Oca
9
2018

Oracle EBS Release Farkları – R12 (OLM, Core HR, SSHR)

Learning Management

 Release 12.0.5 (RUP4)

 Yeni Öğrenci Self Servis sorumluluğu ile Gelişmiş Arama sayfasından kurs araması yapılırken Anahtar Sözcük ile de yapılabilmesi sağlandı.

 

Release 12.1.1

 • Kurs, Sunulan Eğitim ve Sınıf bazında dosya upload edebileceklerdir. Bu dokümanlar sadece self serviste öğrencilere ya da sadece eğitim yönetimi modülü admin ekranlarında eğitim yöneticileri tarafndan görüntülenebilir olacaktır.
 • Eğitim için testler tasarlanırken Free Text soru tiplerinin eklenebilmesi sağlanmıştır.
 • Eğitim Yöneticileri; bir sınıfı, belirli bir öğrenci grubu, pozisyon, organizasyon ya da iş için zorunlu hale getirebileceklerdir. Katılımcılar, zorunlu eğitimlerden kayıtlarını kaldıramazlar.
 • Kurs veya sınıf bazında katılımcılar tarafından değerlendirme formlarının doldurulabilmesi sağlandı. İstenildiği takdirde, katılımcıların kurs ve sınıf için ayrı ayrı değerlendirme formları doldurması sağlanabilir. Değerlendirmelerin zorunlu ya da isteğe bağlı olarak doldurulması da seçenekleri getirildi.
 • Sertifikasyon, Forum ve Sohbet konularında yeni BI Publisher raporları oluşturulabilmesi için gerekli altyapı sağlandı.
 • Öğrenci Grubu fonksiyonalitesi geliştirildi. Katılımcı, pozisyon, organizasyon ya da iş bazında öğrenci gruplarının oluşturulabilmesi sağlandı. Oluşturulan öğrenci grupları; Kategori, Kurs, Sunulan Eğitim ve Sınıf bazında tanımlanabilecektir. Böylelikle ktaalog nesnelerinin self servisten belirli kişiler tarafından görüntülenmesi ve talep edilebilmesi ya da zorunlu eğitim olarak tanımlanabilmesi sağlandı. Öğrenci grupları aynı zamanda sınıflara toplu katılımcı eklemek için de kullanılabilir.
 • Yeni Öğrenci Self Servis Gelişmiş Arama ekranında geliştirmeler yapıldı. Self servisten çalışanların; kurs adı, kurs kodu, kurs tanımlaması, kurs amaçları ve anahtar sözcükler bazında eğitim araması yapabilmeleri sağlandı.

 

Release 12.1.2

 • Elektronik imza fonksiyonalitesi geliştirildi. Kullanıcılar eğitimleri tamamladıklarını ve/veya eğitim içeriklerini anladıklarını bilgisini, isterlerse, elektronik imza fonksiyonalitesi sayesinde sisteme işleyebileceklerdir. Aynı zamanda, elektronik imza aracılığıyla, eğitim yöneticileri istedikleri taktirde herhangi bir kursun tanımlamasını ya da bir katılımcının statüsünü değiştirebileceklerdir.
 • Administration Access Control fonksiyonalitesi geliştirildi. Birden fazla eğitim birimi ekibi ya da eğitim yöneticisi bulunan büyük ölçekli kurumlar için, farklı eğitimleri farklı eğitim birimi ekiplerinin/yöneticilerinin görebilmesi ve yönetebilmesine imkan tanındı.
 • Eğitim Dizisi fonksiyonalitesi üzerinde bazı geliştirmeler yapıldı. Katılımcılar bir eğitim dizisine katıldıklarında sınıflara da otomatik katılmaları sağlandı Aynı şekilde, katılımcılar eğitim dizisi abonleğinden çıktığında sınıflardaki kayıtları da iptal edilecektir. Bu düzenleme, eğitim yöneticilerinin eğitim dizisi tanımladığı sayfalarında gerçekleştireceği ayarlamalarla kullanılabilecektir.
 • OTA: Allow Competency Update with Renewal Period adlı yeni profil sayesinde, yetkinlik tanım ekranındaki Renewal Period (Yenilenme Periyodu) ve Units (Birim) alanlarındaki verilere göre öğrenci yetkinliklerine otomatik olarak bitiş tarihi verilmesi sağlanmıştır.
 • Yeni Öğrenci Self Servis Gelişmiş Arama ekranında listeleme tablosuna Kayıt butonunun bulunduğu bi kolon eklendi. Çalışanlar aynı zamanda, bir kursa ait önkoşullu eğitimler var ise kurs detayından bu kursların detayına ulaşabileceklerdir. Eğitim yöneticisilerinin görüntülediği sınıflar listesi sayfasına 4 kolon eklendi. Tüm katılımcılara toplu mail atılmasını sağlayan Bildir butonu, kalan boş kontenjan sayısını gösteren kolon, Toplu Kayıt ekleme sayfasına yönlendiren buton ve Tek Kayıt ekleme sayfasına yönlendiren kolon. Son olarak Kayıtlar ve Abonelikler sayfasından da toplu ve tek kayıt ekleme imkanı sağlanmıştır.

