May
5
2015

AR-GL interface alanlarının ilişkisi

USER_JE_CATEGORY_NAME = Adjustment
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_NUMBER
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : 'ADJ'
Reference29 : 'ADJ_'||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : 'AR_ADJUSTMENTS'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Sales Invoice</strong>
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER 
Reference26 : 'CUSTOMER'
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : 'INV'
Reference29 : 'INV_'||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS 
Reference30 : 'RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Credit Memo
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER
Reference26 : 'CUSTOMER'
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : 'CM'
Reference29 : 'CM_'||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS
Reference30 : 'RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Debit Memo
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER 
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER 
Reference26 : 'CUSTOMER'
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : 'DM'
Reference29 : 'DM_'||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS
Reference30 : 'RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Chargeback
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER 
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER 
Reference26 : 'CUSTOMER'
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : 'CB'
Reference29 : 'CB_'||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS
Reference30 : 'RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Receipts
Receipts Journal</strong>
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID 
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS.CASH_RECEIPT_ID||'C'
||AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL.CASH_RECEIPT_HISTORY_ID 
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_NUMBER
Reference25 : NULL
Reference26 : NULL 
Reference27 : AR_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER
Reference28 : 'TRADE'
Reference29 : 'TRADE_'|| AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : 'AR_CASH_RECEIPT_HISTORY'
---------------------------------------------
Application Journal
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID 
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CASH_RECEIPT_ID||'C'
||AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.RECEIVABLE_APPLICATION_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID 
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS.RECIPT_NUMBER 
Reference25 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : AR_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER
Reference28 : 'TRADE' OR 'CCURR'
Reference29 : 'TRADE_' OR 'CCURR_'|| AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : 'AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Misc Receipts
Header</strong>
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID 
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS.CASH_RECEIPT_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_NUMBER
Reference25 : AR_CASH_RECEIPT_HISTORY.CASH_RECEIPT_HISTORY_ID
Reference26 : NULL 
Reference27 : AR_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER 
Reference28 : 'MISC' 
Reference29 : 'MISC_' || AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : 'AR_CASH_RECEIPT_HISTORY'
---------------------------------------------
Distributions
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CASH_RECEIPT_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS_ALL.LINE_ID
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS_ALL.RECEIPT_NUMBER
Reference25 : AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL.MISC_CASH_DISTRIBUTION_ID
Reference26 : NULL
Reference27 : NULL
Reference28 : 'MISC'
Reference29 : 'MISC_'AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : 'AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Credit Memo Application
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS.RECEIVABLE_APPLICATION_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS_ALL.LINE_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID 
Reference28 : 'CMAPP'
Reference29 : 'CMAPP_'||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : 'AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS'
---------------------------------------------
USER_JE_CATEGORY_NAME = Bills Receivable
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_TRANSACTION_HISTORY.TRANSACTION_HISTORY_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : AR_TRANSACTION_HISTORY.CUSTOMER_TRX_ID 
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.DRAWEE_ID
Reference28 : 'BR'
Reference29 : 'BR_'||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : 'AR_TRANSACTION_HISTORY'

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*