Şub
14
2019
OSB // SOA

Weblogic Sunucusunu Kapatıp Açmak – SOA Sunucuları

Merhaba bu yazımda weblogic serverın ( admin, managed server ve nodemanager ) kapatılıp açılması ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Command line üzerinden kapatmak için ;

 
 
 
1 . DOMAIN_HOME="/u01/config/domains/osb_domain" domain home içerisinde $DOMAIN_HOME/bin altında açma kapatma ile ilgili scriptler mevcuttur.
 
cd $DOMAIN_HOME/bin
 
ile scriptlere erişilir 
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   2628 Oct 25 2017 generateArchive.sh
drwxr-x---. 2 oracle oinstall   4096 Oct 25 2017 nodemanager
-rw-------. 1 oracle oinstall 48604259 Feb 11 12:15 nohup.out
drwxr-x---. 2 oracle oinstall   4096 Oct 25 2017 patching
drwxr-x---. 2 oracle oinstall   4096 Oct 25 2017 server_migration
drwxr-x---. 2 oracle oinstall   4096 Oct 25 2017 service_migration
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  16575 Feb 7 16:18 setDomainEnv.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   901 Oct 25 2017 setNMJavaHome.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  88750 Oct 25 2017 setStartupEnv.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   2253 Oct 25 2017 startComponent.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   2792 Oct 25 2017 startManagedWebLogic.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   1607 Oct 25 2017 startNodeManager.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   704 Oct 25 2017 startRSDaemon.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   7681 Sep 28 14:35 startWebLogic.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   1917 Oct 25 2017 stopComponent.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   2631 Oct 25 2017 stopManagedWebLogic.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   991 Oct 25 2017 stopNodeManager.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   821 Oct 25 2017 stopRSDaemon.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   2112 Oct 25 2017 stopWebLogic.sh
 
 
serverların açılması sırasında username ve password istenmeden açılması içın $DOMAIN_HOME/servers/osb_server1/security
 
altında boot.properties dosyasında username ve password tutulur.
 
#Fri Feb 08 15:12:31 EET 2019
TrustKeyStore=DemoTrust
password={AES}xZJmKmoGFYKGy81SfaZJ1RJsm3+CmHNtqwTejsuPPVU\=
username={AES}CsguMyEsNqZBUn2UDhEe3XIPHMr+n/Mdfzr7M6qIXs0\=
 
 
2. Adminserver ı kapatmak içın ./stopWebLogic.sh çalıştırılır.
 
3. Adminserver i açmak içın ./startWebLogic & çalıştırılır, nohup ile çalıştırılırsa çıktıyı nohup.OUT dosyasına basacaktır takip edilebilir . 
 
  nohup ./startWebLogic &
  tail -f nohup.OUT
 
4. managedserver kapatmak içın;
 
  ./stopManagedWebLogic.sh osb_server1
 
  bu işlem WebLogic Scripting Tool (WLST) üzerinden yapılır WLST ile adminserver üzerine bağlanılır ve kapatma işlemi stopWebLogic.sh parametre geçilerek yapılır.
 
Connecting TO t3://192.168.110.162:7001 WITH userid weblogic ...
Successfully connected TO Admin Server "AdminServer" that belongs TO domain "osb_domain".
 
Warning: An insecure protocol was used TO CONNECT TO the server. 
TO ensure on-the-wire security, the SSL port OR Admin port should be used instead.
 
Shutting down the server osb_server1 WITH force=FALSE WHILE connected TO AdminServer ...
 
 
5. managedserverı açmak içın 
  nohup ./startManagedWebLogic.sh osb_server1 &
  tail -f nohup.OUT
 
6. Nodemanager kapatmak içın ./stopNodeManager.sh 
 
7. Nodemanager açmak içın ./startNodeManager.sh

Serverları Admin console üzerinden kapatıp açmakta mümkündür.

osb_domain –> Environment –> Servers –> Control tabına geçerek serverlar kapatılıp açılır.

Yanlız managedserverların açılması için NodeManager ın açık olması gerekmektedir.

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*