May
5
2015

Modül Dönem Bilgilerinin Durum Sorgulaması

Merhabalar,
Aşağıdaki sorgu modüller için dönem statülerini verir.

SELECT  (SELECT sob.NAME
      FROM gl.gl_sets_of_books sob
      WHERE sob.set_of_books_id = a.set_of_books_id) "SOB_Name",
     a.period_name "Period_Name", a.period_num "Period_Num",
     a.period_year, a.gl_status "GL_Status", b.po_status "PO_Status",
     c.ap_status "AP_Status", d.ar_status "AR_Status",
     e.fa_status "FA_Status"
  FROM (SELECT period_name, period_num, period_year,
         DECODE (closing_status,
             'O', 'Open',
             'C', 'Closed',
             'F', 'Future',
             'N', 'Never',
             closing_status
            ) gl_status,
         set_of_books_id
      FROM gl.gl_period_statuses
      WHERE application_id = 101) a,
     (SELECT period_name, period_year,
         DECODE (closing_status,
             'O', 'Open',
             'C', 'Closed',
             'F', 'Future',
             'N', 'Never',
             closing_status
            ) po_status,
         set_of_books_id
      FROM gl.gl_period_statuses
      WHERE application_id = 201) b,
     (SELECT period_name, period_year,
         DECODE (closing_status,
             'O', 'Open',
             'C', 'Closed',
             'F', 'Future',
             'N', 'Never',
             closing_status
            ) ap_status,
         set_of_books_id
      FROM gl.gl_period_statuses
      WHERE application_id = 200) c,
     (SELECT period_name, period_year,
         DECODE (closing_status,
             'O', 'Open',
             'C', 'Closed',
             'F', 'Future',
             'N', 'Never',
             closing_status
            ) ar_status,
         set_of_books_id
      FROM gl.gl_period_statuses
      WHERE application_id = 222) d,
     (SELECT fdp.period_name, fiscal_year,
         DECODE (fdp.period_close_date,
             NULL, 'Open',
             'Closed'
            ) fa_status,
         fbc.set_of_books_id
      FROM fa.fa_book_controls fbc, fa.fa_deprn_periods fdp
      WHERE fbc.book_type_code = fdp.book_type_code) e
  WHERE a.period_name = b.period_name(+)
   AND a.period_name = c.period_name(+)
   AND a.period_name = d.period_name(+)
   AND a.period_name = e.period_name(+)
   AND a.set_of_books_id = b.set_of_books_id(+)
   AND a.set_of_books_id = c.set_of_books_id(+)
   AND a.set_of_books_id = d.set_of_books_id(+)
   AND a.set_of_books_id = e.set_of_books_id(+)
ORDER BY 4 DESC

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*