May
27
2020

Tanımlı olmayan ülkelerin eklenmesi

Merhabalar,

Oracle standardı ile gelen ülkeler haricinde ülkelerin eklenmesi gibi bir gereksinim için aşağıdaki script işinizi görebilir.

Script çalıştırılmadan önce  ;

Sistem Yöneticisi -> Yükle -> Bölgeler menüsünden yeni ülke eklenir.

DECLARE
l_master_geography_rec hz_geography_pub.master_geography_rec_type;

CURSOR c_fnd_ter
IS
SELECT territory_code, territory_short_name
FROM fnd_territories_vl ter
WHERE NOT EXISTS
(SELECT geography_code
FROM hz_geographies
WHERE geography_code = ter.territory_code
AND geography_type = ‘COUNTRY’);

l_territory_code VARCHAR2 (2);
l_territory_short_name VARCHAR2 (80);
l_init_msg_list VARCHAR2 (10);
x_geography_id NUMBER;
x_return_status VARCHAR2 (30);
x_msg_count NUMBER;
x_msg_data VARCHAR2 (240);
BEGIN
OPEN c_fnd_ter;

LOOP
FETCH c_fnd_ter INTO l_territory_code, l_territory_short_name;

EXIT WHEN c_fnd_ter%NOTFOUND;
l_master_geography_rec.geography_type := ‘COUNTRY’;
l_master_geography_rec.geography_name := l_territory_short_name;
l_master_geography_rec.geography_code := l_territory_code;
l_master_geography_rec.geography_code_type := ‘ISO_COUNTRY_CODE’;
l_master_geography_rec.created_by_module := ‘HZ_GEO_HIERARCHY’;
l_master_geography_rec.application_id := 222;
l_init_msg_list := fnd_api.g_false;
hz_geography_pub.create_master_geography (l_init_msg_list,
l_master_geography_rec,
x_geography_id,
x_return_status,
x_msg_count,
x_msg_data
);
END LOOP;

CLOSE c_fnd_ter;

UPDATE hz_geographies
SET geography_element1 = geography_name,
geography_element1_id = geography_id,
geography_element1_code = geography_code
WHERE geography_type = ‘COUNTRY’;

commit;
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND
THEN
ROLLBACK WORK;
WHEN OTHERS
THEN
ROLLBACK WORK;
END;

Ozan Arıkan

1988 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim
Sistemlerinden mezun oldu. 2012 yılından Beri Oracle e-Business
Suite Uygulama Geliştirme Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak
DbOptimize bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Mail: oznarkn@gmail.com
Ozan Arıkan


Yorum yapın

*