 

Release 12.1.3

 Sınıf detayındaki Kayıtlar sayfasında bulunan Kayıtlar tablosunda herhangi bir katılımcı satırındaki Kayıt Statüsü hücresi üzerine mouse’u sürüklediğimizde o katılımcıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir popup açılır. Popup’ taki alanlar; öğrenci adı-soyadı, fotoğrafı, kayıt numarası, kayıt statüsü, değişiklik nedeni, başarılı katılım, başarısızlık nedeni ve katılım sonucu. Eğitim yöneticileri bu popup’tan fotoğraf ve öğrenci ad-soyad bilgisi dışında tüm bilgileri güncelleyebilecektir.

 • Eğitim yöneticilerinin görüntülediği katalog ana sayfasından herhangi bir kursa ait detay butonu üzerine mouse’u sürüklediğimizde Kurs Kayıt Özeti adlı popup açılır. Popup’ta: kursla ilgili genel bilgiler ve kursa bağlı tüm sınıfların ve detaylarının bulunduğu bir tablo bulunmaktadır.

 

Release 12.1 HRMS RUP4

 • SCORM 2004 uyumluluğu getirildi.
 • Sertifikasyon fonksiyonalitesi üzerinde geliştirmeler yapıldı. Katılımcılar self servisten, online sınıfları hem Kayıtlar tablosundan hem de eğitim setifikasyon sayfasından izleyebilecekler. Yeni öğrenci self servis ana sayfasındaki Kayıtlar kolonuna Kalemin Yeri adlı bir kolon eklendi. Bu kolon ile kişinin kayıt olduğu sınıfın ilişkili olduğu eğitim dizisi ya da sertifikasyonu olup olmadığı gösterilmiştir. Çalışanlar self servisten, sertifikasyon detayına girdiklerinde listelenen bileşenler tablosundaki Find Offerings kolonunun adı “Sınıf Seçin veya Sınıfa Kaydolun” olarak değiştirildi. Ve bu kolondaki butonlara basılınca o kursta tek bir sunulan eğitim varsa, sayfanın o sunulan eğitime bağlı sınıfların listelendiği sayfaya yönlendirilmesi sağlandı.

 

Release 12.1 HRMS RUP5

 • Yeni öğrenci erişimi fonksiyonalitesindeki öğrenci grubu tanımlama işlemlerinde uygunluk profili özelliği kullanılabilir hale getirildi.

 

Release 12.1 HRMS RUP6

 • Yeni Öğrenci Erişimi özelliği kullanılmış olup mevcutta devam eden bir eğitim sertifikasyonuna otomatik abone olma özelliği getirildi. Böylelikle; öğrenci erişimi hedef kitlesi içine, sertifika başladıktan sonra dahil olan kişilerin, bir eşzamanlı aracılığıyla otomaitk abone olmaları sağlandı.
 • Oracle Webcenter content ile OLM entegre çalışır hale getirildi.
 • Öğrencinin sertifikasyon statüsü manuel güncellendiği zaman, seriftikasyon ile ilişkili olan yetkinliklerinin de otomatik olarak güncellenmesi sağlandı.
 • Kurs’a resim ekleme özelliği getirildi. Eğitim yöneticilerin eklediği resimler çalışanlar tarafından da self serviste görüntülenebilecektir.

