş Satırını İptal Etmek İçin Kullanılan Örnek Script

Merhaba,

 

OE_ORDER_LINES_ALL tablosunda satır verilerinin iptal durumuna getirilmesini sağlayan örnek bir scripti aşağıda bulabilirsiniz.

 

DECLARE
  l_user_id           NUMBER;
  l_resp_id           NUMBER;
  l_appl_id           NUMBER;
  l_header_rec_in        oe_order_pub.header_rec_type;
-- pl/sql table and record definition to be used as IN parameters
  l_line_tbl_in         oe_order_pub.line_tbl_type;
-- pl/sql table and record definition to be used as IN parameters
  l_action_request_tbl_in    oe_order_pub.request_tbl_type;
-- Used to assigining Book Order related input parameters
  l_header_rec_out        oe_order_pub.header_rec_type;
-- pl/sql table and record definition to be used as OUT parameters
  l_line_tbl_out         oe_order_pub.line_tbl_type;
  l_header_val_rec_out      oe_order_pub.header_val_rec_type;
  l_header_adj_tbl_out      oe_order_pub.header_adj_tbl_type;
  l_header_adj_val_tbl_out    oe_order_pub.header_adj_val_tbl_type;
  l_header_price_att_tbl_out   oe_order_pub.header_price_att_tbl_type;
  l_header_adj_att_tbl_out    oe_order_pub.header_adj_att_tbl_type;
  l_header_adj_assoc_tbl_out   oe_order_pub.header_adj_assoc_tbl_type;
  l_header_scredit_tbl_out    oe_order_pub.header_scredit_tbl_type;
  l_header_scredit_val_tbl_out  oe_order_pub.header_scredit_val_tbl_type;
  l_line_val_tbl_out       oe_order_pub.line_val_tbl_type;
  l_line_adj_tbl_out       oe_order_pub.line_adj_tbl_type;
  l_line_adj_val_tbl_out     oe_order_pub.line_adj_val_tbl_type;
  l_line_price_att_tbl_out    oe_order_pub.line_price_att_tbl_type;
  l_line_adj_att_tbl_out     oe_order_pub.line_adj_att_tbl_type;
  l_line_adj_assoc_tbl_out    oe_order_pub.line_adj_assoc_tbl_type;
  l_line_scredit_tbl_out     oe_order_pub.line_scredit_tbl_type;
  l_line_scredit_val_tbl_out   oe_order_pub.line_scredit_val_tbl_type;
  l_lot_serial_tbl_out      oe_order_pub.lot_serial_tbl_type;
  l_lot_serial_val_tbl_out    oe_order_pub.lot_serial_val_tbl_type;
  l_action_request_tbl_out    oe_order_pub.request_tbl_type;
  l_chr_program_unit_name    VARCHAR2 (100);
-- To store the package and procedure name for logging
  l_chr_ret_status        VARCHAR2 (1000)           := NULL;
-- To store the error message code returned by API
  l_msg_count          NUMBER                 := 0;
-- To store the number of error messages API has encountered
  l_msg_data           VARCHAR2 (2000);
-- To store the error message text returned by API
  l_num_api_version       NUMBER                := 1.0;
 
-- API version
  CURSOR c_so_details
  IS
   SELECT oh.order_number, ol.*
    FROM oe_order_lines_all ol, oe_order_headers_all oh
    WHERE oh.header_id = ol.header_id
     AND oh.org_id = ol.org_id
     AND NVL (ol.cancelled_flag, 'N') = 'N'
     AND oh.order_number = '10001690'      -- Enter the Order Number
     AND ol.line_number = 1            -- Enter the Line Number
     AND ol.shipment_number = 2        -- Enter the Shipment Number
     AND ol.flow_status_code = 'AWAITING_SHIPPING';
BEGIN
  SELECT user_id
   INTO l_user_id
   FROM fnd_user
  WHERE user_name = 'XXUSER';
 
  SELECT responsibility_id, application_id
   INTO l_resp_id, l_appl_id
   FROM fnd_responsibility_vl
  WHERE responsibility_name = 'Order Management Super User';
 
  fnd_global.apps_initialize (l_user_id, l_resp_id, l_appl_id);
 
  FOR iso_rec IN c_so_details
  LOOP
   l_line_tbl_in (1) := oe_order_pub.g_miss_line_rec;
   l_line_tbl_in (1).line_id := iso_rec.line_id;
   l_line_tbl_in (1).ordered_quantity := 0;
   l_line_tbl_in (1).change_reason := 'Admin Error';
   l_line_tbl_in (1).change_comments := 'CANCEL ORDER';
   l_line_tbl_in (1).operation := oe_globals.g_opr_update;
   oe_msg_pub.delete_msg;
   mo_global.init ('ONT');
   mo_global.set_policy_context ('S', iso_rec.org_id);
   oe_order_pub.process_order
          (p_api_version_number     => l_num_api_version,
          p_org_id           => mo_global.get_current_org_id,
          p_init_msg_list        => fnd_api.g_false,
          p_return_values        => fnd_api.g_false,
          p_action_commit        => fnd_api.g_false,
          p_line_tbl          => l_line_tbl_in,
          x_header_rec         => l_header_rec_out,
          x_header_val_rec       => l_header_val_rec_out,
          x_header_adj_tbl       => l_header_adj_tbl_out,
          x_header_adj_val_tbl     => l_header_adj_val_tbl_out,
          x_header_price_att_tbl    => l_header_price_att_tbl_out,
          x_header_adj_att_tbl     => l_header_adj_att_tbl_out,
          x_header_adj_assoc_tbl    => l_header_adj_assoc_tbl_out,
          x_header_scredit_tbl     => l_header_scredit_tbl_out,
          x_header_scredit_val_tbl   => l_header_scredit_val_tbl_out,
          x_line_tbl          => l_line_tbl_out,
          x_line_val_tbl        => l_line_val_tbl_out,
          x_line_adj_tbl        => l_line_adj_tbl_out,
          x_line_adj_val_tbl      => l_line_adj_val_tbl_out,
          x_line_price_att_tbl     => l_line_price_att_tbl_out,
          x_line_adj_att_tbl      => l_line_adj_att_tbl_out,
          x_line_adj_assoc_tbl     => l_line_adj_assoc_tbl_out,
          x_line_scredit_tbl      => l_line_scredit_tbl_out,
          x_line_scredit_val_tbl    => l_line_scredit_val_tbl_out,
          x_lot_serial_tbl       => l_lot_serial_tbl_out,
          x_lot_serial_val_tbl     => l_lot_serial_val_tbl_out,
          x_action_request_tbl     => l_action_request_tbl_out,
          x_return_status        => l_chr_ret_status,
          x_msg_count          => l_msg_count,
          x_msg_data          => l_msg_data
          );
   l_msg_data := NULL;
 
   IF l_chr_ret_status <> 'S'
   THEN
     FOR iindx IN 1 .. l_msg_count
     LOOP
      l_msg_data := l_msg_data || ' .' || oe_msg_pub.get (iindx);
     END LOOP;
   END IF;
 
   DBMS_OUTPUT.ENABLE (10000);
   DBMS_OUTPUT.put_line (  'Sales Order => '
              || iso_rec.order_number
              || ' - Line Number => '
              || iso_rec.line_number
              || ' - Shipment Number => '
              || iso_rec.shipment_number
              || ' Having Line ID=> '
              || iso_rec.line_id
              || ' Cancelled Successfully'
              );
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Return Status: ' || l_chr_ret_status);
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Error Message: ' || l_msg_data);
  END LOOP;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz

İlgili YazılarYorum yapın

*