Browsing articles tagged with "ar_receipt_api_pub - orasistem | Oracle E-Business Suite Paylaşım Platformu"
Ara
30
2017

Alacaklar Muhasebesi Hesaba Mahsup Ödeme Eşleme

Merhaba, AR_RECEIPT_API_PUB.Apply_on_account apisinin kullanarak hesaba mahsup eşleme işlemi yapan script örneği aşağıdaki gibidir.     DECLARE v_return_status VARCHAR2 (1); v_msg_count NUMBER; v_msg_data VARCHAR2 (240); v_count NUMBER; v_receipt_number VARCHAR2 (240) := ‘SHAREORACLEAPPS’; v_org_id NUMBER := 93; p_count NUMBER; v_context VARCHAR2 (100);   FUNCTION set_context ( i_user_name IN VARCHAR2, i_resp_name IN VARCHAR2, i_org_id IN NUMBER ) RETURN […]

Nis
9
2015

Alınan Ödemenin Faturaya Uygulanması Örnek Script

Merhaba,   Aşağıdaki script ile alacaklar ödemesinin belli bir miktar tutarının mevcut faturalardan birisi üzerine uygulanmasını örneklendiren bir scipti aşağıda bulabilirsiniz.   DECLARE p_cash_receipt_id NUMBER;/*uygulama yapılacak alınan ödeme ar_cash_receipts_all.cash_receipt_id%type*/ p_customer_trx_id NUMBER;/*uygulama yapılacak faturanın ra_customer_trx_all.customer_trx_id%type*/ p_applied_payment_schedule_id NUMBER;/*uygulama yapılacak faturanın ar_payment_schedules_all.payment_schedule_id%type*/ p_amount_applied NUMBER;/*uygulama yapılacak tutar*/ p_date DATE; x_status VARCHAR2; x_status_desc VARCHAR2; p_count NUMBER; l_payment_schedule_id NUMBER; l_applied_amount NUMBER; […]

Şub
17
2015

Alacaklar Ödemesinin Api ile İptal Edilmesini Gösteren Script Örneği

Merhaba, aşağıda alacaklar muhasebesinden alınan ödemeler olarak kaydedilmiş olan makbuzun public api ile iptal edilmesi işleminin örnek scriptini bulabilirsiniz.     DECLARE p_return_status VARCHAR2 (1000); x_return_status VARCHAR2 (4000); x_message_count NUMBER; x_msg_data VARCHAR2 (4000); BEGIN fnd_global.apps_initialize (user_id => 1097, resp_id => 50239, resp_appl_id => 222 ); ar_receipt_api_pub.REVERSE ( — Standard API parameters. p_api_version => 1, x_return_status […]