 

Release 12.1 HRMS RUP7

 Eğitim yöneticilerinin, online sınıflardaki katılımcıların yürütücü statülerinin (player status) manuel olarak da güncelleyebilmesi sağlandı. Zaman zaman eğitim yönetimi modülü, yürütücüyü doğru bir şekilde kapatamıyor ya da güncelleyememesi sebebiyle bu tür bir geliştirmeye ihtiyaç duyulmuştur. (bu özellik 2.4. sürümüne taşındı)

 • Yönetici Grubu fonksiyonalitesi ile bazı eğitim yöneticilerine gizlenen eğitim kategorisi veya herhangi bir eğitim objesi üzerindeki güvenlik kontrolünün, firma içindeki organizasyon değişikliklerine uyumlu olarak iptal olabilmesi sağlanmıştır. (bu özellik 2.4. sürümüne taşındı)
 • Eğitim yöneticilerinin, online eğitim içeriklerinin katılımcılar tarafından izlenirken yürütücü outline’ını kapatmaları veya bozmalarını sınıf bazında engelleyebilecek. Eğitim yöneticileri isterse outline’ı gizleyerek bu işlemi gerçekleştirebileceklerdir. (bu özellik 2.4. sürümüne taşındı)

 

Release 12.1 HRMS RUP8

 Sınıf kayıt bitiş tarihinden sonra da, self servisten kullanıcıların kayıt yaptırabilmeleri sağlandı. (bu özellik 2 HRMS RUP6 release’ine taşındı)

 

Release 12.2.4

 Yeni Öğrenci Self Servis sayfalarında daha çağdaş ve interaktif arayüz güncellemesi yapıldı. Eski arayüz de alternative olarak seçilebilir.

 • Tüm katalog nesneleri self servisten öğrencilere farklı bir resim ile gösterilecektir. Daha önce sadece kurs ve sınıflar için bulunan bu özellik yaygınlaştırıldı. Öğrencilerin katalogta gezinirken ulaşmak istedikleri eğitim nesnesine daha çabuk ulaşması için bu özellik geliştirildi.
 • Öğrencilerin self servisten, katıldıkları sınıflar için puanlama yapabilme ve deneyimlerini paylaşabilme özelliği eklendi. Böylelikle bir eğitim talebi yapacak öğrenciye, daha önceki o eğitime katılanlar tarafından yapılan puanlamaları ve yorumları görebilme imkanı tanınmış oldu.

 

Core HR

 Release 12.1.1

 • Dinamik güvenlik profili(ya da kullanıcı bazlı güvenlik), kullanıldığında, eski çalışan ve ileri tarihli işe girişi yapılan çalışanların görüntülenmesine olanak sağlanıldı. Daha önce “HR Ex-Employee Security Profile” olan profiling adı “HR: Access Non-Current Employee Data” olarak değiştirildi.

 

 Release 12.1.2

 • Kişi Gir ve Sakla ekranına Arama Kriteri(Kişi Bul) penceresi eklendi.
 • Çalışmayı Sonlandır işlemi yaparken girilen Son İşlem tarihi güncellenebilir hale getirildi. Daha önce Son Standart İşlem tarihi ile Son İşlem tarihi aynı tarihe kaydedildikten sonra Son İşlem tarihi güncellenemiyordu.

 

Release 12.1.3

 • Yönetici Self Servis veya Global İKYS Yöneticisi sorumluluklarından girilebilen Kayıt Dokümanları sayfasındaki Doküman Tipi seçenekleri Ülke Adı seçeneğine bağlandı.
 • HR: Allow Absence Negative Balance adlı profil ‘Evet’ olarak ayarlandığında, çalışanların self servisten yaptıkları izin taleplerinde eksi bakiyeye düşülebilmesi sağlanmıştır. Profil hayır olarak ayarlanırsa, ekranda bir uyarı mesajı görüntülenecek ve izin talebi yapılamayacaktır.
 • İzin sürelerinin hesaplanmasında daha çok datadan yararlanmak için, Additional Absence Detail Information DFF’indeki ilk 5 attribute, BG_ABSENCE_DURATION (Fast Formula) adlı formüle parametre olarak eklendi.
 • Checklist üzerinden yürüyen onay süreçlerinde AME’nin kullanılabilmesi sağlandı. Böylelikle, bu release ile, checklistlerinde atalı olduğu kişilerin yanısıra, onay grupları da düzenlenebilecek.

