Mar
7
2014

Telefon İletişim Bilgisi Oluşturma Örnek Scipti

Merhaba,

Öncelikle aktarım yapacağımız listeyi bir tabloya gireriz.(xxtt.xxtt_is_cep_telefon)
DECLARE
ln_phone_id per_phones.phone_id%TYPE;
ln_object_version_number per_phones.object_version_number%TYPE;

CURSOR crs
IS
SELECT xx.person_id, xx.tel_number, xx.tip, xx.party_id
FROM xxtt.xxtt_is_cep_telefon xx
WHERE xx.person_id IS NOT NULL AND xx.employee_number = ‘1291’;
BEGIN
fnd_global.apps_initialize (2708, 50297, 800);

FOR c1 IN crs
LOOP
hr_phone_api.create_phone
(p_date_from => TO_DATE
(’01-01-2000′),
p_phone_type => c1.tip,
p_phone_number => c1.tel_number,
p_parent_id => c1.person_id,
p_parent_table => ‘PER_ALL_PEOPLE_F’,
p_effective_date => TO_DATE
(’01-01-2023′),
p_phone_id => ln_phone_id,
p_object_version_number => ln_object_version_number
);
DBMS_OUTPUT.put_line ( ‘başarılı’
|| c1.person_id
|| ‘–‘
|| c1.tip
|| ‘–‘
|| c1.tel_number
);
END LOOP;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
END;

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*