Nis
10
2019

Oracle Kalemlerinin Organizasyon Atamaları Script

Sistem(R11,R12) üzerindeki kalemlerin organizasyon atamalarını asagıdaki scripti takip ederek gerçekleştirebiliriniz.

 
 
/* Formatted on 21/05/2019 19:58:18 (QP5 v5.287) */
DECLARE
  --**********************************
  l_api_version   NUMBER := 1.0;
  l_init_msg_list  VARCHAR2 (2) := fnd_api.g_true;
  l_commit      VARCHAR2 (2) := fnd_api.g_false;
  x_message_list   error_handler.error_tbl_type;
  itemid       mtl_system_items_b.inventory_item_id%TYPE;
  segment1      mtl_system_items_b.segment1%TYPE;
  primary_uom_code  mtl_system_items_b.primary_uom_code%TYPE;
  --x_return_status  VARCHAR2 (2);
  x_msg_count    NUMBER := 0;
  --**********************************
  x_item_id     NUMBER;
  x_uom_code     VARCHAR2 (20);
  x_item_number   VARCHAR2 (500);
  l_return_status  VARCHAR2 (20);
  p_return_status  VARCHAR2 (20);
 
  CURSOR csr_rec
  IS
   /*
   Olusturduğunuz custom tablonuzdan veya oracle standart tablolarından asağıda istenilen verilere
   eriştiginiz takdirde scriptiniz çalışacak ve kalemlerin oluşturmak istediginiz organizasyon altına
   ataması gerçekleşecektir.
   */
   SELECT *
    FROM xxdbo
    WHERE 1 = 1 AND kalem_kod IN ('XX123', 'XXDB12');
BEGIN
  FOR bk IN csr_rec
  LOOP
   x_item_id := bk.kalem_id;
   x_uom_code := bk.uom_code;
   x_item_number := bk.kalem_kod;
   --*************** istenilen organizasyon altına atama işlemi 10.04.2019 bkorkmaz
   ego_item_pub.assign_item_to_org (
     p_api_version     => l_api_version,
     p_init_msg_list    => l_init_msg_list,
     p_commit       => l_commit,
     p_inventory_item_id  => x_item_id  --(ITEM ID FROM THE ABOVE QUERY)
                      ,
     p_item_number     => x_item_number --(ITEM CODE FROM THE ABOVE QUERY)
                        ,
     p_organization_id   => 1001           --p_organization_id
                   --(ORGANIZATION ID FOR ASSINGMENT)
     ,
     p_organization_code  => 'XXXX'         --V_ORGANIZATION_CODE
                    ,
     p_primary_uom_code  => x_uom_code   --(UOM FROM THE ABOVE QUERY)
                      ,
     x_return_status    => l_return_status,
     x_msg_count      => x_msg_count);
   p_return_status := l_return_status;
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Status: ' || p_return_status);
 
   IF (l_return_status = fnd_api.g_ret_sts_success)
   THEN
     DBMS_OUTPUT.put_line ('Error Messages :');
     error_handler.get_message_list (x_message_list => x_message_list);
 
     FOR j IN 1 .. x_message_list.COUNT
     LOOP
      DBMS_OUTPUT.put_line (x_message_list (j).MESSAGE_TEXT);
     END LOOP;
   END IF;
  /* EXCEPTION
   WHEN OTHERS
    THEN
    DBMS_OUTPUT.put_line ('Exception Occured :');
    DBMS_OUTPUT.put_line (SQLCODE || ':' || SQLERRM);*/
  END LOOP;
END;

Barış Kurtuluş Korkmaz

Oracle Applications Developer at Dboptimize
2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu. Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı Üzerinde Senior
Teknik Danışman Olarak Profesyonel Kariyerine Devam Etmektedir.İlgi
alanları Java Development, Oracle Database Administration, Database
Development, Web & Mobil Development' dır.
Barış Kurtuluş Korkmaz

Latest posts by Barış Kurtuluş Korkmaz (see all)Yorum yapın

*