Oca
14
2016

EMEA Lokalizasyon Fiş Gruplama ve Fiş Adı Düzenleme

Bu yazıda Oracle EBS R12 Türkiye Lokalizasyonu kapsamında GL Fiş gruplama ve fiş açıklamaları için hangi adımların nasıl uygulanması gerektiği anlatılacaktır.

Oracle Borçlar ve/veya Alacaklar Muhasebesi modüllerinden fiş transfer edildiğinde standart yöntemler, fişlerin aşağıdaki kriterlere göre gruplanabilmesine olanak sağlamaktadır:

1-            Muhasebe tarihi

2-            Dönem

3-            Özetleme yok

Lokalizasyon kurulumu ile fişler Kullanıcı adı- Muhasebe tarihi- Şirket bazında gruplanabilir. Fiş adı da İşlemi gerçekleştiren kullanıcı adı- İşlemin muhasebe tarihi- Organizasyon şeklinde oluşturulabilir.

Fiş giriş adı Cari Hesap Muhasebesi Kurulumu menüsü altındaki Journal Entry Setup> Journal Entry Description adımından yapılır. Tanımlanmış olan fiş giriş adı Uygulama Muhasebe Tanımları (Application Accounting Definition) na atanır. Muhasebe oluşturma programı her bir Cari Muhasebe tanımları için işlem bazında atanmış olan Fiş giriş adlarına göre Fiş Adını belirler.

Yapılan tanımlamanın çalışması için öncelikle R12 EMEA Add-on Localizations – Turkey [ID 472686.1] dokümanından erişilebilen Patch 12960506 uygulanmış olmalıdır.

 Adım 1 : Fiş Giriş Adlarının Tanımlanması

Yapılması gereken adımlar ve ekran görüntüleri

1.1       Borçlar Muhasebesi- Faturalar için fiş giriş adı tanımlama :

Field Value
Uygulama Borçlar Muhasebesi
Menü adımı Kur> Hesap Kurulumları> Cari Hesap Muhasebesi Kurulumu> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions

 

Uygulama Yazılımı Borçlar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_INV_DESCRIPTION
Fiş Tanımlama Adı CLE: Invoice Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak Fatura Tarihi
2 Sabit
3 Kaynak Fatura Numarası
4 Sabit
5 Kaynak Fatura Tipi
6 Sabit
7 Kaynak Tedarikçi Adı

Bu tanımlama Borçlar Muhasebesi Faturalar, Fark Faturaları, Ön ödemeler, Ön Ödeme Uygulamaları ve İade Faturaları altındaki tüm işlem tiplerine atanmalıdır.

1

 

Başlık atamaları kısmından atama yapılır.

2

1.2       Borçlar Muhasebesi- Ödemeler için fiş giriş adı tanımlama:

Uygulama Yazılımı Borçlar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_PAY_DESCRIPTION
Fiş Tanımlama Adı CLE: Payment Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak Ödeme İşlem Numarası
2 Sabit
3 Kaynak Ödeme Yöntemi Tipi
4 Sabit
5 Kaynak Banka Hesap Numarası
6 Sabit
7 Kaynak Ödeme Tedarikçi Adı

Bu tanımlama Borçlar Muhasebesi Ödemeler, Vadeli Ödemeler, Mutabakat Ödemeleri ve Para İadeleri altındaki tüm işlem tiplerine atanmalıdır.

3

1.3       Alacaklar Muhasebesi- İşlemler için fiş giriş adı tanımlama:

 

Field Value
Uygulama Alacaklar Muhasebesi
Menü adımı Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions

 

Uygulama Yazılımı Alacaklar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_TRAN_DESCRIPTION
Fiş Tanımlama Adı CLE: Transaction Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak İşlem Numarası
2 Sabit
3 Kaynak İşlem Tipi Adı
4 Sabit
5 Kaynak Faturalanacak Müşteri Adı

Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Fatura, Fark Faturası, Kaparo ve Teminat altındaki tüm işlem tiplerine atanmalıdır.

4

5

1.4       Alacaklar Muhasebesi- İade Faturası için fiş giriş adı tanımlama:

Field Value
Uygulama Alacaklar Muhasebesi
Menü adımı Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions

 

Uygulama Yazılımı Alacaklar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_CM_DESCRIPTION
Fiş Tanımlama Adı CLE: Credit Memo Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak İade Faturası Numarası
2 Sabit
3 Kaynak İade Faturası İşlem Tipi Adı
4 Sabit
5 Kaynak İade Faturası Faturalama Müşterisi Adı

Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi İade Faturası işlem tipine atanmalıdır.

