Eyl
3
2015

Teslimata Atanmış Sevk Satırlarının Teslimat Atamasının Kaldırılması

Merhaba,

Bu yazımda teslimata atanmış olan sevk satırlarının teslimattan kaldırılması için gereken örnek bir scripti paylaşacağım.

 
 
/* Formatted on 2015/09/03 09:05 (Formatter Plus v4.8.8) */
DECLARE
  p_delivery_detail_id  NUMBER                := 52145214;
                    --> delivery_detail_id verilmelidir !
  l_tabofdeldets     wsh_delivery_details_pub.id_tab_type;
  l_validation_level   NUMBER;
  l_action        VARCHAR2 (30)            := 'UNASSIGN';
  l_msg_details     VARCHAR2 (2400);
  l_msg_summary     VARCHAR2 (2400);
  l_delivery_id     NUMBER;
  p_count        NUMBER;
  l_line_rows      wsh_util_core.id_tab_type;
  l_del_rows       wsh_util_core.id_tab_type;
  v_error_msg      VARCHAR2 (2400);
  v_msg_data       VARCHAR2 (2400);
  l_return_status    VARCHAR2 (1);
  l_msg_count      NUMBER;
  l_msg_data       VARCHAR2 (2400);
  p_delivery_id     NUMBER;
  p_delivery_name    VARCHAR2 (30);
BEGIN
--********************************************************************
  SELECT delivery_id
   INTO l_delivery_id
   FROM wsh_delivery_assignments
  WHERE 1 = 1 AND delivery_detail_id = p_delivery_detail_id;
 
--********************************************************************
  l_tabofdeldets (1) := p_delivery_detail_id;
  p_delivery_id := l_delivery_id;
  p_delivery_name := TO_CHAR (l_delivery_id);
--********************************************************************
  wsh_delivery_details_pub.detail_to_delivery
              (p_api_version      => 1.0,
               p_init_msg_list     => fnd_api.g_true,
               p_commit        => fnd_api.g_false,
               p_validation_level   => fnd_api.g_valid_level_full,
               x_return_status     => l_return_status,
               x_msg_count       => l_msg_count,
               x_msg_data       => l_msg_data,
               p_tabofdeldets     => l_tabofdeldets,
               p_action        => l_action,
               p_delivery_id      => p_delivery_id,
               p_delivery_name     => p_delivery_name
              );
 
--********************************************************************
  IF l_return_status = wsh_util_core.g_ret_sts_success
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line
      (  p_delivery_detail_id
       || ' id li delivery_detail_id nin teslimattan ataması kaldırıldı !'
      );
  ELSE
   IF l_msg_count > 1
   THEN
     LOOP
      p_count := p_count + 1;
      v_msg_data :=
            fnd_msg_pub.get (fnd_msg_pub.g_next, fnd_api.g_false);
 
      IF v_msg_data IS NULL
      THEN
        EXIT;
      END IF;
 
      l_msg_data := l_msg_data || ',' || v_msg_data;
     END LOOP;
 
     l_msg_data := LTRIM (l_msg_data, ',');
     DBMS_OUTPUT.put_line
      (  p_delivery_detail_id
       || ' id li delivery_detail_id nin teslimattan ataması kaldırılırken hata : '
       || l_msg_data
      );
   ELSE                       --> l_msg_count = 1 ise
     DBMS_OUTPUT.put_line
      (  p_delivery_detail_id
       || ' id li delivery_detail_id nin teslimattan ataması kaldırılırken hata : '
       || l_msg_data
      );
   END IF;
  END IF;
--********************************************************************
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*