Ağu
8
2017

Oracle EBS Eğitim Yönetimi Tablo Yapısı

Eğitim Yönetimi modülünde öncelikle eğitim kataloğu yapısı kurulur. Bu yapı en üstten an alta doğru; Kök Kategori(Katalog), Kategori, Alt Kategori, Kurs, Sunulan Eğitim, Sınıf ve Ders şeklinde birbirine bağlantılı olarak kurulur.

Not: Her bir iş grubu için sadece bir adet eğitim kataloğu açılabilir.

Aşağıda; best practice kurulum adımları ve bu adımlardaki işlemler neticesinde database tablo etkileşimleri anlatılacaktır.

1.Kök kategori, kategori ve alt kategorilerin oluşturulması: Tüm kategoriler OTA_CATEGORY_USAGES tablosundaki  TYPE alanı ‘C’ olan satırlarda CATEGORY_USAGE_ID  unique alanı ile tutulur. Kategori – Alt Kategori bağlantısı OTA_CATEGORY_USAGES tablosundaki PARENT_CAT_USAGE_ID alanında tutulur. OTA_CATEGORY_USAGES_TL tablosunda da tüm kategorilerle ilgili detay bilgilere ulaşılabilir.

2.Kursların oluşturulması: Sisteme bir kurs tanımı yapıldığında OTA_ACTIVITY_VERSIONS tablosuna bir satır atılır. Bu tablodaki ACTIVITY_VERSION_ID alanı her kurs için unique’ dir. OTA_ACTIVITY_VERSIONS_TL tablosunda da kursla ilgili tanım, anahtar sözcükler, amaç, hedef kitle gibi detay bilgilere ulaşılır.

Kurslar sisteme eklenirken bir kategoriye bağlanır. Bu bağlantılar OTA_ACT_CAT_INCLUSIONS tablosunda tutulur. Bu tablodaki CATEGORY_USAGE_ID alanı kursun bağlı olduğu kategoriyi gösterir.

3.Sunulan Eğitim oluşturulması: Sunulan eğitimler OTA_OFFERINGS tablosunda OFFERING_ID adlı unique alanı ile tutulur. Bu tablodaki ACTIVITY_VERSION_ID alanı sunulan eğitimin bağlı olduğu kursu gösterir. DELIVERY_MODE_ID alanı ise sunulan eğitimin sunuş modunu belirtir. Sunulan eğitimin adıi tanımı gibi bilgileri OTA_OFFERINGS_TL tablosunda tutulur.

Sunulan eğitimleri oluşturabilmek için sisteme sunuş modları setuplarının yapılmış olması gerekmektedir. Sunuş modu parametreleri OTA_CATEGORY_USAGES tablosunda TYPE alanı ’DM’ olan satırlardır.

4.Sınıfların ve derslerin oluşturulması: Sınıflar OTA_EVENTS tablosunda EVENT_ID unique alanı ile, tablodaki EVENT_TYPE alanı ‘SCHEDULED’ olan satırlarda tutulur. Bu tablodaki ACTIVITY_VERSION_ID alanı sınıfın bağlı olduğu kursu, EVENT_STATUS alanı sınıf statüsünü, PARENT_OFFERING_ID alanı sınıfın bağlı olduğu sunulan eğitimi belirtir.

Sınıfların altına açılan dersler OTA_EVENTS tablosunda EVENT_TYPE alanı ‘SESSION’ olan satırlarda tutulur.

5.Kaynakların oluşturulması: Tüm tiplerde oluşturulan kaynaklar OTA_SUPPLIABLE_RESOURCES tablosunda SUPPLIED_RESOURCE_ID unique alanı ile tutulur. Bu tablodaki RESOURCE_TYPE alanı kaynak tipini, NAME alanı kaynağın segmentleri birleştirilmiş adını belirtir. Bu tablodaki RESOURCE_DEFINITION_ID alanı ile OTA_RESOURCE_DEFINITIONS tablosuna gidilirse bu tabloda kaynak adındaki segment değerleri ayrı alanlarda görüntülenebilir.

6.Kayıt Statüleri ve kayıt nedenlerinin oluşturulması: Kayıt statüleri OTA_BOOKING_STATUS_TYPES tablosunda tutulur. Kayıt nedenleri OTA_BKNG_JUSTIFICATIONS_VL tablosunda tutulur.

7.Eğitim Değerlendirme formlarının oluşturulması: Sisteme bir eğitim değerlendirme formu eklendiğinde OTA_LEARNING_OBJECTS tablosuna LEARNING_OBJECT_ID unique alanı ile satır atılır. Formun adı, tutulduğu folder, yayınlanma durumu, tanımlama gibi veriler bu tabloda tutulur.

Eğitim değerlendirme formlarıyla ilgili diğer veriler:

OTA_QBANK_QUESTIONS tablosunda soru bankaları,

OTA_QUESTIONS tablosunda soruların detayları,

OTA_RESPONSE_VALUES tablosunda soruların cevap şıklarının değerleri,

OTA_TEST_SECTIONS tablosunda değerlendirme formlarındaki bölümler,

OTA_TEST_QUESTIONS tablosunda değerlendirme formlarındaki sorular tutulur.

8.Eğitim kayıtları: Bir eğitim kaydı/talebi sistemde 3 farklı şekilde oluşturulabilir. Çalışan self servis, yönetici self servis ve eğitim yöneticisi. Hangi şekilde olursa olsun tüm eğitim kayıtları/talepleri OTA_DELEGATE_BOOKINGS tablosunda tutulur. Bu tablodaki DELEGATE_PERSON_ID alanı kaydı oluşan kişiyi, BOOKING_STATUS_STYPE_ID alanı kayıt statüsünü, EVENT_ID alanı hangi sınıfa kaydolduğunu, BOOKING_JUSTIFICATION_ID alanı kayıt nedenini tutar.

