Eyl
3
2015

Sevk Satırlarını Yeni Oluşturulan Teslimata Atamak

Merhaba,

Bu yazımda işlemler ekranından yapılan seçilen satırları teslimata atama işlemini public api kullanılarak yapılmasını örnek scriptini paylaşacağım.

 
 
 
 
/* Formatted on 2015/09/03 09:15 (Formatter Plus v4.8.8) */
DECLARE
  p_delivery_detail_id  NUMBER                := 52145214;
  --> delivery_detail_id verilmelidir !
  l_tabofdeldets     wsh_delivery_details_pub.id_tab_type;
  l_validation_level   NUMBER; 
  l_msg_details     VARCHAR2 (2400);
  l_msg_summary     VARCHAR2 (2400);
  l_delivery_id     NUMBER;
  p_count        NUMBER;
  l_line_rows      wsh_util_core.id_tab_type;
  l_del_rows       wsh_util_core.id_tab_type;
  v_error_msg      VARCHAR2 (2400);
  v_msg_data       VARCHAR2 (2400);
  l_return_status    VARCHAR2 (1);
  l_msg_count      NUMBER;
  l_msg_data       VARCHAR2 (2400);
  p_delivery_id     NUMBER;
  p_delivery_name    VARCHAR2 (30);
BEGIN
--********************************************************************
  l_line_rows (1) := p_delivery_detail_id;
  wsh_delivery_details_pub.autocreate_deliveries
                     (p_api_version_number   => 1.0,
                     p_init_msg_list      => fnd_api.g_true,
                     p_commit         => fnd_api.g_false,
                     x_return_status      => l_return_status,
                     x_msg_count        => l_msg_count,
                     x_msg_data        => v_error_msg,
                     p_line_rows        => l_line_rows,
                     x_del_rows        => l_del_rows
                     );
 
--********************************************************************
  IF (l_return_status <> wsh_util_core.g_ret_sts_success)
  THEN
   wsh_util_core.get_messages ('Y',
                 l_msg_summary,
                 l_msg_details,
                 l_msg_count
                 );
   DBMS_OUTPUT.put_line ('l_msg_count:' || l_msg_count);
 
   IF l_msg_count > 1
   THEN
     v_error_msg := l_msg_summary || l_msg_details;
   ELSE
     v_error_msg := l_msg_summary || l_msg_details;
   END IF;
 
   DBMS_OUTPUT.put_line
     (  p_delivery_detail_id
     || ' id li delivery_detail_id nin teslimata atama işlemi sırasında hata alındı : '
     || v_error_msg
     );
  ELSE
   DBMS_OUTPUT.put_line
             (  p_delivery_detail_id
              || ' id li delivery_detail_id nin teslimata atandı: '
             );
 
   SELECT delivery_id
    INTO l_delivery_id
    FROM wsh_delivery_assignments
    WHERE 1 = 1 AND delivery_detail_id = p_delivery_detail_id;
 
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Delivery_ID :' || l_delivery_id);
  END IF;
--********************************************************************
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*