Kas
27
2021

Oracle Session Monitoring

Merhaba,

Oracle DB üzerinde bulunan sessionların bilgilerini listeleyebilceğimiz bir SQL sorgusu örneği aşağıdaki gibidir.

Active session, idle session, EBS üzerindeki ekranları kullanan sessionların görüntülenmesi ve kill edilmesi için gereken alter scriptini oluşturan bir örnektir.

 SELECT inst_id,
      FLOOR (last_call_et / 3600)
     || ':'
     || FLOOR (MOD (last_call_et, 3600) / 60)
     || ':'
     || MOD (MOD (last_call_et, 3600), 60)
      last_call_et,
     last_call_et  last_call_et_saniye,
     b.event     event________,
     b.p1text,
     b.p1,
     b.p2text,
     b.p2,
     sql_id,
      'alter system kill session '''
     || sid
     || ','
     || serial#
     || ',@'
     || inst_id
     || ''' immediate;'
      kill_session,
     (SELECT 'kill -9 ' || p.spid || ';'
      FROM gv$session a, gv$process p
      WHERE   p.inst_id = a.inst_id
         AND p.addr = a.paddr
         AND a.sid = b.sid
         AND a.inst_id = b.inst_id
         AND ROWNUM = 1)
      kill_os,
     TRIM (b.terminal) terminal,
     b.username,
     b.program,
     b.sid,
     b.serial#,
     (SELECT s.sql_text
      FROM v$sql s
      WHERE s.sql_id = b.sql_id AND ROWNUM = 1)
      sql_text________,
     (SELECT s.sql_fulltext
      FROM v$sql s
      WHERE s.sql_id = b.sql_id AND ROWNUM = 1)
      full_sql,
     blocking_session,
     b.p3text    p3tx,
     b.p3,
     b.logon_time,
     b.wait_time,
     b.osuser,
     b.module,
     b.wait_class,
     b.client_info
  FROM gv$session b
  WHERE   1 = 1             --AND b.wait_class = 'Application'
     AND status = 'ACTIVE'
     AND b.wait_class != 'Idle'
     AND TYPE != 'BACKGROUND'
ORDER BY 3 DESC;

Barış Kurtuluş Korkmaz

Oracle Applications Developer at Dboptimize
2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu. Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı Üzerinde Senior
Teknik Danışman Olarak Profesyonel Kariyerine Devam Etmektedir.İlgi
alanları Java Development, Oracle Database Administration, Database
Development, Web & Mobil Development' dır.
Barış Kurtuluş Korkmaz

Latest posts by Barış Kurtuluş Korkmaz (see all)Yorum yapın

*