 

Release 12.1 RUP5

 • Global Deployment işlemi ile gerçekleştirilen, iş grupları arası çalışan datalarının taşınma işlemlerinin, AME kullanılarak bir onay sürecine tabi olabilmesi imkanı getirildi.

 

Release 12.2

 • Bir çalışan için ileri tarihli bir kişi tipi değişikliği yapılmışsa, HR kullanıcıları o kişi ile ilgili işe alım, işe almaya iptal etme, çalışmayı sonlandırma, çalışmayı sonlandırmayı iptal etme gibi işlemleri yapamıyordu. Bu release ile HR:Future Dated Person Changes adlı profil sayesinde artık bu işlemler yapılabilecektir.

 

Self Service Human Resources

 Release 12.1.1

 Çalışan Self Servis > Bilgilerim sayfasındaki Çalışma tabına Düzeltilmiş Hizmet Tarihi alanı eklendi. Alan kişiselleştirmeyle atılabilir. Yönetici Self Servis’te de aynı alan açılmıştır.

 • Yönetici self servisten, yöneticiler çalışanlarının kademe adımı ve tavan adımı bilgilerini güncelleyebilecekler.
 • Çalışan ve yönetici self servis sorumluluklarından girildiğinde, çalışan izin bakiyelerinin görüntülendiği ekranda Geçerli Tarih adında bir alan eklendi. Bu alana göre de bakiyeler görüntülenebilecek.
 • Yönetici self servis sorumluluğu altına Yedekleme Planlaması sayfası eklendi.

Release 12.1.1+

 Çalışan ve Yönetici Self Servis sorumlulukları altına Yetenek Profili sayfası eklendi.

 

Release 12.1.2

 Yönetici self servis sorumluluğu altındaki İşe Alma sayfasından; yöneticiler, çalışanların başvurularını görüp onları yeni görevlere atayabilecekler.

 • Yönetici self servis sorumluluğu altındaki Başvuran İşe Alma ve Yeniden İşe Alma sayfasından; yöneticiler eski çalışanları işe alabileceklerdir.
 • Self servis işlemler esnasında eklenen çeşitli dokümanların Oracle HRMS içinde kalması ve adminler tarafından tekrar ulaşılabilir olması sağlandı.
 • Yöneticiler self servisten çalışanlarının ikincil görevlerini sonlandırabileceklerdir. Ek olarak, sözleşmeli çalışanların yerleştirimlerini de sonlandırabilecekler.
 • Ek Bilgiler (EIT) fonksiyonalitesine içerik duyarlılığı(context sensitive) özelliği getirildi. Bu sayede, içerik değeri seçimine bağlı olarak değişkenlik gösteren esnekalanlara çalışanların ek bilgiler girebilmesi sağlanacak. Örneğin, pasaport bilgilerinin istendiği bir esnekalan düşünülürse, ülke seçimine göre değişkenlik gösteren pasaport detay bilgileri girilebilecektir.
 • Yönetici Eylemleri sayfasında listelenen çalışanlar için, mouse Detaylar kolonundaki butonların üzerine sürüklendiğinde çalışanla ilgili çalışma, iletişim bilgilerinin ve fotoğrafının görüntülendiği bir popup açılacaktır. Bu özellik Listem sayfasında listelenen kişiler için de geçerli olacaktır.

 

