Haz
6
2014

İnsan Kaynaklarında API ile Pozisyon Oluşturmak

İnsan Kaynakları(HR) modülünde api ile pozisyon oluşturmak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz.

 


DECLARE
  v_out_position_id       NUMBER     NULL;
  v_out_object_version_number1  NUMBER        := NULL;
  v_out_object_version_number2  NUMBER        := NULL;
  v_valid_grade_id        NUMBER        := NULL;
  v_in_out_position_def_id    NUMBER        := NULL;
  v_in_out_name         VARCHAR2 (200)    := NULL;
  v_business_group_id      NUMBER        := 715;
  v_err_message         VARCHAR2 (1000);
  v_location_id         NUMBER        := 55482;
  v_available_status_type_id   NUMBER        := 1;
  v_position_type        VARCHAR2 (100)    := 'NONE';
  v_position_id         NUMBER        := 0;
  v_position_definition_id    NUMBER;
  v_object_version_number    NUMBER        := 0;
  v_out_effective_start_date   DATE
                   := TO_DATE ('01.01.2001', 'DD.MM.RRRR');
  v_out_effective_end_date    DATE
                   := TO_DATE ('31.12.4712', 'DD.MM.RRRR');
 
  CURSOR rec
  IS
   SELECT pozisyon, masraf_merkez, job, job_id, organization_id, segment1,
       segment2, segment3
    FROM xxtt_pozisyon dp
    WHERE pozisyon = 'İdari İşler*İşyeri Hekimi**';
BEGIN
  FOR x IN rec
  LOOP
   v_out_position_id := NULL;
   v_in_out_position_def_id := NULL;
   v_in_out_name := NULL;
 
--8.
   BEGIN
     hr_position_api.create_position
          (p_position_id          => v_out_position_id,
           p_effective_start_date     => v_out_effective_start_date,
           p_effective_end_date      => v_out_effective_end_date,
           p_position_definition_id    => v_in_out_position_def_id,
           p_name             => v_in_out_name,
           p_object_version_number     => v_out_object_version_number1,
           p_job_id            => x.job_id,
           p_permanent_temporary_flag   => 'Y',
           p_organization_id        => x.organization_id,
           p_effective_date        => TO_DATE ('01.01.2001',
                                 'DD.MM.RRRR'
                                ),
           p_date_effective        => TO_DATE ('01.01.2001',
                                 'DD.MM.RRRR'
                                ),
           p_validate           => FALSE,
           p_availability_status_id    => 1,
           p_business_group_id       => 715,
           p_location_id          => 55482,
           p_position_type         => 'NONE',
           p_segment1           => x.segment1,
           p_segment2           => x.segment2,
           p_segment3           => x.segment3,
           p_attribute3          => x.masraf_merkez,
           p_status            => 'VALID'
          );
   EXCEPTION
     WHEN OTHERS
     THEN
      v_err_message := SUBSTR (SQLERRM, 1, 1000);
      DBMS_OUTPUT.put_line (x.pozisyon || ' Hata --> ' || v_err_message);
   END;
 
   IF v_out_position_id IS NOT NULL
   THEN
     DBMS_OUTPUT.put_line (  x.pozisyon
                || ' basarili sekilde olusturulmustur'
               );
   END IF;
  END LOOP;
 
  COMMIT;
END;

Kaan Sertaç Bozatlı

Blog yöneticisi ve aynı zamanda yazardır. 10 yılı aşkın bir süredir
profesyonel kariyerine Oracle ERP Developer olarak devam etmektedir.
Mail: kbozatli@gmail.com
LinkedIn: Profili Görüntüleyin
Kaan Sertaç Bozatlı

Latest posts by Kaan Sertaç Bozatlı (see all)Yorum yapın

*