Mar
7
2014

Satır ve Dağıtım bazında Alacaklar Muhasebesi Faturası Rapor Örneği

Alacaklar faturasının detaylarının görüntülenebildiği (satırlar ve dağıtımlarının, dağıtım hesaplarının, hangi tip ve kaynak ile oluşturulduğu bilgileri dahil ) bir rapor örneği.

 

SELECT rcta.trx_number
, rcta.customer_trx_id
, rba.name batch
, rcta.creation_date
, rctta.name tx_type
, hp.party_number party
, hca.account_number act_no
, hp.party_name
, hps.party_site_number site_num
, rcta.request_id — Autoinvoice Import Program
, rbsa.name source
, rbsa.description
, rcta.trx_date
, rctla.description line_descr
, rctla.unit_selling_price
, rctla.line_type
, rctla.interface_line_context
, rctla.tax_rate
, gcc.segment1 || ‘*’ || gcc.segment2 || ‘*’ || gcc.segment3 || ‘*’ || gcc.segment4 cgh_acct
FROM ar.ra_customer_trx_all rcta
, ar.ra_customer_trx_lines_all rctla
, ar.ra_cust_trx_line_gl_dist_all rctlgda
, ar.ra_batches_all rba
, ar.ra_cust_trx_types_all rctta
, apps.hz_cust_accounts hca
, apps.hz_parties hp
, ar.hz_party_sites hps
, apps.hz_cust_acct_sites_all hcasa
, apps.hz_cust_site_uses_all hcsua
, ar.hz_locations hl
, applsys.fnd_user fu1
, applsys.fnd_user fu2
, ar.ra_batch_sources_all rbsa
, gl.gl_code_combinations gcc
WHERE rcta.bill_to_customer_id = hca.cust_account_id
AND hp.party_id = hca.party_id
AND hp.party_id = hps.party_id
AND hcasa.party_site_id = hps.party_site_id
AND hca.cust_account_id = hcasa.cust_account_id
AND hcasa.cust_acct_site_id = hcsua.cust_acct_site_id
AND rcta.created_by = fu1.user_id
AND rcta.last_updated_by = fu2.user_id
AND hcsua.site_use_id = rcta.bill_to_site_use_id
AND hps.location_id = hl.location_id
AND rcta.batch_source_id = rbsa.batch_source_id(+)
AND rcta.customer_trx_id = rctla.customer_trx_id
AND rctla.customer_trx_line_id = rctlgda.customer_trx_line_id
AND rctlgda.code_combination_id = gcc.code_combination_id
AND rcta.cust_trx_type_id = rctta.cust_trx_type_id
AND RCTA.BATCH_ID = RBA.BATCH_ID
— AND RCTA.TRX_NUMBER = ‘123’
AND rcta.creation_date >= ’01-SEP-2012′
AND rctla.line_type = ‘LINE’
AND rctla.description = ‘Internal Award’
AND gcc.segment1 = tbl_activity.flex_value
AND gcc.segment2 = tbl_detail.flex_value
AND 1 = 1;

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*