6

1.5       Alacaklar Muhasebesi- Düzeltme için fiş giriş adı tanımlama:

Field Value
Uygulama Alacaklar Muhasebesi
Menü adımı Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions

 

Uygulama Yazılımı Alacaklar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_ADJ_DESCRIPTION
Fiş Tanımlama Adı CLE: Adjustment Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak İşlem Numarası
2 Sabit
3 Kaynak İşlem Tipi Adı
4 Sabit
5 Kaynak Faturalanacak Müşteri Adı
6 Sabit
7 Kaynak Düzeltme Numarası

Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Düzeltme işlem tipine atanmalıdır.

1.6       Alacaklar Muhasebesi- Tahsilat için fiş giriş adı tanımlama:

Field Value
Uygulama Alacaklar Muhasebesi
Menü adımı Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions

 

Uygulama Yazılımı Alacaklar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_F150_STD_RECEIPT_LINE
Fiş Tanımlama Adı CLE: Standard Receipt Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak Alınan Ödeme Numarası
2 Sabit
3 Kaynak Alınan Ödeme Tipi
4 Sabit
5 Kaynak Alınan Ödeme Müşterisi Adı

Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Tahsilat olay sınıfındaki işlem tiplerine atanmalıdır.

1.7       Alacaklar Muhasebesi- Muhtelif Alınan Ödeme için fiş giriş adı tanımlama:

Field Value
Uygulama Alacaklar Muhasebesi
Menü adımı Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions

 

Uygulama Yazılımı Alacaklar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_F150_MISC_RECEIPT_LINE
Fiş Tanımlama Adı CLE: Misc Receipt Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak Alınan Ödeme Numarası
2 Sabit
3 Kaynak Muhtelif Nakit Aktivitesi Adı

Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Muhtelif Alınan Ödeme işlem tipine atanmalıdır.

1.8       Alacaklar Muhasebesi- Alacak Hesabı için fiş giriş adı tanımlama:

Field Value
Uygulama Alacaklar Muhasebesi
Menü adımı Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions

 

Uygulama Yazılımı Alacaklar Muhasebesi
Fiş Tanımlama Kodu CLE_F150_BR_DESC
Fiş Tanımlama Adı CLE: Bills receivables Line Description

 

Sıra Değer tipi Sabit Kaynak Segment
1 Kaynak İşlem Numarası
2 Sabit
3 Kaynak Alacak Aktivitesi Tanımlaması

Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi alacak aktivitesi işlem tipine atanmalıdır.

Adım 2: Uygulama yazılımı muhasebe tanımı oluşturma ve fiş satır açıklamalarını atama:

Varolan standart uygulama yazılımı muhasebe tanımları değiştirilmemelidir. Standart tanımdan kopyalama yöntemi ile yeni tanım oluşturulmalıdır.

7

Kopyalanarak oluşturulmuş ve olay sınıfına kullanıcı tanımlı olay sınıfı atanmış olan tanım:

8

Fiş satır açıklamalarının atanabilmesi için her bir olay sınıfı ve satır tipi kodu kopyalanmalıdır.

Fiş satır tanımları atanmalıdır.

9

Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Uygulama Yazılımı Muhasebe Tanımlarını Doğrula eşzamanlısı çalıştırılır.

Adım 3: Profil değerlerini atama:

Sorumluluk: Sistem Yöneticisi

Ekran: Profil> Sistem

Profil adı:

  • CLE: GL Fişi Gruplama Açıklaması Güncellemesini Etkinleştir : Organizasyon bazında ‘Evet’ yapılarak etkinleştirilir.
  • CLE: Kasa Hesabı Açıklaması: SLA fişlerinin içerisinde Kasa hesabı varsa bu satırı güncellemek için kullanılır. Kasa hesabı bir sonraki adımda yapılan tanımlama ile belirtilir.

 

Adım 4 : Kasa hesabı tanımlama:

Hesap planında kasa hesabı seçilir. Eylemler> CLE: Value set values adımı izlenerek Context value: TR

Kasa hesabı: Evet seçilir ve kaydedilir.

10

11

Kasa hesabı olarak tanımlanmış bir hesap içeren fiş satırı var ise bu fişler ayrıca gruplanır ve fiş açıklamasında ek olarak CLE: Cash Account Description (CLE: Kasa Hesabı Açıklaması)” profilindeki değer yazdırılır.

Zeynep Gökce

1985 Kütahya doğumludur. Kütahya Fen Lisesinden mezun olduktan
sonra lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği
bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine Koçsistem A.Ş. de SAP SD modülü
danışmanı olarak başlamıştır. Oracle EBS ile ilk tanıştığı şirket olan
Experteam bünyesinde Oracle EBS Finans modülleri kurulumu, E-fatura,
E-defter ve UFRS ürün geliştirme, kullanıcı eğitim ve desteğinde görev
almıştır. Mart 2016 dan itibaren TAV Bilişim A.Ş. de Kıdemli Fonksiyonel
Analist olarak görev almaktadır.
Zeynep Gökce

Latest posts by Zeynep Gökce (see all)Yorum yapın

*