Nis
6
2016

Sipariş Kopyalama İşlemi

Merhaba,

Bu yazımda standart fonksiyonalitede olan siparişin bazı niteliklerinin değiştirilerek veya değiştirilmeden doğrudan kopyalanması işleminin script olarak örneğini bulabilirsiniz.

Aşağıdaki script ; belirlenmiş siparişlerin ilgili işlem kodu ile RMA (return material authorization) siparişine kopyalanması örneğidir .

 
DECLARE
--***********************************************************************************************
--> constant variable ...
  l_hdr_type_id     NUMBER                   := 8507;
                           --> sipariş tipi başlık
  l_line_type_id     NUMBER                   := 8506;
                            --> sipariş satır tipi
  l_orj_header_id    NUMBER;
  l_return_reason_code  ont.oe_order_lines_all.return_reason_code%TYPE
                              := 'CANCELLATION'; --> iade oluşturma nedeni
--***********************************************************************************************
  l_dummy        NUMBER;
  l_line_count      NUMBER;
  l_line_list      VARCHAR2 (2400);
  l_hdr_list       VARCHAR2 (2400);
  l_message       VARCHAR2 (2400);
  l_new_order      ont.oe_order_headers_all%ROWTYPE;
  l_query_header_id   NUMBER;
  l_return_status    VARCHAR2 (1);
  l_msg_count      NUMBER;
  p_msg_count      NUMBER;
  l_msg_data       VARCHAR2 (2000);
  l_copy_rec       oe_order_copy_util.copy_rec_type
                      := oe_order_copy_util.get_copy_rec;
  l_copy_f_rec      oe_order_copy_util.copy_rec_type
                      := oe_order_copy_util.get_copy_rec;
  l_msg         VARCHAR2 (2000);
 
  CURSOR crs_order
  IS
   --> kopyalanmak istenen siparişlerin listesi
   SELECT oeh.header_id
    FROM oe_order_headers_all oeh
    WHERE 1 = 1
     AND oeh.org_id = 1634
     AND oeh.order_number IN
        (101988, 102641, 102750, 102233, 102770, 102827, 102852
        ,102853, 102855, 102856, 102882, 102879, 102878, 102886
        ,102883, 102885, 102979, 102983, 102997, 102996, 102984
        ,102981, 102982, 103250, 103324, 103358, 103356, 103357
        ,103351, 103364, 103348, 103354, 103367, 103349, 103353
        ,103352, 103347, 103359, 103360, 103355, 103365, 103448
        ,104310, 104306, 104304, 104301, 104305, 104300, 104299
        ,104308, 104347, 104345, 104350, 104343, 104338, 104340
        ,104344, 104346, 104399, 104438, 104437, 104432, 104400
        ,104439, 104441, 104455, 104440, 104442, 104456, 104454
        ,104540, 104529, 104542, 104534, 104546, 104531, 104532
        ,104536, 104533, 104541, 104538, 104547, 104537, 104545
        ,104522, 104528, 104525, 104524, 104574, 104526, 104521
        ,104527, 104571, 104523, 104573, 104520, 104580, 104594
        ,104595, 104590, 104605, 104592, 104593, 104601, 104603
        ,104604);
BEGIN
--***********************************************************************************************
  fnd_global.apps_initialize (0, 67425, 660);
 
--***********************************************************************************************
  FOR rec IN crs_order
  LOOP
--***********************************************************************************************
   l_copy_rec              := l_copy_f_rec;
--***********************************************************************************************
   l_line_count             := 0;
   l_message               := NULL;
   l_return_status            := NULL;
   l_query_header_id           := NULL;
   l_msg_data              := NULL;
   l_line_list              := NULL;
   l_hdr_list              := NULL;
   l_msg                 := NULL;
   l_hdr_type_id             := 0;
   l_line_type_id            := 0;
--***********************************************************************************************
   l_orj_header_id            := rec.header_id;
 
--**********************************************************************************************
   --> cancelled olmayan sipariş satırları kopyalanmak üzere toplanır !
   FOR rec IN (SELECT *
          FROM ont.oe_order_lines_all
          WHERE 1 = 1
           AND cancelled_flag = 'N'
           AND header_id = l_orj_header_id)
   LOOP
     l_line_count  := l_line_count + 1;
     l_line_list   := l_line_list || ',' || rec.line_id;
   END LOOP;
 
