Mar
5
2014

Borçlar Muhasebesi (AP) Fatura Muhasebeleştirme API

Borçlar faturasını girdikten sonra api yardımıyla faturayı muhabeleştirmek için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz.

 

DECLARE
CURSOR invoice
IS
SELECT 1000 invoice_id, ‘111111’ invoice_num, 443 org_id
FROM DUAL;
/* Kendi oluşturduğunuz tabloyu kullanabilirsiniz. */

l_errbuf        VARCHAR2 (2000);
l_retcode       NUMBER;
l_ap_api_succ   VARCHAR2 (1);
l_ap_api_msg    VARCHAR2 (2000);
BEGIN
fnd_global.apps_initialize (1111,  –> USER_ID
50335, –> RESP_ID
200    –> RESP_APPL_ID
);

FOR rec IN invoice
LOOP
l_ap_api_succ := NULL;
l_ap_api_msg := NULL;

BEGIN
ap_accounting_engine_pkg.do_accounting
(p_errbuf                   => l_errbuf,
p_retcode                  => l_retcode,
p_start_date               => ”,
p_end_date                 => ”,
p_journal_category         => ‘Invoices’,
p_gl_transfer_flag         => ‘N’,
p_journal_import_flag      => ‘N’,
p_validate_accounts        => ‘Y’,
p_summarize_report         => ‘Y’,
p_commit_cycle             => 20,
p_org_id                   => rec.org_id,
p_debug                    => ‘N’,
p_invoice_batch_id         => ”,
p_invoice_id               => rec.invoice_id,
p_payment_batch_name       => ”,
p_check_id                 => ”,
p_calling_sequence         => ‘APXINWKB – Invoice Actions Create Accounting’,
p_called_online            => TRUE
);
l_ap_api_succ := ‘S’;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
l_ap_api_succ := ‘E’;
l_ap_api_msg := SQLCODE || ‘ ‘ || SQLERRM;
END;

IF l_ap_api_succ = ‘S’
THEN
DBMS_OUTPUT.put_line
(   rec.invoice_num
|| ‘ Nolu Fatura Icin Muhasebelesme Islemi Yapilmistir.’
);
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line (   rec.invoice_num
|| ‘ Islem Yapilamamistir. => ‘
|| l_ap_api_msg
);
END IF;
END LOOP;
END;

Kaan Sertaç Bozatlı

Blog yöneticisi ve aynı
zamanda yazardır. 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel kariyerine
Oracle ERP Application Developer olarak
devam etmektedir.
Mail: kbozatli@gmail.com
LinkedIn: Profili Görüntüleyin
Kaan Sertaç Bozatlı

Latest posts by Kaan Sertaç Bozatlı (see all)Yorum yapın

*