Nis
6
2016

Sipariş Kaydetme İşlemi

Merhaba,

Bu yazımdaki script ;standart fonksiyonalitede olan sipariş kaydetme işleminin private apisinden hareketle kaydetme işlemini yapan script örneğidir.

 
DECLARE
  l_header_id    NUMBER     := 4512512;
  --> sipariş oe_order_headers_all.header_id
  l_return_status  VARCHAR2 (1);
  l_msg_count    NUMBER;
  l_msg_data    VARCHAR2 (2400);
  l_msg       VARCHAR2 (2400);
  l_message     VARCHAR2 (2400);
BEGIN
  oe_order_book_util.complete_book_eligible
                     (p_api_version_number   => 1
                     ,p_init_msg_list      => fnd_api.g_true
                     ,p_header_id        => l_header_id
                     ,x_return_status      => l_return_status
                     ,x_msg_count        => l_msg_count
                     ,x_msg_data        => l_msg_data
                     );
  DBMS_OUTPUT.put_line (l_return_status || ' : ' || l_msg_data);
 
  IF l_return_status <> fnd_api.g_ret_sts_success
  THEN
   FOR i IN 1 .. l_msg_count
   LOOP
     l_msg    := oe_msg_pub.get (i, 'F');
     l_message  := l_message || CHR (10) || l_msg;
   END LOOP;
 
   DBMS_OUTPUT.put_line (  'Failed to Booked : New_Header_Id : '
              || l_header_id
              || ' Error : '
              || l_message
              );
  ELSE
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Successfully Booked');
  END IF;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz

İlgili YazılarYorum yapın

*