Mar
14
2014

Otomatik Faturalama Programının Çalıştırılmasını Sağlayan Örnek Script

Merhaba, aşağıdaki verilecek olan bir sipariş aralığı için sipariş modülünden alacaklar arayüzüne aktarılmış olan fatura satırlarının ,alacaklar faturasına dönüşmesini sağlayan

Otomatik Faturalama Ana Programı ” nın script ile çalıştırılmasını gösteren bir örneği bulabilirsiniz.

(Bu eşzamanlı program standart programlardan birisidir aşağıda null ile set edilmiş parametrelerin hepsinin anlamlarını eşzamanlı program üzerinden bulunabilir ve set edilerek çalıştırılabilir !!)
DECLARE
l_req_id NUMBER;
l_org_id NUMBER;
l_order_number NUMBER;
l_batch_source_id NUMBER;
l_user_id NUMBER;
l_batch_source_name ra_batch_sources_all.NAME%TYPE;
BEGIN
–******************************************
fnd_global.apps_initialize (l_user_id, –> user_id
50334, –> resp_id
222 –> resp_appl_id
);
–******************************************
l_req_id :=
fnd_request.submit_request
(‘AR’ –>uygulama yazılımı (ALACAKLAR MUHASEBESİ)
,
‘RAXMTR’
–> çalıştırılan dosyanın kısa adı (OTOMATIK FATURALAMA ANA PROGRAMI)
,
NULL,
NULL,
FALSE,
1, –> Örnek sayisi (SAbit olarak 1 verilecek)
l_batch_source_id,

–> işlem grubu id (ra_batch_sources_all.batch_source_id)
‘SIPARIS’ –> işlem grubu kaynağı name (ra_batch_sources_all.name)
,
TO_CHAR (SYSDATE, ‘RRRR/MM/DD HH24:MM:SS’)
–> Tarih öndeğeri ( FND_STANDARD_DATE formatinda olmalidir)
,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
l_order_number, –> alt sipariş numarasi
l_order_number, –> üst sipariş numarasi
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
‘Y’, –> islem Tarihindeki Ana Vade Tarihi (default Y)
NULL,
l_org_id –> select org_id from ar_system_parameters
);
–******************************************
COMMIT;
–> commit olmazsa concurrent ilgili sorumlulukra verilen initialize edilen kullanici uzerinde calismaz !!!
–******************************************
DBMS_OUTPUT.put_line (‘ talep numarasi = ‘ || l_req_id);
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz

İlgili YazılarYorum yapın

*