Haz
4
2015

Audit Yönetimi

Merhaba,

Vertabanında  apps tablolaları üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında bilgi alınmak istenirse aşağıdaki yöntem izlenerek EBS sisteminin otomatik olarak oluşturduğu triggerlar kullanılabilinir.

Kurulum süreci

1)Sistem Yöneticisi -> Güvenlik -> Denetim Listesi  -> Kur

Hangi tablo şeması üzerinde işlem yapılması isteniyorsa yandaki kutucuk işaretli olmalıdır.

resim2

2) Denetim Listesi  -> Gruplar

Yeni bir grup oluşturulur ve hangi tablo üzerinde işlem yapılması isteniyorsa satırlarda tanımlanır.

resim3

3) Denetim Listesi -> Tablolar

Hangi tablonun hangi kolonunda güncelleme yapılacaksa satırlarda tek tek seçilir.Tablo üzerinde alan primary key ise yandaki kutucuk işaretlenir.

resim4

İşlemler tamam ise rapor çalıştırılır.

Görünüm -> Talepler -> “DenetlemeListesi Güncelleme Tabloları”  raporu çalıştırılır ve güncelleme istenen tablo üzerinde otomatik olarak trigger  oluşmaktadır.

mtl_system_items_b_aup procedure içersindeki sistemin otomatik oluşturduğu mtl_system_items_b_a tablosundan kontrol yapılır.

 
CREATE OR REPLACE TRIGGER apps.mtl_system_items_b_au
  AFTER UPDATE OF organization_id,
          inventory_item_id,
          segment1,
          attribute2,
          attribute4,
          attribute7,
          expense_account,
          item_type,
          serial_number_control_code
  ON mtl_system_items_b
  FOR EACH ROW
BEGIN
  IF fnd_audit_pkg.audit_on
  THEN
   mtl_system_items_b_aup (:OLD.organization_id,
               :OLD.inventory_item_id,
               :OLD.segment1,
               :OLD.attribute2,
               :OLD.attribute4,
               :OLD.attribute7,
               :OLD.expense_account,
               :OLD.item_type,
               :OLD.serial_number_control_code,
               :NEW.organization_id,
               :NEW.inventory_item_id,
               :NEW.segment1,
               :NEW.attribute2,
               :NEW.attribute4,
               :NEW.attribute7,
               :NEW.expense_account,
               :NEW.item_type,
               :NEW.serial_number_control_code
               );
  END IF;
END;

 

Ozan Arıkan

1988 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim
Sistemlerinden mezun oldu. 2012 yılından Beri Oracle e-Business
Suite Uygulama Geliştirme Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak
DbOptimize bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Mail: oznarkn@gmail.com
Ozan Arıkan


Yorum yapın

*