Mar
7
2014

Fatura ve Muhasebeleşme Bilgisini Gösteren Rapor Örneği

/*############################
#Temel Fatura Bilgileri ve Hesaplaması yapılanlar
/*###########################*/

SELECT aia.invoice_id
, aia.invoice_num
, aia.doc_sequence_value voucher_num
, aia.invoice_date inv_date
, aia.doc_sequence_value
, aaea.event_type_code
, aia.source
, aia.invoice_type_lookup_code inv_type
, att.name pay_terms
, aia.invoice_currency_code inv_curr
, aia.payment_currency_code pay_curr
, aia.creation_date inv_cr_date
, fu.description cr_by
, aia.invoice_amount total_inv_amt
, aia.approved_amount basic_amt
, aia.validated_tax_amount tax_amt
, aia.description
, aia.payment_status_flag paid
, aia.vat_code
, pv.vendor_name supplier
, pvsa.vendor_site_code supplier_site
, aaea.event_status_code accounted_status
, aaea.creation_date accounted_date
, aaea.request_id accounted_job_id
FROM ap.ap_invoices_all aia
, ap.ap_accounting_events_all aaea
, ap.ap_terms_tl att
, applsys.fnd_user fu
, apps.po_vendors pv
, apps.po_vendor_sites_all pvsa
WHERE aia.terms_id = att.term_id
AND aia.created_by = fu.user_id
AND aia.vendor_id = pv.vendor_id
AND aia.vendor_site_id = pvsa.vendor_site_id
AND pv.vendor_id = pvsa.vendor_id
AND aia.invoice_id = aaea.source_id(+)
AND aia.invoice_date < SYSDATE – 50; — raised in the last 50 days

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*