Release 12.1.3

 • Yöneticiler, Başvuran İşe Alma ve Yeniden İşe Alma sayfasında, çalışanlarının yaptıkları iç başvuruları dikkate alarak onların birincil görevlerini değiştirebilecek ya da mevcut pozisyonları ile başvurdukları pozisyonu birleştirebileceklerdir.
 • Bir çalışan istifa ettikten sonra istifasını geri çekmek istediğinde, yöneticisi self servisten çalışanının işten ayrılma işlemini iptal talebinde bulunabilecektir.
 • Çalışan self servis sorumluluğu altına Gönüllü Sonlandırma sayfası eklendi. Böylelikle, daha önce yönetici self servisinde bulunan çalışanların istifa işlemlerinin HR ekibine system üzerinden bildirilme işlemleri çalışanlara da açılmış oldu.
 • Self servisten yapılan bilgilendirme bildirimlerinin (FYI Notifications) içeriğinde işlem detayları da eklendi. Bu özellik konfigüre edilebilir bir setup sayesinde aktif edilebilecektir.
 • Yöneticiler, çalışanlarından gelen izin taleplerinin bildirim içeriklerine konan bir pop up sayesinde artık izin bakiyelerine kısayoldan ulaşabileceklerdir. Bu popupta aynı zamanda Geçerli Tarih girilerek izin bakiyesi sorgulanabilecektir. Yetkilendirme Bakiyesini Görüntüle popup’ı aynı zamanda çalışanların izin talebi girdikleri Devamsızlık oluştur sayfasına da eklendi.
 • Self servisten izin talebi girilirken İzin Tipi alanındaki seçeneklerin çalışanların çeşitli özelliklerine göre kısıtlanabilmesi sağlandı.

 

Release 12.1 HRMS RUP5

 • SSHR onay süreçlerine paralel onay grubu özelliği desteklenir duruma getirildi. AME kullanılarak onay grubu eklenirken Oylama Yöntemi seçeneği “First Responder Wins” seçildiğinde paralel onay grubu özelliği kullanılabilecektir.
 • Yönetici Self Servisi sayfalarından Hiyerarşideki Kişiler sayfasına “Organization Chart” kolonu eklendi. Bu kolondaki butona tıklanınca, bir hiyerarşi paneli sayfası açılır. Bu sayfada yöneticiye bağlı tüm çalışanlar bir hiyerarşi şeklinde görüntülenir ve çalışanlara ait iletişim, kişisel, maaş bilgileri görüntülenebilir. Aynı zamanda yedekleme planı içinde olan ve olmayan yüksek potansiyelli ve kademe aralığının altında ve üstünde maaş alan çalışanları belirleyebileceklerdir.

 

Release 12.1 HRMS RUP6

 • Yetenek Profili ve Organization Chart sayfalarına Kişisel Eylemler (çalışan self servis için) ve Yönetici Eylemleri (yönetici self servis için) tabı eklendi.
 • Self servis onay işlemlerinde, Geçerli Tarih, İncele (Review) ve Teyit etme (Confirmation) bilgilerinin gösterilmesi isteğe bağlı hale getirilmiştir. Bu bilgilerin opsiyonlu hale gelmesi, tepe yöneticilerin işlem detaylarını görmesi ve self servis işlemlerini onaysız bir şekilde yürütebilmeleri açısından önemlidir.
 • Saatleri Değiştirir adlı sayfa sayesinde, yöneticiler self servisten çalışanlarının çalışma saatlerini değiştirebilecekler. Öte yandan, çalışma sonlandırma (Termination) sayfasından herhangi bir yöneticinin çalışması sonlandırılırken ‘Yönetici Değiştir’ sayfasına gitmeden işlemlerini yapabileceklerdir. Ayrıca hızlı çalışma sonlandırma özelliği kullanılırken HR: No Supervisor Error or Warning profile set edilerek, çalışması sonlandırılan kişi bir yönetici ise işleme devam edilip edilmemesi ile ilgili uyarı verilmesi de sağlanabilir.

 

Release 12.1 HRMS RUP7

 • İşlem İzleme (Transaction Monitor) sayesinde çalışanlar, yöneticiler ve HR ekibi, onayda olan, tamanlanan ya da hataya düşen tüm onay işlemlerinin detaylarına ulaşabileceklerdir. Çalışanlar kendi başlattıkları, yöneticiler de çalışanlarının başlattığı, HR ekibi ise kendi güvenlik profiline göre görebildikleri tüm çalışanların işlem detaylarına ulaşabileceklerdir. (Bu fonksiyonalite 12.2.4 release’ine taşınmıştır)

 

Release 12.1 HRMS RUP8

 • Yetenek Profili ve Organization Chart sayfalarından yöneticileri çalışanlarının tüm görevlerini görebilecekler. Daha önce sadece birincil görevlerini görebiliyorlardı.

şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


1 Yorum+ Yorum Ekle

Yorum yapın

*