Mar
7
2014

Müşteri Detay Rapor Örneği

Aktif olan müşterilerin müşteri ve adres tanımlamalarının görüntülendiği ayrıca müşteri üzerinde tanımlı olan ödeme yönetiminin görüntülenebildiği bir rapor örneği.

SELECT hca.account_number act_no
, hca.cust_account_id cust_id
, hcsua.site_use_id
, hp.party_number
, hps.party_site_number site_num
, DECODE(hcasa.status, ‘I’, ‘Inactive’, ‘A’, ‘Active’, ‘Other’) status
, hp.party_name
, hcsua.location
, hcsua.site_use_code
, hcasa.creation_date site_created_date
, fu.description created_by
, hcasa.last_update_date site_update_date
, fu2.description updated_by
, rcrm.cust_receipt_method_id
, rcrm.customer_id
, rcrm.receipt_method_id
, rcrm.primary_flag
, rcrm.start_date
, rcrm.end_date
, rcrm.site_use_id
, rcrm.creation_date
FROM apps.hz_parties hp
, ar.hz_party_sites hps
, apps.hz_cust_accounts hca
, apps.hz_cust_acct_sites_all hcasa
, apps.hz_cust_site_uses_all hcsua
, applsys.fnd_user fu
, applsys.fnd_user fu2
, apps.ar_receipt_methods arm
, apps.ra_cust_receipt_methods rcrm
WHERE hp.party_id = hca.party_id
AND hp.party_id = hps.party_id
AND hcasa.party_site_id = hps.party_site_id
AND hca.cust_account_id = hcasa.cust_account_id
AND hcasa.cust_acct_site_id = hcsua.cust_acct_site_id
AND hcsua.created_by = fu.user_id
AND hcsua.last_updated_by = fu2.user_id
AND arm.receipt_method_id = rcrm.receipt_method_id
AND rcrm.customer_id = hca.cust_account_id
AND rcrm.site_use_id = hcsua.site_use_id
AND hcasa.status <> ‘I’
AND hca.cust_account_id = 123
— AND hca.account_number = ‘123’
AND rcrm.end_date IS NULL
AND 1 = 1
ORDER BY hp.party_name;

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*