Mar
7
2014

Teslim Alma Satırı ile Eşlemesi Yapılan Borçlar Muhasebesi Faturası Detaylarını Gösteren Bir Rapor Örneği

 

 

 

SELECT aia.invoice_id
, aia.invoice_num
, aida.creation_date
, aida.last_updated_by
, aida.distribution_line_number dist_line
, aida.line_type_lookup_code dist_line_type
, aida.period_name dist_line_period
, aida.match_status_flag
, aida.posted_flag
, aida.quantity_invoiced
, aida.amount dist_amt
, pha.segment1 po
, pv.vendor_name supplier
, rt.transaction_id rx_id
FROM ap.ap_invoices_all aia
, ap.ap_invoice_distributions_all aida
, ap.ap_terms_tl att
, applsys.fnd_user fu
, po.po_vendors pv
, po.po_vendor_sites_all pvsa
, po.po_headers_all pha
, po.po_lines_all pla
, po.po_distributions_all pda
, po.rcv_transactions rt
WHERE aia.invoice_id = aida.invoice_id
AND aia.terms_id = att.term_id
AND aia.created_by = fu.user_id
AND aia.vendor_id = pv.vendor_id
AND aia.vendor_site_id = pvsa.vendor_site_id
AND pv.vendor_id = pvsa.vendor_id
AND aida.po_distribution_id = pda.po_distribution_id
AND pda.po_line_id = pla.po_line_id
AND pla.po_header_id = pha.po_header_id
AND pda.po_distribution_id = rt.po_distribution_id
AND NVL(rt.transaction_type, ‘RECEIVE’) = ‘RECEIVE’
AND aia.invoice_date < SYSDATE – 50 — raised in the last 50 days

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*