Bir öğrencinin bir sınıfa ait kayıt statüsü değişmiş ise yani bir tarihçe oluşmuşsa, bu kayıtlar OTA_BOOKING_STATUS_HISTORIES tablosunda BOOKING_ID alanı ile tutulur.

9.Kaynak ayırma işlemleri: Bu işlemler OTA_RESOURCE_BOOKINGS tablosunda RESOURCE_BOOKING_ID unique alanı ile tutulur. Bu tablodaki SUPPLIED_RESOURCE_ID alanı ile kaynak bilgisine, EVENT_ID alanı ile sınıf bilgisine, STATUS alanı ile kaynak ayırma statüsüne, BOOKING_PERSON_ID alanı ile kaynak ayıran kişinin user id’sine ulaşılır.

10.Eğitim değerlendirme formlarının kurs ya da sınıflara atanması: Sistemde oluşturulan bir eğitim değerlendirme formu bir kurs ya da bir sınıfa atandığında OTA_EVALUATIONS tablosuna satır atılır. Bu tablodaki OBJECT_TYPE alanı ‘E’ olan satırlar sınıflara atanan değerlendirme formlarını, ‘A’ olan satırlar kurslara atanan değerlendirme formlarını gösterir. Ayrıca bu tablodaki EVAL_MANDATORY_FLAG alanı değerlendirme formunun zorunlu olup olmadığını, EVALUATION_ID alanı sınıf bazında atanan değerlendirme formunu, DFLT_CLASS_EVAL_ID alanı ise kurs bazında sınıfa atanan değerlendirme formunu gösterir.

11.Eğitim değerlendirme formlarının doldurulması:

OTA_UTEST_RESPONSES tablosunda çalışanların eğitim değerlendirme sorularına verdiği cevaplar,
OTA_ATTEMPTS tablosunda hangi çalışanın hangi sınıf için değerlendirme yaptığı bilgisi tutulur.
OTA_UTEST_QUESTIONS tablosunda OTA_ATTEMPTS ile OTA_UTEST_RESPONSES  tablolarını birbirine bağlayan tablodur.

Örneğin aşağıdaki query ile sınıf ve çalışan bilgisi girilip eğitim değerlendirme formu ile ilgili basit bir rapor alınabilir.

SELECT DISTINCT
OAV.VERSION_NAME KURS,
OE.TITLE SINIF,
OLO.NAME FORM_ADI,
PAPF.FULL_NAME CALISAN,
OTS.NAME BOLUM,
OQ.TEXT SORU,
ORV.TEXT CEVAP,
OUR.TEXT ACIK_UCLU_CEVAP,
OUR.CREATION_DATE DEGERLENDIRME_TARIHI
<strong>FROM</strong>
OTA_QUESTIONS OQ,
OTA_RESPONSE_VALUES ORV,
OTA_TEST_SECTIONS OTS,
OTA_TEST_QUESTIONS OTQ,
OTA_UTEST_RESPONSES OUR,
OTA_ATTEMPTS OAT,
OTA_UTEST_QUESTIONS OUQ,
OTA_UTEST_QUESTIONS OUQ2,
OTA_UTEST_QUESTIONS OUQ3,
OTA_EVENTS OE,
OTA_ACTIVITY_VERSIONS OAV,
OTA_LEARNING_OBJECTS OLO,
PER_ALL_PEOPLE_F PAPF
<strong>WHERE</strong> OUR.QUESTION_ID = OQ.QUESTION_ID
AND OUR.RESPONSE_VALUE_ID = ORV.RESPONSE_VALUE_ID
AND OLO.LEARNING_OBJECT_ID = OAT.LEARNING_OBJECT_ID
AND OAT.ATTEMPT_ID = OUQ.ATTEMPT_ID
AND PAPF.PERSON_ID = OAT.USER_ID
AND OE.ACTIVITY_VERSION_ID = OAV.ACTIVITY_VERSION_ID
AND OUR.USER_TEST_QUESTION_ID = OUQ.USER_TEST_QUESTION_ID
AND OQ.QUESTION_ID = OTQ.QUESTION_ID
AND OE.EVENT_ID = OAT.EVENT_ID
AND OUQ.PARENT_ID = OUQ2.USER_TEST_QUESTION_ID
AND OUQ2.USER_TEST_QUESTION_ID = OUQ3.USER_TEST_QUESTION_ID
AND OUQ2.OBJECT_ID = OTS.TEST_SECTION_ID
AND SYSDATE BETWEEN PAPF.EFFECTIVE_START_DATE  AND PAPF.EFFECTIVE_END_DATE
AND OUQ.OBJECT_TYPE_FLAG='Q'
AND OUR.ANSWERED_FLAG='Y'
--AND OAT.EVENT_ID=……
--AND OAT.USER_ID=……
ORDER BY CALISAN, BOLUM, SORU DESC

şafak bilir

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun
oldu. Medical Park ve Florence Nightingale İnsan Kaynakları birimlerinde
çalıştı. Yaklaşık 2,5 yıl Workcube ERP yazılımı ile İnsan Kaynakları-Bordro
danışmanlığı ve Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu
yana ise Oracle HR modülü İş Analisti olarak çalışmaktadır.
şafak bilir


Yorum yapın

*