Haz
23
2015

Taşıma Emri Satırının Bakiyeli Statüye Düşürülüp İptal Edilmesi İle İlgili Örnek Script

Merhaba,

Taşıma emri işlenmiş olan satırının bakiyeli statüye indirilip iptal edilmesi için kullanılan örnek scripti aşağıda bulabilirsiniz.

 
 
 
 
 
DECLARE
  l_return_status    VARCHAR2 (100);
  l_msg_count      NUMBER;
  l_msg_data       VARCHAR2 (2000);
  l_msg_index      NUMBER;
  l_user_id       NUMBER;
  l_resp_id       NUMBER;
  l_appl_id       NUMBER;
  l_move_order_line_id  NUMBER     := 7632186; --> id ver !
BEGIN
  fnd_global.apps_initialize (0, 52990, 401); --> user_id,reponsiblity_id,appl_resp_id ver !
  DBMS_OUTPUT.put_line ('Calling INV_MO_BACKORDER_PVT to Backorder MO');
  DBMS_OUTPUT.put_line ('===============================');
  inv_mo_backorder_pvt.backorder (p_line_id      => l_move_order_line_id,
                  x_return_status   => l_return_status,
                  x_msg_count     => l_msg_count,
                  x_msg_data      => l_msg_data
                 );
  DBMS_OUTPUT.put_line ('Return Status is : ' || l_return_status);
 
-- Check Return Status
  IF l_return_status = fnd_api.g_ret_sts_success
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Successfully BackOrdered the Move Order Line');
   COMMIT;
  ELSE
   DBMS_OUTPUT.put_line
        ('Could not able to Back Order Line Due to Following Reasons');
   ROLLBACK;
 
   FOR j IN 1 .. l_msg_count
   LOOP
     fnd_msg_pub.get (p_msg_index     => j,
             p_encoded      => fnd_api.g_false,
             p_data        => l_msg_data,
             p_msg_index_out   => l_msg_index
             );
     DBMS_OUTPUT.put_line ('Error Message is : ' || l_msg_data);
   END LOOP;
  END IF;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*