Mar
7
2014

Pl/sql de java source kullanımı

 

Oracle database ortamında pl/sql ile kod geliştirebileceğimiz gibi java source yöntemi ile de java ile yazdığımız kodlarımızı oracle database üzerinden de kontrol edip kullanabiliriz.
Bu işlem için öncelikle database üzerinde java source oluşturmalıyız. Ben örnek bir kullanım olması için standart olarak bir merhaba dünya ve bir dört işlem yapan java kodları hazırladım ve bunları barındıran bir java source hazırladım. Örnek kodlar aşağıdaki gibidir.

create or replace and compile java source named javasource as
public class JavaSource
{
public static String MerhabaDunya()
{
return (“Hello Java Source World”);
}

public static int IslemYap(int x, int y,String islem)
{
int sonuc=0;
if(islem.equals(“+”))
{
sonuc=x+y;
}else if(islem.equals(“-“))
{
sonuc=x-y;
}else if(islem.equals(“*”))
{
sonuc=x*y;
}else if(islem.equals(“/”))
{
sonuc=x/y;
}else
{
sonuc = -1;
}
return sonuc;
}
}
Artık database üzerinde java source kodlarımız olduğuna göre bu kodları kullanabilmek için bir paket hazırlayalım. Benim örneğim için hazırladığım paket kodları aşağıdadır.
CREATE OR REPLACE PACKAGE JavaSourceLib AS

FUNCTION MerhabaDunya RETURN VARCHAR2
AS LANGUAGE JAVA NAME ‘JavaSource.MerhabaDunya() return java.lang.String’;

FUNCTION IslemYap(x in number,y in number,islem in varchar2) RETURN NUMBER
AS LANGUAGE JAVA NAME ‘JavaSource.IslemYap(int, int, java.lang.String) return int’;

END JavaSourceLib;
Java source kodlarını kullanmak için hazırlayacağımız paket için dikkat etmemiz gereken noktalar var;

* ilk java içinde kullandığımız tiplerin oracle karşılıklarını doğru atamalıyız.
* İkinci olarak da oracle üzerinde bulunmayan java tipleri için “java.lang.String” örneğinde olduğu için java lang altındaki tipleri belirtmeliyiz.

Bu kontrolleri tamamladıktan sonra paketimiz hazır olacaktır. Eğer bu kontrollerimizi doğru yapamazsak zaten paket derleme hatası alacağımız için bu hatalarda bizi yönlendirecektir.
Paketimiz hazır olduğuna göre artık bu paket yardımı ile oracle database üzerinde yazdığımız java kodlarını kullanabiliriz.
declare
result varchar2(100);
sonuc number;
begin
result := JavaSourceLib.MerhabaDunya;
dbms_output.put_line(result);

sonuc := JavaSourceLib.IslemYap(4, 2, ‘+’);
dbms_output.put_line(‘4 + 2 = ‘||sonuc);
sonuc := JavaSourceLib.IslemYap(4, 2, ‘-‘);
dbms_output.put_line(‘4 – 2 = ‘||sonuc);
sonuc := JavaSourceLib.IslemYap(4, 2, ‘*’);
dbms_output.put_line(‘4 * 2 = ‘||sonuc);
sonuc := JavaSourceLib.IslemYap(4, 2, ‘/’);
dbms_output.put_line(‘4 / 2 = ‘||sonuc);
end;
Yukarıdaki declare yardımı ile hazırladğımız java kodlarının testini yaptık ve sonuçta aşağıdaki gibi olacaktır.

Hello Java Source World
4 + 2 = 6
4 – 2 = 2
4 * 2 = 8
4 / 2 = 2
Bu pratik ve kullanışlı yöntem ile java ile yazdığınız kodlarınızı oracle database üzerinden de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

(Not:Mustafa Yılmaz Alıntıdır)

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)

İlgili YazılarYorum yapın

*