May
22
2014

Rota Oluşturmak İçin Procedure – Create Routing API

Merhaba,

Rota oluşturabilmek için aşağıdaki procedure ü kullanabilirsiniz.

 

———————–

CREATE OR REPLACE PROCEDURE xxinn_process_rtg
AS
-- API input variables
  l_operation_tbl   bom_rtg_pub.operation_tbl_type
                     := bom_rtg_pub.g_miss_operation_tbl;
  l_rtg_header_rec   bom_rtg_pub.rtg_header_rec_type
                     := bom_rtg_pub.g_miss_rtg_header_rec;
  l_rtg_revision_tbl  bom_rtg_pub.rtg_revision_tbl_type
                    := bom_rtg_pub.g_miss_rtg_revision_tbl;
  l_op_resource_tbl  bom_rtg_pub.op_resource_tbl_type
                    := bom_rtg_pub.g_miss_op_resource_tbl;
  l_sub_resource_tbl  bom_rtg_pub.sub_resource_tbl_type
                    := bom_rtg_pub.g_miss_sub_resource_tbl;
  l_op_network_tbl   bom_rtg_pub.op_network_tbl_type
                     := bom_rtg_pub.g_miss_op_network_tbl;
-- API output variables
  x_rtg_header_rec   bom_rtg_pub.rtg_header_rec_type;
                           -- routing header record
  x_rtg_revision_tbl  bom_rtg_pub.rtg_revision_tbl_type;
                             -- routing revisions
  x_operation_tbl   bom_rtg_pub.operation_tbl_type; -- routing operations
  x_op_resource_tbl  bom_rtg_pub.op_resource_tbl_type;
                            -- oepration resources
  x_sub_resource_tbl  bom_rtg_pub.sub_resource_tbl_type;
                          -- sub operation resources
  x_op_network_tbl   bom_rtg_pub.op_network_tbl_type;
                            -- operation networks
  x_message_list    error_handler.error_tbl_type;
-- Other API variables
  l_return_status   VARCHAR2 (1)           := NULL;
  l_msg_count     NUMBER              := 0;
  l_cnt        NUMBER              := 1;
-- WHO columns
  l_user_id      NUMBER              := -1;
  l_resp_id      NUMBER              := -1;
  l_application_id   NUMBER              := -1;
  l_row_cnt      NUMBER              := 1;
  l_user_name     VARCHAR2 (30)           := 'user_name';
                          -->kullanıci adi yazilmali
  l_resp_name     VARCHAR2 (30)         := 'responsibility_key';
              -->sorumluluğunuzun responsibility_key i yazilmali
BEGIN
-- Get the user_id
  SELECT user_id
   INTO l_user_id
   FROM fnd_user
  WHERE user_name = l_user_name;
 
-- Get the application_id and responsibility_id
  SELECT application_id, responsibility_id
   INTO l_application_id, l_resp_id
   FROM fnd_responsibility
  WHERE responsibility_key = l_resp_name;
 
-- Initialize applications information
  fnd_global.apps_initialize (l_user_id, l_resp_id, l_application_id);
  DBMS_OUTPUT.put_line (  'Initialized applications context: '
             || l_user_id
             || ' '
             || l_resp_id
             || ' '
             || l_application_id
            );
-- Create the routing header
  l_rtg_header_rec.assembly_item_name := 'Assembly_Item_Name';
                      -->rotasini yapacağiniz kalem kodu
  l_rtg_header_rec.organization_code := 'Organization_Code';
                   --> hangi organizasyonda rota yapilacaksa
  l_rtg_header_rec.alternate_routing_code := NULL;
-->rotasi yapilacak kalemin daha onceden rotasi yoksa null varsa alternatif adi yazilacak.
  l_rtg_header_rec.completion_subinventory := 'Completion_Subinventory';
                               --> depo nun adi
  l_rtg_header_rec.transaction_type := 'CREATE';
  l_rtg_header_rec.completion_location_name := 'Completion_Location_Name';
                 --> locator li bir depoysa segment birleşimi
-- Create the routing operations
-- operation 1
  l_operation_tbl (l_cnt).assembly_item_name := 'Assembly_Item_Name';
                      -->rotasini yapacağiniz kalem kodu
  l_operation_tbl (l_cnt).organization_code := 'Organization_Code';
                   -->hangi organizasyonda rota yapilacaksa
  l_operation_tbl (l_cnt).alternate_routing_code := NULL;
-->rotasi yapilacak kalemin daha onceden rotasi yoksa null varsa alternatif adi yazilacak.
  l_operation_tbl (l_cnt).operation_sequence_number :=
                           operation_sequence_number;
                          --> operasyon sira numarasi
  l_operation_tbl (l_cnt).operation_type := 1;
  l_operation_tbl (l_cnt).start_effective_date := SYSDATE;
  l_operation_tbl (l_cnt).standard_operation_code :=
                           'Standard_Operation_Code';
                               -->operasyon kodu
  l_operation_tbl (l_cnt).yield := 1;           -->operation yield
  l_operation_tbl (l_cnt).transaction_type := 'CREATE';
/* -- 2.operasyon eklenecekse asagidaki kod acilir. 3. vedaha fazlası icin asagidaki kod coklanir.
l_cnt := l_cnt + 1;
l_operation_tbl(l_cnt).Assembly_Item_Name :=
'RS_BOM_ASSY1';
l_operation_tbl(l_cnt).Organization_Code := 'M1';
l_operation_tbl(l_cnt).Alternate_Routing_Code := NULL;
l_operation_tbl(l_cnt).Operation_Sequence_Number := '20';
l_operation_tbl(l_cnt).Operation_Type := 1;
l_operation_tbl(l_cnt).Start_Effective_Date := SYSDATE; --
to_date('16-JUL-2010 19:30:39','DD-MON-YY HH24:MI:SS'); -- should match timestamp for UPDATE
l_operation_tbl(l_cnt).Standard_Operation_Code := 'SFPK';
l_operation_tbl(l_cnt).Yield := 1.0;
l_operation_tbl(l_cnt).Transaction_Type := 'CREATE' ;*/
 
