Kas
7
2017

PL/SQL Mail Konu Başlığındaki Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

Merhaba,

PL/SQL ile utl_smtp paketini kullanılarak gönderilen maillerde yaşanan konu başlıklarındaki türkçe karakter sorunun çözümü için örnek kodlama aşağıdaki gibidir.

 
 
DECLARE
  l_mailhost  VARCHAR2 (255)   := ':mail host';
  p_from    VARCHAR2 (255)   := ':gonderen mail adresi';
  p_recipient  VARCHAR2 (80)    := ':alici mail adresi';
  p_subject   VARCHAR2 (80)    := 'ığşçıü';
  vconn     UTL_SMTP.connection;
  crlf     VARCHAR2 (2)    := CHR (13) || CHR (10);
  i       NUMBER       := 1;
  p_body    VARCHAR2 (255)   := 'Deneme Maili';
BEGIN
  vconn := UTL_SMTP.open_connection (l_mailhost, get_smtp_port);
  UTL_SMTP.helo (vconn, l_mailhost);
  UTL_SMTP.mail (vconn, p_from);
  UTL_SMTP.rcpt (vconn, TRIM (p_recipient));
  UTL_SMTP.open_data (vconn);
  UTL_SMTP.write_data (vconn,
            'Content-Type' || ': ' || 'text/html' || UTL_TCP.crlf
            );
  UTL_SMTP.write_data (vconn,
            'Content-Transfer-Encoding: 8bit' || UTL_TCP.crlf
            );
  UTL_SMTP.write_data (vconn, 'From' || ': ' || p_from || UTL_TCP.crlf);
  UTL_SMTP.write_data
   (vconn,
     'Subject: '
    || ' =?iso-8859-9?Q?'
    || UTL_RAW.cast_to_varchar2
       (UTL_ENCODE.quoted_printable_encode
                        (UTL_RAW.cast_to_raw (p_subject)
                        )
       )
    || '?='
    || UTL_TCP.crlf
   );
  UTL_SMTP.write_data (vconn, UTL_TCP.crlf || p_body);
  UTL_SMTP.close_data (vconn);
  UTL_SMTP.quit (vconn);
  DBMS_OUTPUT.put_line ('Mail gonderildi');
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Hata alındı:' || SQLERRM);
END;

Ozan Arıkan

1988 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim
Sistemlerinden mezun oldu. 2012 yılından Beri Oracle e-Business
Suite Uygulama Geliştirme Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak
DbOptimize bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Mail: oznarkn@gmail.com
Ozan Arıkan

İlgili Yazılar2 Yorumlar+ Yorum Ekle

 • Teşekkürler başlık düzgün gözüküyor ancak, body kısmı için aynı işlem işe yaramıyor. Bunun için ne yapabiliriz?

 • Merhaba Mücait,
  Aşağıdaki komutları ekleyip deneyebilirsin
  .
  UTL_SMTP.write_data (vconn, ‘MIME-version: 1.0’ || UTL_TCP.crlf);
  UTL_SMTP.write_data (vconn,
  ‘Content-Type: text/html;charset=utf-8’
  || UTL_TCP.crlf
  );
  UTL_SMTP.write_data (vconn,
  ‘Content-Transfer-Encoding: quoted-printable ‘
  || UTL_TCP.crlf
  );
  UTL_SMTP.write_raw_data (vconn,
  UTL_ENCODE.quoted_printable_encode(UTL_RAW.cast_to_raw(p_body))
  );

Yorum yapın

*