Tem
2
2015

İş Akışı Hataya Düştüğünde Yeniden Gönderme Scripti

Merhabalar,

Wf ler hataya düştüğü zaman aşağıdaki script ile yeniden gönderim sağlanır.

 
DECLARE
  CURSOR xx_errors
  IS
   SELECT sta.item_type item_type, sta.activity_result_code RESULT,
        pra.process_name
       || ':'
       || pra.instance_label process_activity_label,
       sta.process_activity instance_id, sta.item_key item_key
    FROM wf_item_activity_statuses sta, wf_process_activities pra
    WHERE sta.activity_status = 'ERROR'
     AND sta.process_activity = pra.instance_id
     AND sta.item_type = 'XXWF';
BEGIN
  FOR csr IN xx_errors
  LOOP
   wf_engine.handleerror (itemtype   => 'XXWF',
               itemkey    => csr.item_key,
               activity   => csr.process_activity_label,
               command    => 'RETRY',
               RESULT    => NULL
              );
   fnd_file.put_line (fnd_file.LOG, 'csr.ITEM_KEY');
   COMMIT;
  END LOOP;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   fnd_file.put_line (fnd_file.LOG,
             'Workflow Successfully Progressed' || SQLERRM
            );
END;

Ozan Arıkan

1988 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim
Sistemlerinden mezun oldu. 2012 yılından Beri Oracle e-Business
Suite Uygulama Geliştirme Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak
DbOptimize bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Mail: oznarkn@gmail.com
Ozan Arıkan


Yorum yapın

*