Browsing articles tagged with "atama - orasistem | Oracle E-Business Suite Paylaşım Platformu"
Haz
4
2015

Değer Kümesi Ön Değeri Bilgisinin Profil Atamasından Alınması

Sistem üzerinde oluşturduğumuz Anahtar ya da Tanımlayıcı esnek alanlar için, ilgili esnek alan segmentine atadığımız değer kümesindeki herhangi bir değer öndeğeri olarak belirleyebiliriz. Öndeğer ataması Segment, Sabit, Alan, Profil, SQL Tümcesi gibi farklı özellikler kullanılarak oluşturulabilir. Bu konuda örneklendireceğimiz ön değer ataması Profil seçeneği kullanılarak ön değer oluşturulması ile ilgili olacak. Öncelikle ön değer atamasında […]

Şub
24
2014

Anaenvanter Kalem Kodu Kategori Ataması

Kalem Koduna kategori ataması yapılabilmesi için aşağıdaki script kullanılabilir.   DECLARE CURSOR rec IS SELECT a.inventory_item_id, a.category_id, a.kalem_kodu FROM DUAL a; –> Sizin oluşturduğunuz tablo adı olmalı l_init_msg_list      VARCHAR2 (2)    := fnd_api.g_true; l_commit             VARCHAR2 (2)    := fnd_api.g_false; l_transaction_type   VARCHAR2 (20)   := ego_item_pub.g_ttype_create; l_category_set_id    NUMBER          := 1100000043; l_structure_id       NUMBER          := 50358; l_return_status      VARCHAR2 (80); l_error_code         NUMBER; […]