--***********************************************************************************************
   l_line_list              := LTRIM (l_line_list, ',');
   l_hdr_list              := TO_CHAR (l_orj_header_id);
--***********************************************************************************************
   DBMS_OUTPUT.put_line ('l_line_list : ' || l_line_list);
   DBMS_OUTPUT.put_line ('l_hdr_list : ' || l_hdr_list);
   DBMS_OUTPUT.put_line ('l_line_count : ' || l_line_count);
--***********************************************************************************************
/* T(true) veya F(false) */
   l_copy_rec.api_version_number     := 1;
   l_copy_rec.init_msg_list       := 'T';
   l_copy_rec.COMMIT           := 'F';
   l_copy_rec.copy_order         := 'T';
   l_copy_rec.hdr_count         := 1;
             --> her api call edildiğinde bir header kopyalanacak
   l_copy_rec.hdr_list          := l_hdr_list;
   l_copy_rec.expiration_date      := NULL;
   l_copy_rec.transaction_name      := NULL;
   l_copy_rec.copy_transaction_name   := 'T';
   l_copy_rec.copy_expiration_date    := 'F';
   l_copy_rec.version_number       := 0;
   l_copy_rec.line_version_number    := 0;
   l_copy_rec.append_to_header_id    := NULL;
   l_copy_rec.hdr_info          := 'F';
   l_copy_rec.hdr_type          := l_hdr_type_id;
   l_copy_rec.hdr_descflex        := 'T';
   l_copy_rec.hdr_credit_card_details  := 'F';
   l_copy_rec.hdr_scredits        := 'T';
   l_copy_rec.hdr_attchmnts       := 'T';
   l_copy_rec.hdr_holds         := 'T';
   l_copy_rec.manual_order_number    := NULL;
   l_copy_rec.manual_quote_number    := NULL;
   l_copy_rec.hdr_payments        := 'T';
   l_copy_rec.all_lines         := 'F';
   l_copy_rec.line_count         := l_line_count;
   l_copy_rec.line_list         := l_line_list;
   l_copy_rec.line_type         := l_line_type_id;
   l_copy_rec.incl_cancelled       := 'F';
   l_copy_rec.line_price_mode      := 1;
   l_copy_rec.line_price_date      := NULL;
   l_copy_rec.line_discount_id      := NULL;
   l_copy_rec.line_descflex       := 'F';
   l_copy_rec.line_holds         := 'F';
   l_copy_rec.line_scredits       := 'F';
   l_copy_rec.line_attchmnts       := 'T';
   l_copy_rec.line_payments       := 'F';
   l_copy_rec.return_reason_code     := l_return_reason_code;
--> kopya ile yeni oluşturalacak sipariş return tipli ise return_reason_code zorunludur !
   l_copy_rec.default_null_values    := 'F';
   l_copy_rec.new_phase         := 'F';
   l_copy_rec.version_reason_code    := NULL;
   l_copy_rec.comments          := NULL;
   l_copy_rec.phase_change_flag     := 'T';
   l_copy_rec.line_phase_change_flag   := 'T';
   l_copy_rec.phase_change_flag     := NULL;
   l_copy_rec.version_number       := NULL;
   l_copy_rec.copy_complete_config    := 'T';
   l_copy_rec.source_block_type     := 'LINE';
--**********************************************************************************************
   oe_order_copy_util.copy_order (p_copy_rec      => l_copy_rec
                  ,x_header_id     => l_query_header_id
                  ,x_return_status   => l_return_status
                  ,x_msg_count     => l_msg_count
                  ,x_msg_data      => l_msg_data
                  );
--**********************************************************************************************
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Return Status : ' || l_return_status);
 
   IF l_return_status <> fnd_api.g_ret_sts_success
   THEN
     FOR i IN 1 .. l_msg_count
     LOOP
      l_msg    := oe_msg_pub.get (i, 'F');
      l_message  := l_message || CHR (10) || l_msg;
     END LOOP;
 
     DBMS_OUTPUT.put_line ('Process Order Failed Message : ' || l_message);
   ELSE
     /* kopyalama işlemi sonrası success olarak oluşturulan yeni sipariş aşağıdaki api ile kaydedilir !*/
     oe_order_book_util.complete_book_eligible
                     (p_api_version_number   => 1
                     ,p_init_msg_list      => fnd_api.g_true
                     ,p_header_id        => l_query_header_id
                     ,x_return_status      => l_return_status
                     ,x_msg_count        => l_msg_count
                     ,x_msg_data        => l_msg_data
                     );
 
     IF l_return_status <> fnd_api.g_ret_sts_success
     THEN
      FOR i IN 1 .. l_msg_count
      LOOP
        l_msg    := oe_msg_pub.get (i, 'F');
        l_message  := l_message || CHR (10) || l_msg;
      END LOOP;
 
      DBMS_OUTPUT.put_line (  'Failed to Booked : New_Header_Id : '
                 || l_query_header_id
                 || ' Order_Number : '
                 || l_new_order.order_number
                 || ' Error Message : '
                 || l_message
                 );
     ELSE
      DBMS_OUTPUT.put_line
                (  'Successfully Booked : New_Header_Id : '
                 || l_query_header_id
                 || ' Order_Number : '
                 || l_new_order.order_number
                );
     END IF;
 
     SELECT *
      INTO l_new_order
      FROM oe_order_headers_all
     WHERE 1 = 1 AND header_id = l_query_header_id;
 
     DBMS_OUTPUT.put_line (  'Successfully Completed : New_Header_Id : '
                || l_query_header_id
                || ' Order_Number : '
                || l_new_order.order_number
               );
   END IF;
 
   COMMIT;
  END LOOP;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz

İlgili YazılarYorum yapın

*