  -- initialize error stack for logging errors
  error_handler.initialize;
-- call API to create / update routing DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=======================================================');
  DBMS_OUTPUT.put_line ('Calling Bom_Rtg_Pub.Process_Rtg API');
  bom_rtg_pub.process_rtg (
-- p_bo_identifier => 'RTG'
-- ,p_api_version_number => 1.0,
              p_init_msg_list     => TRUE,
              p_rtg_header_rec    => l_rtg_header_rec,
              p_rtg_revision_tbl   => l_rtg_revision_tbl,
              p_operation_tbl     => l_operation_tbl,
              p_op_resource_tbl    => l_op_resource_tbl,
              p_sub_resource_tbl   => l_sub_resource_tbl,
              p_op_network_tbl    => l_op_network_tbl,
              x_rtg_header_rec    => x_rtg_header_rec,
              x_rtg_revision_tbl   => x_rtg_revision_tbl,
              x_operation_tbl     => x_operation_tbl,
              x_op_resource_tbl    => x_op_resource_tbl,
              x_sub_resource_tbl   => x_sub_resource_tbl,
              x_op_network_tbl    => x_op_network_tbl,
              x_return_status     => l_return_status,
              x_msg_count       => l_msg_count,
              p_debug         => 'N',
              p_output_dir      => '/usr/tmp/'
-- ,p_debug_filename => 'rtg_bo_debug.log'
              );
  DBMS_OUTPUT.put_line
          ('=======================================================');
  DBMS_OUTPUT.put_line ('Return Status: ' || l_return_status);
 
  IF (l_return_status <> fnd_api.g_ret_sts_success)
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line ('x_msg_count:' || l_msg_count);
   error_handler.get_message_list (x_message_list => x_message_list);
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Error Message Count :' || x_message_list.COUNT);
 
   FOR i IN 1 .. x_message_list.COUNT
   LOOP
     DBMS_OUTPUT.put_line (  TO_CHAR (i)
                || ':'
                || x_message_list (i).entity_index
                || ':'
                || x_message_list (i).table_name
               );
     DBMS_OUTPUT.put_line (  TO_CHAR (i)
                || ':'
                || x_message_list (i).MESSAGE_TEXT
               );
   END LOOP;
  END IF;
 
  DBMS_OUTPUT.put_line
          ('=======================================================');
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Exception Occured :');
   DBMS_OUTPUT.put_line (SQLCODE || ':' || SQLERRM);
   DBMS_OUTPUT.put_line
          ('=======================================================');
-- RAISE;
END;

 

———————–

BEGIN XXINN_PROCESS_RTG (); END ;

———————–

 

Ref:  https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=455821396451586&id=1244125.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=33wo35z7e_4

 

Mert Ağbaba

1986 İstanbul doğumlu. Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
(%50 Burslu) bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Blog yöneticisi
ve aynı zamanda yazardır. Sırasıyla Tetaş Group, Innova Bilişim
Çözümleri ve Renault MAİS A.Ş.(Devam) de Oracle EBS Fonksiyonel
Danışman olarak profesyonel kariyerine devam etmektedir.
Mail: mrtgbb@gmail.com
Mert Ağbaba


Yorum yapın

*